Lai Châu: Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy.

Chiều ngày 08/3/2024, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...

Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2024.

Ngày 29/02/2024, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2024. Đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở ...

Lai Châu: Quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024

Sáng ngày 15/01/2024, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư ...

Lai Châu: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy

Sáng ngày 13/12/2023, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và điểm ...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương kết hợp với ...

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”

Ngày 05/05/2023, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Chương trình hành động số 35-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương Lai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Công Thương, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh; ngày 20/5/2023, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các đồng chí: Đỗ Thị Chang - Phó Chủ tịch Công đoàn ...

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt một số nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 21/4/2023, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt một số nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 101
Hôm qua : 205