A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy

Sáng ngày 13/12/2023, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và điểm cầu các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương có đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cổ, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 584-KL/TU, ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 11/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Những nội dung được quán triệt là những văn bản quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề trên các lĩnh vực, trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy triển khai sâu rộng đến cơ sở, đến cán bộ đảng viên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị những năm tiếp theo, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 87
Hôm qua : 205