Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ngày 29/9/2022, Sở Công Thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương ...