Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 và số 02/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 của Bộ Công Thương

Ngày 15 tháng 01 năm 2024, Bộ Công Thương ban hành các Thông tư: Số 01/2024/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ...

Hội nghị trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các Doanh nghiệp trong ngành chè về Kế hoạch cụ thể để tận dụng các FTA thế hệ mới tại tỉnh Lai Châu.

Sáng ngày 20/10/2023, Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các Doanh nghiệp trong ngành chè về Kế hoạch cụ thể để tận dụng các FTA thế hệ mới tại ...

Lai Châu: Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ngày 29/9/2022, Sở Công Thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 286
Hôm qua : 285