Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Ban Lãnh đạo Sở

Nguyễn Sỹ Chín

Giám đốc

02133.798.777

 chinns.soct@laichau.gov.vn

Lê Xuân Tiến

Phó Giám đốc

02133.796.666

tienlx.soct@laichau.gov.vn

Nguyễn Trọng Thức

Phó Giám đốc

02133.895.668

thucnt.soct@laichau.gov.vn

Văn phòng Sở
(Đ/c: Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: vp.soct@laichau.gov.vn)

Trần Minh Cường

Chánh văn phòng

02133.876.759

cuongtm.soct@laichau.gov.vn

Trương Thị Thùy Dương

Phó Chánh văn phòng

02133.876.759

duongttt.soct@laichau.gov.vn

Thanh tra Sở 

(Đ/c: Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: ptt.soct@laichau.gov.vn)

Lường Danh Vọng

Chánh Thanh tra

02133.798.822

vongld.soct@laichau.gov.vn

Đoàn văn Chầm

Phó Chánh Thanh tra

02133.798.822

chamdv.soct@laichau.gov.vn

Phòng Quản lý Thương mại

(Đ/c: Tầng 5 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: pqltm.soct@laichau.gov.vn)

Lê Thị Phương

Phó Trưởng phòng

02133.876.923

phuonglt.soct@laichau.gov.vn

Nguyễn Thị Luyến

Phó Trưởng phòng

02133.876.923

luyennt.soct@laichau.gov.vn

Phòng Quản lý Công nghiệp

(Đ/c: Tầng 5 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: pqlcn.soct@laichau.gov.vn)

Vũ Văn Hinh

Vương Thị Diễm Ly Ly

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

02133.798.824

02133.798.824

hinhvv.soct@laichau.gov.vn

lyvtdl.soct@laichau.gov.vn

Phòng Quản lý Năng lượng

(Đ/c: Tầng 5 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: pqlnl.soct@laichau.gov.vn)

Bùi Văn Cường

Nguyễn Thiện Tài

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

02133.798.823

02133.798.823

cuongbv.soct@laichau.gov.vn

taint.soct@laichau.gov.vn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu

(Đ/c: Tòa nhà số 01, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp - TP. Lai Châu - Tỉnh Lai Châu; Email: ttkcxttm@laichau.gov.vn)

Dương Quốc Hùng

Giám đốc

02133.899.688

hungdq.soct@laichau.gov.vn