A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2024.

Ngày 29/02/2024, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2024. Đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2024 các nội dung như sau: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn  mới”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 68-KL/TW ngày 29/12/2023 của Bộ Chính trị về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Học tập chuyên đề quý I năm 2024; Luật Đất đai sửa đổi năm 2024; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 4052/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ  thị  số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của BanBí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới…. đồng thời triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa  chỉ https://baocaovien.vn.

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Sở. Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức pháp luật, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả trong thực tiễn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 191
Hôm qua : 107