Thông tin Công nghiệp

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày đăng: 2022-09-22

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Đảng, Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Văn phòng 1 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày đăng: 2022-08-14

Sáng ngày 13⁄8⁄2022, Chi bộ Văn phòng 1 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Công Thương dự và chỉ đạo Đại hội.