Thông tin tổng hợp

Cán bộ, công chức Sở Công Thương: Ủng hộ nhân dân xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phòng, chống dịch covid 19.

Ngày đăng: 2021-11-13

Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nhân dân xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu trong công tác phòng, chống dịch covid 19. Ngày 12⁄11⁄2021, Đoàn công tác của Sở Công Thương do đồng chí Nguyễn Sỹ Chín, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Bản Giang để thăm hỏi, động viên và trao tặng xã 3 tạ gạo, 1 thùng khẩu trang (2.500 chiếc) cho nhân dân xã Bản Giang.

Thông tin Thương mại

Sở Công Thương Lai Châu: Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Ngày đăng: 2021-12-06

Thực hiện Công văn số 4035⁄UBND-KTN ngày 01⁄12⁄2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp nắm bắt, cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 812⁄XNK-TMQT ngày 01⁄12⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Thông tin Khuyến công

Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ kinh phí khuyến công và hồ sơ đề án khuyến công

Ngày đăng: 2021-11-08

Căn cứ Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 1881⁄QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 407⁄QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 03⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Sản phẩm tiêu biểu

UBND tỉnh Lai Châu trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Ngày đăng: 2021-12-03

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cùng các chủ thể có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2021.

Đảng, Đoàn thể

Sở Công Thương Lai Châu: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy.

Ngày đăng: 2021-10-27

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH⁄TU ngày 12⁄10⁄2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu. Ngày 26⁄10⁄2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.