Thông tin Công nghiệp

Triển khai thực hiện các Thông tư số: 38⁄2022⁄TT-BCT, 39⁄2022⁄TT-BCT, 42⁄2022⁄TT-BCT ngày 30⁄12⁄2022 của Bộ Công Thương

Ngày đăng: 2023-01-16

Ngày 30⁄12⁄2022, Bộ Công Thương ban hành các Thông tư số: 38⁄2022⁄TT-BCT bãi bỏ khoản 1 điều 2 Thông tư số 19⁄2014⁄TT-BCT ngày 18⁄6⁄2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01⁄01⁄2023; 39⁄2022⁄TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25⁄2016⁄TT-BCT ngày 30⁄11⁄2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39⁄2015⁄TT-BCT ngày 18⁄11⁄2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30⁄2019⁄TT-BCT ngày 18⁄11⁄2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25⁄2016⁄TT-BCT ngày 30⁄11⁄2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39⁄2015⁄TT-BCT ngày 18⁄11⁄2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống đ

Thông tin Thương mại

Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngày đăng: 2023-02-25

Chiều nay 24⁄02⁄2023, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì Hội nghị.

Thông tin Khuyến công

Nghiệm thu cơ sở 02 đề án Khuyến công Quốc gia Bổ sung năm 2022: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến nấm đông trùng hạ thảo” và “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến hạt mắc ca”.

Ngày đăng: 2022-11-22

Thực hiện Quyết định số 1984⁄QĐ-BCT, ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng và bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022 (đợt 1), Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở 02 đề án khuyến công Quốc gia Bổ sung năm 2022 tại Thành phố Lai Châu và huyện Tân Uyên.

Đảng, Đoàn thể

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023

Ngày đăng: 2023-01-04

Chiều ngày 03⁄01⁄2023, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 và tổng kết, trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.