Thông tin Thương mại

Xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 18⁄5⁄2021 của UBND tỉnh

Ngày đăng: 2022-05-26

Thực hiện Công văn số 931⁄UBND-KTN ngày 25⁄3⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các chợ chưa được quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Thông tin Khuyến công

Tập huấn kiến thức quản lý trong xây dựng chiến lược Marketing thời 4.0

Ngày đăng: 2022-06-17

Thực hiện Quyết định số 1234⁄QĐ-UBND ngày 24⁄9⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2022. Ngày 16⁄6⁄2022, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu đã tổ chức khai giảng hội nghị “Tập huấn kiến thức quản lý trong xây dựng chiến lược marketing thời 4.0”.

Sản phẩm tiêu biểu

UBND tỉnh Lai Châu trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Ngày đăng: 2021-12-03

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cùng các chủ thể có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2021.

Đảng, Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Văn phòng 2 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày đăng: 2022-05-28

Sáng ngày 28⁄5⁄2022, Chi bộ Văn phòng 2 tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng 2 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Công Thương dự và chỉ đạo Đại hội.