A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Tình hình hoạt động Công thương 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.648,2 tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm, giảm 44,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 924,9 tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch năm, giảm 52,1% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 723,3 tỷ đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu: Điện sản xuất 1,474 tỷ kWh; đá xây dựng 270.609 m3;chè khô các loại 5.500 tấn; gạch xây dựng 39,095 triệu viên; nước máy sản xuất 2,737 triệu m3; xi măng 2.300 tấn.

Số xã được sử dụng điện lưới quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96,2%, tăng 0,4 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4.385,5 tỷ đồng, bằng 52,7% kế hoạch năm, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.713,4 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 326,6 tỷ đồng, bằng 44,1% kế hoạch năm, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 2,5 tỷ đồng, bằng 83,3% kế hoạch năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 343 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch năm, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương thực, thực phẩm 1048,7 tỷ đồng; hàng may mặc 194 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 412,7 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 32,8 tỷ đồng; xăng dầu 496,8 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 27,47 triệu USD, bằng 71,9% kế hoạch năm, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương đạt 3,4 triệu USD, bằng 40,9% kế hoạch năm, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương, gồm: Chè, vỏ cây bời lời, cây mía đường tươi, củ chuối khô thái lát; giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 19 triệu USD, bằng 72,8% kế hoạch năm, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước; hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là thiết bị thủy điện, đá chứa canxi.

Hoạt động khuyến công: Triển khai tổ chức thực hiện đề án tập huấn xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm công nghiệp địa phương. Thực hiện khảo sát (đợt I) các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, đăng ký bổ sung 5 đề án vào kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023; tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức các buổi tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Phát sóng chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (số 01) trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, phối hợp khảo sát thu thập thông tin, liên hệ phỏng vấn, ghi hình hiện trường và xây dựng phóng sự thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện đề án “Xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”.

6 tháng cuối năm 2023, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương tại Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công thương đã đề ra.

Tham mưu UBND tỉnh: Tiếp tục rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển các dự án thủy điện theo yêu cầu của Bộ Công Thương. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2023 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Tăng cường kiểm tra công tác triển khai đầu tư các dự án phát triển lưới điện truyền tải và thủy điện; công tác thực hiện quy định về an toàn đập, hồ chứa của các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo các mục tiêu tiết kiệm năng lượng theo yêu cầu tại Kế hoạch số 1600/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2030 và Kế hoạch số 878/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chủ động nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị; phối hợp với các sở, ngành kịp thời để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp duy trì, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong mùa mưa lũ, những tháng cuối năm 2023.

Triển khai thực hiện hỗ trợ 01 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” thuộc Dự án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động giao thương trong nước và nước ngoài.

Tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương và Cục Thương mại châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã ký ngày 18/10/2022. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quan hệ hợp tác thương mại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); trao đổi thông tin về thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Thường xuyên trao đổi với Sở Công Thương các tỉnh nắm bắt thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc; các quy định về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc để phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm được, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2023 đã được phê duyệt; rà soát, đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2024./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 165
Hôm qua : 330