A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Sáng ngày 02/7/2021, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp  nhằm đánh giá hệ thống chính sách hiện hành, vai trò của CCN đối với phát triển kinh tế - xã hội, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, Cục Công Thương địa phương và đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; UBND các huyện: Phong Thổ, Than Uyên; Công ty cổ phần Liên Việt Lai Châu.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Tính đến hết năm 2020, cả nước có 968 CCN với tổng diện tích 30.912 ha đã được thành lập. Trong đó, có 450 CCN do doanh nghiệp (DN) làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng (chiếm 46,5%), các CCN còn lại do trung tâm phát triển CCN, ban quản lý CCN cấp huyện, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương và các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng, đến nay, cả nước có 955 CCN với tổng diện tích 29.782 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 644 CCN với tổng diện tích 20.222 ha đã được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật với tổng mức vốn đầu tư trên 115.200 tỷ đồng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, có 730 CCN với tổng diện tích 22.336 ha đã có dự án thứ cấp hoạt động (chiếm 74,5% so với các CCN đã thành lập); thu hút 13.468 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tổng vốn đăng ký 316.428 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy bình quân 63%; tạo việc làm cho trên 580.500 lao động.

Bên cạnh đó, việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp còn gặp một số khó khăn như: Việc chấp hành một số nội dung quy định của Nghị định 68/2017/NĐ-CP và pháp luật ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc, đầy đủ; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN nhìn chung còn chậm; nhiều địa phương chưa xây dựng được cơ chế, chính sách đủ mạnh để hoàn thiện đầu tư hạ tầng các CCN, thu hút các DN đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN…

Tham gia thảo luận, lãnh đạo các địa phương đã đề xuất các giải pháp về quản lý, phát triển CCN như: cần có chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng xử lý chất thải; các chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư hạ tầng CCN; điều chỉnh quy mô CCN phù hợp với từng địa phương; xem xét thẩm quyền chuyển đổi đất lúa và đất rừng khi thành lập CCN; đơn giản hóa thủ tục trong các quyết định liên quan CCN; quy định rõ vai trò, trách nhiệm của ngành công thương địa phương trong phát triển công nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về phát triển CCN; thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả hoạt động của các CCN; đổi mới công tác quản lý, khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển CCN trên cơ sở lợi thế địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CCN trên địa bàn theo hướng khuyến khích DN làm chủ đầu tư hạ tầng CCN để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tăng cường xã hội hóa trong đầu tư phát triển CCN.


Tác giả: Trần Thu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 106
Hôm qua : 197