Bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Luồng, Nậm Luồng 1, Nậm Pục, Nậm Củm, Bum Nưa vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 25/8/2022, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 5108/BCT-ĐL về việc Bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Luồng, Nậm Luồng 1, Nậm Pục, Nậm Củm, Bum Nưa vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 18/8/2022, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 4959/BCT-ĐL về việc Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với Dự án thủy điện Nậm Cuổi 1B

Ngày 20/4/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 751/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với Dự án thủy điện Nậm Cuổi 1B

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của các Dự án thủy điện Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 19/4/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 735/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của các Dự án thủy điện Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 35kV thủy điện Hố Mít - Trạm biến áp 110kV thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 21/3/2022, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 1398/BCT-ĐL về việc điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 35kV thủy điện Hố Mít - Trạm biến áp 110kV thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 0