A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Chỉ một Trái đất - Only One Earth" nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Thực hiện Công văn số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022; Công văn số 1649/UBND-KTN ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022; Công văn số 722/ATMT-BVMT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022; Công văn số 1018/STNMT-MTK ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022; Ngày 24/5/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1044/SCT-QLCN đề nghị các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu căn cứ tình hình thực tế tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, chủ đề của ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022, các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó:

- Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

- Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường.

Tổ chức tuyên truyền (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của người lao động.

(Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.)

2. Treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường về chủ đề, thông điệp hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông tại Phụ lục 1 đính kèm.

3. Phát động các phong trào cộng đồng: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây xanh, trồng rừng, tích cực thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; thu gom xử lý chất thải; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại đơn vị, cơ sở; tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng chống rác thải nhựa tại Kế hoạch số 410/KH-SCT ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu và cam kết của đơn vị như sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa…

4. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.

5. Kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 theo mẫu tại Phụ lục 2 và gửi về Sở Công Thương trước ngày 25 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp báo cáo./.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP,

CHỦ ĐỀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

1. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

2. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu.

3. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.

4. Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo.

5. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.


Tác giả: Phòng Quản lý Công nghiệp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 236
Hôm qua : 426