A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa" nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” là lời kêu gọi của các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal (GBF) nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”. Thông điệp này cũng nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan về khung GBF và Hội nghị các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP16) sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 01/11 năm 2024 tại Thành phố Cali, Colombia.

Thực hiện Công văn số 779/ATMT-BVMT ngày 14/5/2024 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương; Công văn số 1806/UBND-KTN ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024; Công văn số 1183/STNMT-MTK ngày 16/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024. Ngày 21/5/2024, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 843/SCT-QLCN đề nghị các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu tích cực tham gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường; ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, chủ đề của ngày Môi trường thế giới, Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, tập trung vào các nội dung:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất.

- Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị.

- Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

- Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Lai Châu triển khai phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Kế hoạch số 410/KH-SCT ngày 24/3/2020 của Sở Công Thương thực hiện chống rác thải nhựa của ngành Công Thương Lai Châu.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2024, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như:

- Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải.

- Phát động chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động thiết thực, hiệu quả.

- Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 đạt tính lan tỏa cao (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01 kèm  theo).

3. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp và quy định về phân loại rác thải tại nguồn đảm bảo chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về chất thải tương ứng trước khi thải ra môi trường, đặc biệt nghiêm cấm việc xả thải không đúng quy định ra môi trường đất; đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững nhằm hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên của đất nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 276
Hôm qua : 285