A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình hoạt động Công thương 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Sáu tháng đầu năm 2022, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.606,8 tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch năm, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 1.606,6 tỷ đồng, bằng 43,6% kế hoạch năm, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.000,2 tỷ đồng, bằng 35,6% kế hoạch năm, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Điện sản xuất 2,546 tỷ kWh, tăng 47,9%; chè các loại 5.369 tấn, tăng 16%; nước máy sản xuất 2,627 triệu m3, tăng 0,9%.

Số xã được sử dụng điện lưới quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96%, tăng 0,85 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 3.666,1 tỷ đồng, bằng 48,8% kế hoạch năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.111,5 tỷ đồng, bằng 48,1% kế hoạch năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 316,2 tỷ đồng, bằng 54,8% kế hoạch năm, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 1,57 tỷ đồng, bằng 82,6% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 236,8 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương thực, thực phẩm 1.030,3 tỷ đồng; hàng may mặc 188 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 398,7 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 30,3 tỷ đồng; xăng dầu 479 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 13,08 triệu USD, bằng 25,7% kế hoạch năm, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 3,31 triệu USD, bằng 21,5% kế hoạch năm, giảm 67,7% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm chè.

Hoạt động khuyến công: Tổ chức buổi tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” tại các huyện Tam Đường, Phong Thổ; tổ chức khảo sát nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để xây dựng đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2023. Rà soát thông tin đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2996/QĐ-BCT, ngày 28/12/2021 của Bộ Công Thương để thực hiện ký hợp đồng triển khai với Cục Công thương Địa phương; ký hợp đồng thực hiện đề án “Xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” và đề án “Tư vấn, trợ giúp thiết kế mẫu mã, đóng gói bao bì sản phẩm”. Khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng phóng sự chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (số 01) để tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; triển khai thực hiện đề án “Tập huấn kiến thức quản lý trong xây dựng chiến lược Maketing thời 4.0”.

Sáu tháng cuối năm 2022, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương tại Quyết định số 60/QĐ-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công thương đã đề ra.

Tham mưu UBND tỉnh: Trình Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Là Si 2, Phai Cát; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Kha Ứ 2; trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ban hành: Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa và phương án cắm mốc xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa 02 dự án thủy điện Nậm Nghẹ 1A và Nậm Lằn; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chương trình xúc tiến thương mại năm 2023.

Chủ động nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị; phối hợp với các sở, ngành kịp thời để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp duy trì, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong mùa mưa lũ, những tháng cuối năm 2022 và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Triển khai thực hiện các đề án: Xây dựng mô hình điểm bán các mặt hàng đặc sản, đặc trưng của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xã và hải đảo giai đoạn 2021-2025; xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lai Châu trên không gian số thuộc Chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2022.

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai các bước thiết lập cơ chế hợp tác về thương mại giữa Sở Công Thương tỉnh Lai Châu với Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sau khi nhận được ý kiến của Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam.

Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, các quy định về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc để phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm được khi xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc tránh thiệt hại rủi ro. 

Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân năm 2023.

Tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh như: Thời gian đóng, mở cửa hàng, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, chất lượng xăng dầu,…

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2022 đã được phê duyệt; xây dựng đề án khuyến công quốc gia bổ sung năm 2022, đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2023./.


Tác giả: Trần Thu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 289