A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình hoạt động Công thương quí I, một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quí II năm 2024.

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh quí I năm 2024 cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) quý I năm 2024 ước đạt 599,9 tỷ đồng, bằng 7,6% kế hoạch năm, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp quốc doanh ước đạt 244,1 tỷ đồng, giảm 46,1 % so với cùng kỳ năm 2023, đạt 7,1% kế hoạch năm; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 355,8 tỷ đồng, tăng 36,1 % so với cùng kỳ năm 2023, đạt 8,1% kế hoạch năm.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu: Điện sản xuất 536,2 triệu kWh, đạt 7,2% kế hoạch năm, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước; đá xây dựng 124.803m3, đạt 17,7% kế hoạch năm, bằng so với cùng kỳ năm trước;chè các loại 840 tấn, đạt 7,4% kế hoạch năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; gạch xây dựng 15.441 nghìn viên, đạt 20,1% kế hoạch năm, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; nước máy sản xuất 1.475 nghìn m3 đạt 26,5% kế hoạch năm tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; xi măng 37.600 tấn, đạt 35,5% kế hoạch năm, tăng 20,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 103.369/107.092 hộ, đạt 96,5. Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 940/958 thôn bản, đạt 98%.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I năm 2024 ước đạt 2.269,4 tỷ đồng, bằng 24,8% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.924,9 tỷ đồng, bằng 24,7% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 160,4 tỷ đồng, bằng 24,4% kế hoạch năm, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 1,1 tỷ đồng, đạt 21,3% kế hoạch năm, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 183 tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh trong quý I năm 2024: Lương thực, thực phẩm 674 tỷ đồng; hàng may mặc 127 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 227,2 tỷ đồng; gỗ và vật liệu xây dựng 155,8 tỷ đồng; phương tiện đi lại 77,2 tỷ đồng; xăng dầu các loại 317,7 tỷ đồng; dịch vụ lưu trú và ăn uống 160,4 tỷ đồng; hàng hóa và dịch vụ khác 530,3 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh quý I năm 2024 ước đạt 6,99 triệu USD, bằng 17,2% kế hoạch năm, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 3,02 triệu USD, bằng 16,8% kế hoạch năm, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương đạt 1,21 triệu USD, bằng 13 % kế hoạch năm, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương, gồm: Chè 414,3 tấn, trị giá 0,86 triệu USD; hàng hóa khác (ngô, cây mía đường tươi, vỏ cây bời lời) 1.698 tấn, trị giá 0,35 triệu USD. Giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 3,97 triệu USD, bằng 17,5% kế hoạch năm, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của địa phương, gồm: Thiết bị khai thác khoáng sản 1 lô, trị giá 0,179 triệu USD; thiết bị thủy điện 6 lô, trị giá 3,79 triệu USD; hàng hóa khác (rau cải bắp tươi, cải thảo,….) trị giá 0,003 triệu USD.

Hoạt động khuyến công: Xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện nội dung “Tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”; thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, liên hệ phỏng vấn và phát sóng phóng sự (số 1). Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đề án "Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp"; đề án "Hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp" và các đề án khuyến công địa phương khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát (đợt I) các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương và tư vấn các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương năm 2025 và bổ sung kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024.

Quí II năm 2024, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND và Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công thương đã đề ra.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất của các cơ sở trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khi có khó khăn, vướng mắc nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất công nghiệp nhằm đảm bảo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu về công nghiệp năm 2024.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa mưa lũ. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh như: Niêm yết và bán đúng giá niêm yết, chất lượng xăng dầu, thời gian bán hàng.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4. Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, trong đó tập trung thực hiện các hoạt động kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, các nền tảng thương mại điện tử.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2024. Tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức các buổi Tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 91
Hôm qua : 303