A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình hoạt động Công thương 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

9 tháng đầu năm 2022, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 5.660 tỷ đồng, bằng 87,2% kế hoạch năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 3.583,9 tỷ đồng, bằng 97,3% kế hoạch năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.076,1 tỷ đồng, bằng 73,9% kế hoạch năm, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu: Điện sản xuất 5,728 tỷ kWh; đá xây dựng 509.383 m3; chè các loại 9.574 tấn; gạch xây dựng 56,973 triệu viên; nước máy sản xuất 4,046 triệu m3; xi măng 4.196 tấn.

Số xã được sử dụng điện lưới quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96%, tăng 0,85 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5.574,9 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch năm, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 4.684,7 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 491,8 tỷ đồng, bằng 85,2% kế hoạch năm, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 2,29 tỷ đồng, vượt 20,7% kế hoạch năm, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 396,1 tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch năm, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương thực, thực phẩm 1.508,5 tỷ đồng; hàng may mặc 287,7 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 565,7 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 45,3 tỷ đồng; xăng dầu 708,7 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 30,55 triệu USD, bằng 60,1% kế hoạch năm, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 5,6 triệu USD, bằng 36,4% kế hoạch năm, giảm 52,8% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm chè.

Hoạt động khuyến công: Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 với 12 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022, trong đó 5 sản phẩm đăng ký tham gia sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022; đề án Tập huấn kiến thức quản lý trong xây dựng chiến lược Maketing thời 4.0. Thực hiện nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến nấm đông trùng hạ thảo; xây dựng 02 đề án đăng ký bổ sung kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022. Tổ chức buổi tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” tại các huyện Phong Thổ, Tam Đường; phát sóng phóng sự chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (số 01) trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

3 tháng cuối năm 2022, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương tại Quyết định số 60/QĐ-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công thương đã đề ra.

Tham mưu UBND tỉnh: Trình Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch 5 dự án thủy điện: Phai Cát, Nậm Mở 1A, Nậm Mở 2, Là Si 1A, Ma Nọi; bổ sung quy hoạch đấu nối 4 dự án thủy điện: Nậm Xí Lùng 1B, Thò Ma, Nậm Nhọ 1, Nậm Ma vào lưới điện Quốc gia. Ban hành Quyết định phê duyệt: Phương án bảo vệ đập thủy điện Phiêng Lúc; quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Hua Chăng và Nậm Thi 2. Ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chủ động nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị; phối hợp với các sở, ngành kịp thời để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp duy trì, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong những tháng cuối năm 2022 và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tập trung triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt: Xây dựng mô hình điểm bán các mặt hàng đặc sản, đặc trưng của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025; tổ chức tuần hàng giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông sản của tỉnh tại thành phố Hà Nội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lai Châu trên không gian số thuộc Chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2022.

Thiết lập cơ chế hợp tác thương mại giữa Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Cục Thương mại châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhằm trao đổi thông tin về hoạt động thương mại giữa hai bên, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà.

Phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, các quy định về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc để phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm được khi xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc tránh thiệt hại rủi ro. 

Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân năm 2023.

Tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh như: Thời gian đóng, mở cửa hàng, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, chất lượng xăng dầu,…

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2022 đã được phê duyệt; rà soát xây dựng các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2023./.


Tác giả: Trần Thu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 289