A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 3110/UBND-KSTT, ngày 17/08/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 02/8/2023 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3111/UBND-KSTT ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023. Giám đốc Sở đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), bảo đảm các thủ tục hành chính (TTHC) được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý và với chi phí tuân thủ thấp nhất.

2. Thực hiện rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý đã được công bố, công khai, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm trong quá trình giải quyết TTHC, thực hiện thẩm tra hồ sơ giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thực hiện trả lại để bổ sung hồ sơ, hoặc tạm dừng hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để gửi cho tổ chức, cá nhân đồng thời đính vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi.

4. Thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

5. Tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL do đơn vị tham mưu ban hành theo đúng trình tự, thủ tục đối với các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg  ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa  hồ sơ, kết quả giải  quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; tiếp  tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư được quy định  tại 19 Nghị quyết  của Chính phủ và các nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 1502/UBND-KSTT ngày 25/04/2023 của UBND tỉnh; tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải  pháp trọng tâm tháng 8 năm 2023 và các đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 5972/BC-VPCP ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ (Sao gửi kèm theo).

7. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị.

8. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai khi thực hiện nhiệm vụ; động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, công chức dám nghĩ, biết  làm, dám  chịu trách nhiệm vì lợi ích chung./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 289