A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ Công văn số 2212/UBND-KSTT ngày 28/06/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Để tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính khi được luật giao, bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính, bộ phận thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất (nếu có).

2. Thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC nhằm phát hiện những TTHC không cần thiết, không hợp lý gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; công khai, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở còn hiệu lực thi hành và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị quy định thủ tục hành chính.

 Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức trong trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

3. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến đảm bảo tối thiểu 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 30% tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công

Phối hợp với các Bộ, ngành, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình, đề xuất tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 3, mức 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022. Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, đảm bảo năm 2022 đạt mục tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80% và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình giải quyết TTHC qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

5. Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia, những tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến trong thực hiện TTHC bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 61
Hôm qua : 188