A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu công về việc nâng cao Chỉ Thị cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ thị sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công Thương như sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng phòng và công chức được giao đối với từng chỉ số cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế; triển khai, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương.

2. Chủ động rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở theo các quy định của bộ ngành, trung ương; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở khi các văn bản của Trung ương có sự thay đổi; kịp thời ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở

3. Thường xuyên rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính đang gây khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện đổi mới cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; không để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính; chấm dứt tình trạng yêu cầu thêm thành phần hồ sơ trong giải quyết hồ sơ. Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết quyết thủ tục hành chính quá hạn.

4. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả toàn bộ những nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh cung cấp thông tin dịch vụ công, nhất là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 một cách thường xuyên, thông qua nhiều hình thức.

5. Tập trung hỗ trợ thực hiện TTHC ngay từ hồ sơ đầu vào để nâng cao chất lượng, tránh việc phải bổ sung nhiều lần. Những quy định, chính sách, thủ tục, biểu mẫu được ban hành mới hay có thay đổi cần nhanh chóng cập nhật, phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng qua những kênh thông tin thiết thực, hiện đại; chủ động khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, mạng di động để cung cấp thông tin và tương tác với khách hàng trực tuyến.

6. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất cập, thiếu sót trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức yêu cầu thêm các giấy tờ sai quy định, nhũng nhiễu, tiêu cực, có thái độ giao tiếp, ứng xử chưa đúng mực, hướng dẫn chưa tận tình, rõ ràng và đầy đủ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành; khai thác và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hộp thư công vụ, áp dụng chữ ký số một cách có hiệu quả, đảm bảo trên 90% văn bản được ký số ban hành trên môi trường điện tử; việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường mạng qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tiết kiệm tối đa chi phí văn phòng phẩm.

8. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí đầy đủ người đúng chức trách, đủ thẩm quyền tiếp công dân; người đứng đầu cơ quan, đơn vị đảm bảo lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản liên quan; rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức tiếp dân, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp dân theo thẩm quyền; thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn đối với các nội dung phải giải trình với người dân theo quy định.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 188