A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn đăng ký tham gia bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022, Quyết định số 456/QĐ-HĐBC ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022 về việc quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022;

Để việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022 theo đúng quy định và đảm bảo thời gian, Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn hướng dẫn việc đăng ký, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022 như sau:

1. Phạm vi và đối tượng tham gia bình chọn

- Là các sản phẩm, nhóm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tổ chức, cá nhân bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình. Mỗi cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm.

2. Yêu cầu đối với sản phẩm tham gia bình chọn

(1) Sản phẩm tham gia bình chọn là một hoặc một bộ sản phẩm (gọi chung là sản phẩm).

(2) Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn.

(3) Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

(4) Sản phẩm tham gia bình chọn có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

(5) Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau:

- Nhóm 1: Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm sản và thực phẩm.

- Nhóm 2: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

- Nhóm 3: Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

- Nhóm 4: Nhóm các sản phẩm khác.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn

3.1. Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi 02 bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử) tới Hội đồng bình chọn (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) thông qua Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu thuộc Sở Công Thương khi thực hiện đăng ký tham gia bình chọn. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo Công văn này) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo Công văn này) kèm theo tối thiểu 3 ảnh màu, kích cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các mặt bên, từ trên xuống).

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác có giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen và các giấy tờ liên quan khác.

3.2. Bản sao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện/thành phố còn giá trị (đối với những sản phẩm đã đạt giải cấp huyện/thành phố).

3.3. Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện/thành phố kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 3 kèm theo Công văn này). Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện, thì cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 3.1 Công văn này, gửi UBND cấp huyện xem xét, có văn bản gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.

3.4. Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia bình chọn phải gửi kèm theo sản phẩm đăng ký bình chọn. Đối với những sản phẩm không thể gửi được do kích thước, trọng lượng lớn hoặc do sản phẩm có đặc điểm đặc thù khác không phù hợp khi vận chuyển, bảo quản Hội đồng bình chọn sẽ xem xét và quyết định phương thức bình chọn đối với sản phẩm đó.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn: từ ngày 10/3/2022 đến hết ngày 10/4/2022, trong giờ hành chính. Nếu có trường hợp ngoài giờ hành chính đề nghị liên hệ qua Ông Phùng Mạnh Hải, viên chức Trung tâm Khuyến công, số điện thoại: 0988.083.111 hoặc bà  Phạm Thị Huyền, số điện thoại: 0979.078.986 để được hỗ trợ.

- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ, sản phẩm: Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu, tầng 3, Tòa nhà số 1, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

5. Tiêu chí chấm điểm, điều kiện sản phẩm đạt giải thưởng

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022 được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất.

+ Tiêu chí về kinh tế - xã hội và môi trường.

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ.

+ Tiêu chí khác.

- Sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Hội đồng bình chọn và đạt điểm bình quân của Ban Giám khảo đạt từ 70 điểm trở lên. Trường hợp có nhiều sản phẩm bằng điểm nhau thì sản phẩm nào có điểm của tiêu chí nhỏ “Khả năng phát triển sản xuất” thuộc tiêu chí "Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất" cao hơn, thì được bình chọn; trong trường hợp có nhiều sản phẩm mà có tiêu chí nhỏ “Khả năng phát triển sản xuất” bằng điểm nhau thì do Hội đồng bình chọn quyết định.

- Số lượng sản phẩm đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022  do Hội đồng bình chọn quyết định nhưng không quá 12 sản phẩm.

6. Công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận

Căn cứ vào kết quả bình chọn, Hội đồng bình chọn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả bình chọn, quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022”. Kết quả bình chọn sản phẩm được thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu.

Sản phẩm đạt giải “Sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022” sẽ được nhận phần thưởng bao gồm: 01 giấy chứng nhận, 01 cúp lưu niệm và tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng.

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có giá trị từ ngày được cấp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thứ tư (năm thứ nhất là năm cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận).

Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thống nhất sử dụng theo quy định của Thông tư 26/2014/TT-BCT, ngày 28/8/2014.

7. Tổ chức trao giải

- Thời gian trao giải: Dự kiến tháng 5 năm 2022.

- Địa điểm trao giải: Hội trường Sở Công Thương hoặc địa điểm được Hội đồng bình chọn lựa chọn.

Để cuộc thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022 thành công, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế & Hạ tầng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký, tham gia cuộc thi. Tổng hợp danh sách các cơ sở đăng ký dự thi trên địa bàn và gửi về Hội đồng bình chọn theo thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ ông Nguyễn Thanh Nghị, chuyên viên Phòng quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương, điện thoại: 0862.810.188 hoặc ông Phùng Mạnh Hải, viên chức Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương, điện thoại: 0988.083.111 để được hướng dẫn, giải đáp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 220
Hôm qua : 426