A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Công Thương Lai Châu: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy.

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu. Ngày 26/10/2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị, các đảng viên được đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy gồm: Quy định số 22/QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 06/7/2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Hội nghị giúp cấp ủy, các chi bộ trực thuộc, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; đảm bảo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 289