A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ ngày 05-06/12/2022, tại Tòa nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến điểm cầu các ban, bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố, cấp cơ sở trong cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương tỉnh Lai Châu có công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương và Sở Xây dựng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sớm đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


Tác giả: Trần Thu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 225
Hôm qua : 426