A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 và các quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngày 18/01/2021, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương có đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Trưởng các ban đản tỉnh quán triệt, triển khai: Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm.

Việc quán triệt, triển khai học tập nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản các văn bản của cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt sâu sắc chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bằng hình thức phù hợp, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức tốt việc xây dựng, thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, trong đó xác định rõ nội dung công việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trần Thu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 220
Hôm qua : 426