A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Công văn số 36-CV/BTGĐUK ngày 16/8/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Công văn số 157-CV/ĐUK ngày 16/8/2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 02 ngày 24 và 25/9/2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Đảng như: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông tri số 02-TT/TU, ngày 08/7/2021 ủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Lai Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 19/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy (Nghị quyết 08-NQ-TU ngày 20/5/2021; Kết luận số 30-KL/TU ngày 18/02/2021; Kết luận số 31-KL/TU ngày 23/02/2021; Kết luận số 98-KL/TU ngày 28/4/2021…).

Cũng tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được xem video ghi hình các nội dung quán triệt, học tập của các đồng chí báo cáo viên ở Trung ương về Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị như: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

 

Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững được nội dung cơ bản của các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của ĐảngKết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị từ đó, vận dụng một cách sáng tạo vào quá trình công tác, học tập.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 247
Hôm qua : 426