Hoan nghênh quý vị truy cập Trang thông tin điện tử Sở Công Thương Lai Châu và xin quý vị lưu ý các điều khoản sử dụng như sau:

Giới hạn trách nhiệm

Sở công thương Lai Châu không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả đối với người sử dụng khi sử dụng các nhận xét, đánh giá, bình luận, khuyến nghị, tư liệu và thông tin đăng tải trên Sở công thương Lai Châu.

Sở công thương Lai Châu cung cấp địa chỉ của nhiều tổ chức hay liên kết tới nhiều trang thông tin điện tử (website) khác. Sở công thương Lai Châu không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và mọi hậu quả có thể xảy ra liên quan tới việc sử dụng các địa chỉ, liên kết này.

Bản quyền

Người sử dụng có thể tải về, lưu trữ hoặc in các thông tin, tài liệu từ Sở công thương Lai Châuvới điều kiện không được sửa đổi thông tin, tài liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan. Khi sử dụng các thông tin, tài liệu của Sở công thương Lai Châu, người sử dụng phải ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở công thương Lai Châu” và tên miền www.congthuonglaichau.gov.vn

Sở công thương Lai Châu bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng Trang thông tin điện tử này vào bất cứ thời điểm nào mà không có nghĩa vụ phải  báo trước cho người sử dụng.