Thông tin Công nghiệp

Đóng điện TBA 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu

Ngày đăng: 2021-02-26

Ngày 26⁄2, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện máy biến áp AT1 (220⁄110⁄22kV -250MVA) trạm biến áp 220kV Mường Tè và Công trình đường dây 220kV Mường Tè- Lai Châu.

Đảng, Đoàn thể

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày đăng: 2020-12-25

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH⁄TU ngày 25⁄11⁄2020 của của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu về việc tổ chức học tập các học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 25⁄12⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.