Sở Công Thương Lai Châu

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Số điện thoại: (+84)-(023)876.759

Website: http://www.congthuonglaichau.gov.vn