Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 08/09/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3414/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Phiên họp chuyên đề lần thứ 2 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số

Chiều nay 30/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Phiên họp chuyên đề lần thứ 2 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số với chủ đề “Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực”. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến ...

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 1529/KH-UBND và tiếp tục chỉ đạo thực hiện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Ngày 03/8/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 2912/UBND-KSTT về kết quả thực hiện Kế hoạch số 1529/KH-UBND và tiếp tục chỉ đạo thực hiện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Lai Châu: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác chuyển đổi số và Đề án 06.

Chiều ngày 27/7/2023, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác chuyển đổi số và Đề án 06 - nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Tống Thanh ...

Triển khai Hệ thống theo dõi nhiệm vụ và hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản lý giao việc" trên hệ thống phần mềm VNPT iOffice

Ngày 26/06/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1174/STTTT-BCVTCNTT về việc triển khai Hệ thống theo dõi nhiệm vụ và hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản lý giao việc" trên hệ thống phần mềm VNPT iOffice

Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 08/6/2023, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm ...

Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 09/06/2023, Tỉnh Ủy Lai Châu ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 89
Hôm qua : 197