Sáng ngày 02/7/2021, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp  nhằm đánh giá hệ thống chính sách hiện hành, vai trò của CCN đối với phát triển kinh tế - xã hội, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải ...