Phổ biến GDPL

Tin tức

Khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

Ngày 17⁄6⁄2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1369⁄QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 22⁄9⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3513⁄KH-UBND triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Luật Thi đua, khen thưởng số 06⁄2022⁄QH15 ngày 15⁄6⁄2022.

Ngày 15⁄6⁄2022, Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng số 06⁄2022⁄QH15

Hướng dẫn tra cứu cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128NQ-CP

Ngày 19⁄01⁄2022, Sở Y tế ban hành văn bản số 129⁄SYT-NVY về việc hướng dẫn tra cứu cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128NQ-CP

Cán bộ, công chức Sở Công Thương: Ủng hộ nhân dân xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phòng, chống dịch covid 19.

Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nhân dân xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu trong công tác phòng, chống dịch covid 19. Ngày 12⁄11⁄2021, Đoàn công tác của Sở Công Thương do đồng chí Nguyễn Sỹ Chín, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Bản Giang để thăm hỏi, động viên và trao tặng xã 3 tạ gạo, 1 thùng khẩu trang (2.500 chiếc) cho nhân dân xã Bản Giang.

Tuyên truyền, vận động ủng hộ PCD Covid-19

Ngày 24⁄9⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 3003⁄UBND-VX về việc tuyên truyền, vận động, huy dộng nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn cách lý F0 tại nhà

Ngày 06⁄9⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 225⁄CV-BCĐ về việc hướng dẫn cách lý F0 tại nhà

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn

Thực hiện Quyết định số 145⁄QĐ-BCĐ ngày 29⁄7⁄2021 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 161⁄QĐ-BCĐ ngày 06⁄8⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Tổ trực chỉ huy số 5) xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn như sau:

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ trực chỉ huy số 5 về phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Quyết định số 145⁄QĐ-BCĐ ngày 29⁄7⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 161⁄QĐ-BCĐ ngày 06⁄8⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Trên cơ sở tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương -Tổ trưởng Tổ 5 phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ như sau:

Các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi công tác thực thi công vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 177⁄CV-BCĐ V⁄v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi công tác thực thi công vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh

Ngày 16⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2474⁄UBND-VX về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh

Lai Châu: Cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại từ ngày 15⁄8

Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2471⁄UBND-VX về việc cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại

Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh

Ngày 13⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 101⁄TB-UBND kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ theo thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo PCD Covid-19

Ngày 05⁄8⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4728⁄BCT-TTTN về việc hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ theo thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo PCD Covid-19

Bộ Công Thương - Y tế tập huấn trực tuyến hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ

Sáng ngày 29⁄7⁄2021, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Hướng dẫn Phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ, kết nối tới đầu cầu 63 tỉnh, thành phố.

Tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19

Tiếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1015⁄TTg-CN ngày 25⁄7⁄2021, để tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19; ngày 29⁄7⁄2021, Văn phòng chính phủ ban hành Công văn số 5187⁄VPCP-CN về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, cụ thể:

Quy trình cách ly y tế, xét nghiệm test nhanh tại Chốt KSDB

Ngày 28⁄7⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 ban hành văn bản số 143⁄BCĐ-SYT về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà⁄nơi cư trú, cách ly tập trung, cách ly F1 tại nhà, quy trình thực hiện test kháng nguyên tại Chốt KSD bệnh

Hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mới, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16⁄CT-TTg

NGày 21⁄7⁄2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5858⁄BYT-MT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mới, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16⁄CT-TTg

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 22⁄7⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 20⁄CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Sở Công Thương Lai Châu triển khai biện pháp đảm bảo hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thực hiện Công điện số 20⁄CĐ-UBND ngày 22⁄7⁄2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ngày 22⁄7⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1231⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Phương án số 966⁄PA-SCT ngày 09⁄6⁄2021 của Sở Công Thương về đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tạm dừng các hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

Ngày 20⁄7⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 2100⁄UBND-VX về việc tạm dừng các hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

V⁄v thực hiện Công điện số 914⁄CĐ-TTg và Thông báo kết luận số 177⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08⁄7⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 1943⁄UBND-VX về việc thực hiện Công điện số 914⁄CĐ-TTg và Thông báo kết luận số 177⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

V⁄v mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 1447⁄UBND-VX về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 25⁄5⁄⁄2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 121⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

Phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 25⁄5⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành Phương án số 54⁄PA-BCĐ về việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 25⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1421⁄UBND-VX về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Thông báo số 110⁄TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 4150⁄BYT-MT của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn 1389⁄UBND-VX về việc thực hiện Thông báo số 110⁄TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 4150⁄BYT-MT của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 110⁄TB-VPCP ngày 18⁄5⁄2021 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch covid-19

Ngày 24⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1410⁄UBND-VX về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch covid-19

Tăng vường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Ngày 21⁄5⁄2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4150⁄BYT-MT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Thực hiện Thông báo số 116⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 21⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1386⁄UBND-VX về việc thực hiện Thông báo số 116⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch ứng phó với từng tình huống dịch bệnh COVID-19 xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 04⁄5⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 37⁄KH-BCĐ ứng phó với từng tình huống dịch bệnh COVID-19 xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Thông báo số 22⁄TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 02⁄2⁄2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 281⁄UBND-VX về việc thực hiện Thông báo số 22⁄TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Công Thương Lai Châu: Hướng dẫn phòng dịch bệnh Covid-19 tại chợ, siêu thị và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ

Thực hiện Thông báo số 04⁄TB-UBND ngày 28⁄01⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về thông báo Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực Công Thương

Ngày 07⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 19⁄CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm chủ động ứng phó và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của dịch bệnh; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; ngày 08⁄12⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2098⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 04⁄8⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1569⁄UBND-VX về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh Ủy

Ngày 04⁄8⁄2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 273-CV⁄BCSĐ về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Về việc tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 05⁄8⁄2020, Sở Thông tin và truyền thông ban hành văn bản số 1114⁄STTTT-TTBCXB

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 4 năm 2020.

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 4 năm 2020 của ngành Công thương như sau:

Danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 10⁄4⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 385⁄QĐ-UBND công bố Danh mục loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 04⁄4⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 679⁄UBND-VX về việc triển khai thực hiện Công văn số 2601⁄VPCP-KGVX ngày 03⁄4⁄2020 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Sở Công Thương chỉ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm giám sát, kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 3 năm 2020.

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 3 năm 2020 của ngành Công Thương Lai Châu như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 22⁄3⁄2020 đến ngày 23⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 22⁄3⁄2020 đến ngày 23⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 18⁄3⁄2020 đến ngày 19⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 18⁄3⁄2020 đến ngày 19⁄3⁄2020) như sau:

Công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Lai Châu để ứng phó với dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm với số lượng lớn, chỉ mua số lượng đủ dùng để tránh lãng phí và gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa cục bộ dẫn đến biến động về giá; tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thực hiện thời gian mở cửa bán hàng từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất hợp lý đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra bình thường.

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 16⁄3⁄2020 đến ngày 17⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 16⁄3⁄2020 đến ngày 17⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 14⁄3⁄2020 đến ngày 15⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 14⁄3⁄2020 đến ngày 15⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 12⁄3⁄2020 đến ngày 13⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 12⁄3⁄2020 đến ngày 13⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 10⁄3⁄2020 đến ngày 11⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 10⁄3⁄2020 đến ngày 11⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 08⁄3⁄2020 đến ngày 09⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 08⁄3⁄2020 đến ngày 09⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 04⁄3 đến ngày 05⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 04⁄3 đến ngày 05⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 29⁄02⁄2020 đến ngày 01⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra (từ ngày 29⁄02⁄2020 đến ngày 01⁄3⁄2020) của ngành Công Thương:

Ngành Công Thương: Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra (từ ngày 25⁄02 đến ngày 26⁄02⁄2020) của ngành Công Thương như sau:

Ngành Công Thương: Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra (từ ngày 23⁄02⁄2020 đến ngày 24⁄02⁄2020) của ngành Công Thương như sau:

Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch COVID-2019

Ngày 20⁄02⁄2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 08⁄BCĐ-QLTT về việc tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch COVID-2019.

V⁄v xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định và tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch Covid-19

Ngày 15⁄02⁄2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 277⁄UBND-KTN về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định và tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch Covid-19.

Công điện về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh

Ngày 18⁄02⁄2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 08⁄CĐ-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona của ngành Công Thương Lai Châu.

Để chủ động các biện pháp ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona đến hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương. Ngày 13⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 175⁄KH-SCT triển khai ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona như sau:

Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 14⁄02⁄2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành Quyết định số 06⁄QĐ-BCĐ về việc thành lập các Tiểu ban phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona thành phố Lai Châu

Ngày 12⁄02⁄2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Virut Corona thành phố Lai Châu đã ban hành Thông báo số 183⁄TB-BCĐ về việc đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona thành phố Lai Châu.

Hướng dẫn một số chế độ chính sách cho công tác phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Ngày 07⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bả số 197⁄UBND-KTN về việc hướng dẫn một số chế độ chính sách cho công tác phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra.

V⁄v thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV.

Ngày 06⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 203⁄UBND-KTN về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV.

Triển khai thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Ngày 07⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 212⁄UBND-TH về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Sở Công Thương Lai Châu: Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thực hiện Công điện số 03⁄CĐ-UBND ngày 23⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 30⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 635⁄BCT-KH ngày 02⁄02⁄2020 của Bộ Công Thương về việc rà soát lao động, chuyên gia tại các cơ sở sản xuất công nghiệp - năng lượng - thương mại trên địa bàn về Trung Quốc nghỉ tết chưa trở lại làm việc.

Kế hoạch: Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Lai Châu.

Ngày 07⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 200⁄KH-UBND đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Lai Châu.

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 04⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công điện số 07⁄CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng ký mua khẩu trang phòng chống dịch vi rút corona

Hiện nay Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã nhận nhiệm vụ của Chính phủ thực hiện việc sản xuất khẩn cấp khẩu trang có xử lý khoáng khuẩn (có thể giặt và tái sử dụng 10 lần) để hỗ trợ phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Đơn giá xuất xưởng của Nhà sản xuất tại Hà Nội là 7.000đồng⁄1chiếc (đã bao gồm thuế VAT).

Công điện: Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Ngày 03⁄2⁄2020, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06⁄CĐ-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra

Ngày 04⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 169⁄UBND-VX về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra

Sở Công Thương Lai Châu: Triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona gây ra.

Thực hiện Chỉ thị khẩn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra; Công điện số 03⁄CĐ-UBND ngày 23⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 30⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra.

Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của ngành Công Thương

Ngày 31⁄01⁄2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 04⁄CT-BCT về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của ngành Công Thương.

Công điện: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Công điện: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thông báo: Kết luận của đồng chí Chủ tịch Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Chỉ thị: Về việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Ngày 31⁄01⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 03⁄CT-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV.

Ngày 28⁄01⁄2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 141⁄UBND-VX về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV.