Đa cấp

Tin tức

Quyết định Về việc thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế)

Ngày 26⁄10⁄2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 2351⁄QĐ-SCT về việc thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đối với Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế.

Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt đông bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

Ngày 01⁄12⁄2020, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 05⁄XN-SCT về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025

Ngày 05⁄11⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2837⁄QĐ-BCT ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025.

Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Ngày 17⁄6⁄2020, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 03⁄XN-SCT xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH GCOOP Việt Nam.

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16⁄CT-TTg ngày 31⁄3⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2601⁄VPCP-KGVX ngày 03⁄4⁄2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 16⁄CT-TTg và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp, ngày 07⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 479⁄SCT-QLTM thông báo đến các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chám dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 10⁄02⁄2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành Thông báo số 44⁄TB-CT về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp cho công ty Cổ phần liên kết Tri Thức.

Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM

Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ĐÃ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Danh sách Doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chấm dứt hoạt động

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ĐANG HOẠT ĐỘNG

Danh sách Doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang hoạt động

Tuyên truyền hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh của người dân về việc một số tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động hội thảo, đào tạo tại nhiều địa phương để hướng dẫn về kế hoạch trả thưởng khi tham gia mạng lưới và tuyển dụng người tham gia giới thiệu về sản phẩm của Atomy, Vital4u⁄Vital Group và Juenesse đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp có tên trên. Sở Công Thương thông tin cơ bản về các hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng trên, như sau:

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân

Ngày 17⁄01⁄2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Thông báo số 23⁄TB-CT về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân.

Nhận thức cơ bản về bán hàng đa cấp

1. Khái niệm kinh doanh theo phương thức đa cấp Kinh doanh theo phương thức đa cấp (bán hàng đa cấp) là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

Những hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp

1. Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

Một số khuyến cáo đối với người tham gia bán hàng đa cấp

1. Cần tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp mà mình dự định định ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp như tình trạng đăng ký, uy tín của doanh nghiệp, cách thức hoạt động, chính sách trả thưởng và các sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông tin về các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (www.vca.gov.vn) và thông báo đến Sở Công Thương.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Trong thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp. Một số doanh nghiệp lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh xã hội.