Thông tin tổng hợp

Tin tức

Triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020

Ngày 24⁄9⁄2022, Công an tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 5020⁄CAT-PC06 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020

Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 23⁄9⁄2022, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII năm 2022. Đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quyết định về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄9⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1198⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 15⁄09⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3389⁄KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄8⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1164⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 8 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 453⁄KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 17⁄8⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3009⁄KH-UBND đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 17⁄8⁄2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 578⁄VPUBND-KSTT cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022

Phổ biến tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đông đến thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân

Ngày 12⁄8⁄2022, Sở Thông tin và Truyền Thông ban hành văn bản số 1405⁄STTTT-BCVTCNTT ban hành công văn số phổ biến tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đông đến thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 05⁄8⁄2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 03⁄KH-BCĐCĐS hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 04⁄8⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 938⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 7 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 864⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu

Ngày 14⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 08⁄CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu

V⁄v hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu

Ngày 11⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2409⁄UBND-KSTT về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu

V⁄v nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Chỉ thị số 08⁄CT-UBND ngày 14⁄7⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu công về việc nâng cao Chỉ Thị cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ thị sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện Chỉ thị số 08⁄CT-UBND ngày 14⁄7⁄2022. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công Thương như sau:

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 14⁄7⁄2022, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 12⁄7⁄2022, liên ngành Sở Công Thương, Công an tỉnh ban hành văn bản số 1483⁄HDLN⁄SCT-CAT về việc hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình hoạt động Công thương 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Sáu tháng đầu năm 2022, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

V⁄v tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ Công văn số 2212⁄UBND-KSTT ngày 28⁄06⁄2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch: Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI ) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.

Ngày 05⁄07⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2305⁄KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI ) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.

Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 28⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2212⁄UBND-KSTT về việc tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định: Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương ( DDCI ) tỉnh Lai Châu năm 2021.

Ngày 27⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 581⁄QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương ( DDCI ) tỉnh Lai Châu năm 2021

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu

Ngày 28⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 737⁄QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄6⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 674⁄QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 11⁄6⁄2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 688⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Lễ bế mạc lớp huấn luyện Tự vệ cụm 6 năm 2022

Sau một tuần huấn luyện, ngày 10⁄6⁄2022, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Sở Công Thương (đơn vị đăng cai tổ chức) đã bế mạc lớp huấn luyện tự vệ cụm 6 năm 2022.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 318⁄KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho VLNCN và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 05⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 597⁄QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Quyết định: Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 09⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 581⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 213⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 06⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 597⁄QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 5 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Nghị quyết của Ban Chấu hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoanh 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 20⁄5⁄2021, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Nghị quyết số 08-NQ⁄TU của Ban Chấu hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoanh 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Ngày 17⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 534⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Ngày 17⁄5⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 534⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 4 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Xin ý kiến tham gia Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Căn cứ Thông tư số 04⁄2022⁄TT-BCT ngày 28⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương;

Lai Châu: Kết quả hoạt động Công thương quý I, một số nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2022.

Quý I, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Ngày 25⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 604⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 25⁄3⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Công văn số 758⁄UBND-KTN ngày 15⁄3⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 09⁄3⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 297⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022

Ngày 07⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 460⁄KH-SCT kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 02⁄3⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 457⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 02 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 02 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tuy nhiên do kỳ nghỉ tết Nguyên đán vào đầu tháng 02 nên hoạt động mua bán hàng hóa của Nhân dân giảm so với tháng trước.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Tỉnh Uỷ Lai Châu ban hành Nghị quyết số 09-NQ⁄TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Lai Châu: Hội nghị triển khai nhiệm vụ khối Kinh tế năm 2022

Chiều ngày 24⁄02⁄2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu: Hội trường lớn Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh; Phòng họp trực tuyến tòa nhà VNPT tỉnh Lai Châu; Phòng họp Sở Công Thương; Phòng họp Sở Giao Thông vận tải để triển khai nhiệm vụ khối Kinh tế năm 2022. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sở Công Thương Lai Châu: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 11⁄02⁄2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nhằm phát huy thành tích đã đạt được và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, góp phần thực hiện kế hoạch chung của tỉnh năm 2022; Ngày 23⁄2⁄2022, Sở Công Thương phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước năm 2022". Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Khối tham mưu, QLNN về kinh tế, tổng hợp: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn khó lường, thời tiết diễn biến bất thường,.... Phát huy những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Khối tham mưu, quản lý nhà nước về kinh tế, tổng hợp và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 11⁄02⁄2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Khối tham mưu, quản lý nhà nước về kinh tế, tổng hợp (gồm 05 Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giao thông vận tải) do Sở Công Thương làm Khối trưởng tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20

Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Ngày 17⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 320⁄KH-SCT duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương

Ngày 09⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 264⁄KH-SCT tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 318⁄KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 01 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 01 năm 2022 cơ bản ổn định; thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động dự trữ đủ số lượng hàng hóa với chủng loại, mẫu mã đa dạng, phong phú để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2022

Ngày 25⁄01⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 203⁄KH-SCT về việc kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2022

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022

Ngày 25⁄01⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 197⁄KH-SCT về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 213⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Ngày 20⁄1⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022.

Hướng dẫn tra cứu cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128NQ-CP

Ngày 19⁄01⁄2022, Sở Y tế ban hành văn bản số 129⁄SYT-NVY về việc hướng dẫn tra cứu cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128NQ-CP

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 184⁄KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Ngày 18⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 124⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 13⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 107⁄KH-UBND hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ngày 10⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 01⁄CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 09⁄01⁄2022, Bộ Công Thương tổ chức trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Hà Nội với đầu cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 04⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 471⁄BC-UBND đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄12⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4341⁄KH-UBND triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 22⁄12⁄2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1730⁄QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 14⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2919⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 09⁄12⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1661⁄QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 11 năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 11 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Cán bộ, công chức Sở Công Thương: Ủng hộ nhân dân xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phòng, chống dịch covid 19.

Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nhân dân xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu trong công tác phòng, chống dịch covid 19. Ngày 12⁄11⁄2021, Đoàn công tác của Sở Công Thương do đồng chí Nguyễn Sỹ Chín, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Bản Giang để thăm hỏi, động viên và trao tặng xã 3 tạ gạo, 1 thùng khẩu trang (2.500 chiếc) cho nhân dân xã Bản Giang.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu: Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức.

Chiều ngày 12⁄11⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì buổi lễ.

Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021

Ngày 09⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 3663⁄UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu

Ngày 08⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 41⁄2021⁄QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu

Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Ngày 09⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch sô 3659⁄KH-UBND phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 10 năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương

Chiều ngày 15⁄10⁄2021, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Công Thương tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị.

Tình hình hoạt động Công thương 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 ổn định, hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý và được phân phối đến các thôn, bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, nhất là trong dịp lễ, tết và các đợt dịch Covid-19 tái bùng phát, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý. Kết quả cụ thể:

Kế hoạch Ứng dụng phát triển Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Ngày 08⁄10⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1780⁄KH-SCT ứng dụng phát triển Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Tuyên truyền, vận động ủng hộ PCD Covid-19

Ngày 24⁄9⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 3003⁄UBND-VX về việc tuyên truyền, vận động, huy dộng nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030

Ngày 20⁄9⁄2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2943⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 16⁄9⁄2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12⁄CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hướng dẫn cách lý F0 tại nhà

Ngày 06⁄9⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 225⁄CV-BCĐ về việc hướng dẫn cách lý F0 tại nhà

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 8 năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn

Thực hiện Quyết định số 145⁄QĐ-BCĐ ngày 29⁄7⁄2021 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 161⁄QĐ-BCĐ ngày 06⁄8⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Tổ trực chỉ huy số 5) xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn như sau:

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ trực chỉ huy số 5 về phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Quyết định số 145⁄QĐ-BCĐ ngày 29⁄7⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 161⁄QĐ-BCĐ ngày 06⁄8⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Trên cơ sở tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương -Tổ trưởng Tổ 5 phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ như sau:

Các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi công tác thực thi công vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 177⁄CV-BCĐ V⁄v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi công tác thực thi công vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh

Ngày 16⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2474⁄UBND-VX về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh

Lai Châu: Cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại từ ngày 15⁄8

Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2471⁄UBND-VX về việc cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại

Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh

Ngày 13⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 101⁄TB-UBND kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 847⁄QĐ-UBND ngày 14⁄7⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Tháng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 08⁄8⁄2021, Sở Công thương đã tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 8⁄2021. Sau khi tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công thương như sau:

Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ theo thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo PCD Covid-19

Ngày 05⁄8⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4728⁄BCT-TTTN về việc hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ theo thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo PCD Covid-19

Tình hình Công thương tháng 7 năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Bộ Công Thương - Y tế tập huấn trực tuyến hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ

Sáng ngày 29⁄7⁄2021, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Hướng dẫn Phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ, kết nối tới đầu cầu 63 tỉnh, thành phố.

Tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19

Tiếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1015⁄TTg-CN ngày 25⁄7⁄2021, để tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19; ngày 29⁄7⁄2021, Văn phòng chính phủ ban hành Công văn số 5187⁄VPCP-CN về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, cụ thể:

Quy trình cách ly y tế, xét nghiệm test nhanh tại Chốt KSDB

Ngày 28⁄7⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 ban hành văn bản số 143⁄BCĐ-SYT về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà⁄nơi cư trú, cách ly tập trung, cách ly F1 tại nhà, quy trình thực hiện test kháng nguyên tại Chốt KSD bệnh

Hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mới, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16⁄CT-TTg

NGày 21⁄7⁄2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5858⁄BYT-MT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mới, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16⁄CT-TTg