Thông tin tổng hợp

Tin tức

Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương

Chiều ngày 15⁄10⁄2021, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Công Thương tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị.

Tình hình hoạt động Công thương 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 ổn định, hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý và được phân phối đến các thôn, bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, nhất là trong dịp lễ, tết và các đợt dịch Covid-19 tái bùng phát, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý. Kết quả cụ thể:

Tuyên truyền, vận động ủng hộ PCD Covid-19

Ngày 24⁄9⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 3003⁄UBND-VX về việc tuyên truyền, vận động, huy dộng nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn cách lý F0 tại nhà

Ngày 06⁄9⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 225⁄CV-BCĐ về việc hướng dẫn cách lý F0 tại nhà

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 8 năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn

Thực hiện Quyết định số 145⁄QĐ-BCĐ ngày 29⁄7⁄2021 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 161⁄QĐ-BCĐ ngày 06⁄8⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Tổ trực chỉ huy số 5) xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn như sau:

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ trực chỉ huy số 5 về phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Quyết định số 145⁄QĐ-BCĐ ngày 29⁄7⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 161⁄QĐ-BCĐ ngày 06⁄8⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Trên cơ sở tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương -Tổ trưởng Tổ 5 phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ như sau:

Các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi công tác thực thi công vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 177⁄CV-BCĐ V⁄v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi công tác thực thi công vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh

Ngày 16⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2474⁄UBND-VX về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh

Lai Châu: Cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại từ ngày 15⁄8

Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2471⁄UBND-VX về việc cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại

Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh

Ngày 13⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 101⁄TB-UBND kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 847⁄QĐ-UBND ngày 14⁄7⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Tháng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 08⁄8⁄2021, Sở Công thương đã tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 8⁄2021. Sau khi tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công thương như sau:

Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ theo thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo PCD Covid-19

Ngày 05⁄8⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4728⁄BCT-TTTN về việc hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ theo thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo PCD Covid-19

Tình hình Công thương tháng 7 năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19

Tiếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1015⁄TTg-CN ngày 25⁄7⁄2021, để tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19; ngày 29⁄7⁄2021, Văn phòng chính phủ ban hành Công văn số 5187⁄VPCP-CN về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, cụ thể:

Quy trình cách ly y tế, xét nghiệm test nhanh tại Chốt KSDB

Ngày 28⁄7⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 ban hành văn bản số 143⁄BCĐ-SYT về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà⁄nơi cư trú, cách ly tập trung, cách ly F1 tại nhà, quy trình thực hiện test kháng nguyên tại Chốt KSD bệnh

Bộ Công Thương - Y tế tập huấn trực tuyến hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ

Sáng ngày 29⁄7⁄2021, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Hướng dẫn Phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ, kết nối tới đầu cầu 63 tỉnh, thành phố.

Hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mới, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16⁄CT-TTg

NGày 21⁄7⁄2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5858⁄BYT-MT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mới, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16⁄CT-TTg

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 22⁄7⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 20⁄CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Sở Công Thương Lai Châu triển khai biện pháp đảm bảo hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thực hiện Công điện số 20⁄CĐ-UBND ngày 22⁄7⁄2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ngày 22⁄7⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1231⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Phương án số 966⁄PA-SCT ngày 09⁄6⁄2021 của Sở Công Thương về đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tạm dừng các hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

Ngày 20⁄7⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 2100⁄UBND-VX về việc tạm dừng các hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

Kết quả hoạt động Công thương 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Sáu tháng đầu năm 2021, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các doanh nghiệp thương mại đầu mối đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa diễn ra sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, trong dịp Tết và các đợt dịch Covid-19 tái bùng phát, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

V⁄v thực hiện Công điện số 914⁄CĐ-TTg và Thông báo kết luận số 177⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08⁄7⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 1943⁄UBND-VX về việc thực hiện Công điện số 914⁄CĐ-TTg và Thông báo kết luận số 177⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương năm 2021 và những năm tiếp theo

Thực hiện Công văn số 1705⁄UBND-KSTT ngày 16⁄6⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc khuyến nghị thực hiện cải thiện sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021. Ngày 05⁄7⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1136 ⁄KH-SCT xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương năm 2021 và những năm tiếp theo với nội dung như sau:

Kế hoạch cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2021 thuộc lĩnh vực công thương

Thực hiện Kế hoạch số 1717⁄KH-UBND ngày 16⁄6⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021. Ngày 29⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1099⁄KH-SCT nhằm cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2021 với nội dung như sau:

Thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Ngày 22⁄6⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 22⁄2021⁄QĐ-UBND, trong đó có quy định địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

Chương trình hành động của Sở Công Thương Lai Châu triển khai thực hiện Nghị quyết số 50⁄NQ-CP ngày 20⁄5⁄2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Công văn số 1475⁄UBND-TH ngày 31⁄5⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50⁄NQ-CP ngày 20⁄5⁄2021 của Chính phủ. Ngày 11⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành Chương trình hành động số 989⁄CTr-SCT triển khai thực hiện Nghị quyết số 50⁄NQ-CP với một số nội dung chủ yếu như sau:

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 5 năm 2021

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương.

Sáng ngày 01⁄6⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo buổi lễ.

Sở Công Thương Lai Châu: Tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Trước sự bùng phát nhanh và đặc biệt phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu. Ngày 01⁄6⁄2021, toàn thể công chức, viên chức Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã đồng lòng, góp sức, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

V⁄v mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 1447⁄UBND-VX về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 25⁄5⁄⁄2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 121⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 25⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1421⁄UBND-VX về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 25⁄5⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành Phương án số 54⁄PA-BCĐ về việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch covid-19

Ngày 24⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1410⁄UBND-VX về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch covid-19

Thực hiện Thông báo số 110⁄TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 4150⁄BYT-MT của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn 1389⁄UBND-VX về việc thực hiện Thông báo số 110⁄TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 4150⁄BYT-MT của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 110⁄TB-VPCP ngày 18⁄5⁄2021 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Tăng vường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Ngày 21⁄5⁄2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4150⁄BYT-MT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Thực hiện Thông báo số 116⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 21⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1386⁄UBND-VX về việc thực hiện Thông báo số 116⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14⁄5⁄1951-14⁄5⁄2021), Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.Trang TTĐT Sở Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14⁄5⁄1951-14⁄5⁄2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương. Trang TTĐT Sở Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Thủ tướng.

Kế hoạch ứng phó với từng tình huống dịch bệnh COVID-19 xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 04⁄5⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 37⁄KH-BCĐ ứng phó với từng tình huống dịch bệnh COVID-19 xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tình hình Công thương tháng 4 năm 2021

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 297 tỷ đồng, giảm 7,1% so với tháng trước, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam

Nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14⁄5⁄1951- 14⁄5⁄2021), hòa trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Tình hình hoạt động Công thương quý I, một số nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2021.

Quý I năm 2021, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu các doanh nghiệp thương mại đầu mối đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán diễn ra sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Quản lý thị trường

Chiều ngày 16⁄3⁄2021, Lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Quản lý thị trường. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.

Video giới thiệu 23 sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh Lai Châu

Video 23 sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh Lai Châu

Tình hình Công thương tháng 02 năm 2021

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 159,8 tỷ đồng, giảm 30,9% so với tháng trước, giảm 41,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó:

Thực hiện Thông báo số 22⁄TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 02⁄2⁄2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 281⁄UBND-VX về việc thực hiện Thông báo số 22⁄TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Công Thương Lai Châu: Hướng dẫn phòng dịch bệnh Covid-19 tại chợ, siêu thị và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ

Thực hiện Thông báo số 04⁄TB-UBND ngày 28⁄01⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về thông báo Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tình hình Công thương tháng 01 năm 2021

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 tháng 01 năm 2021 ước đạt 142,5 tỷ đồng, giảm 49,2% so với tháng 12⁄2020, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Ngành Công Thương Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 26⁄01⁄2021, ngành Công thương Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, cải thiện chỉ số hài lòng về dịch vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 1894⁄QĐ-UBND ngày 31⁄12⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt và Công bố kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020. Ngày 12⁄01⁄2021, Sở Công thương đã tổ chức họp giao ban đểquán triệt, phân tích, rút kinh nghiệm về kết quả điều tra xã hội học về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Công thương.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực Công Thương

Ngày 07⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 19⁄CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm chủ động ứng phó và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của dịch bệnh; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; ngày 08⁄12⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2098⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Tình hình Công thương tháng 11 năm 2020

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 11 năm 2020 ước đạt 732,1 tỷ đồng, giảm 8,6% so với tháng 10⁄2020, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Tình hình Công thương tháng 10 năm 2020

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 10 năm 2020 ước đạt 801 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng 9⁄2020, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Lai Châu: Kết quả hoạt động Công thương 9 tháng đầu năm 2020

Chín tháng đầu năm 2020, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, sức mua của người dân tăng; thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân.

Tình hình Công thương tháng 8 năm 2020

Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 8 năm 2020 ước đạt 693,3 tỷ đồng, giảm 13,2% so với tháng 7⁄2020, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 04⁄8⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1569⁄UBND-VX về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh Ủy

Ngày 04⁄8⁄2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 273-CV⁄BCSĐ về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Về việc tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 05⁄8⁄2020, Sở Thông tin và truyền thông ban hành văn bản số 1114⁄STTTT-TTBCXB

Tình hình Công thương tháng 7 năm 2020

Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 7 năm 2020 ước đạt 1.138,1 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với tháng 6⁄2020, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Lai Châu: Tình hình hoạt động Công thương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

Sáu tháng đầu năm 2020, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, sức mua của người dân tăng; thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân.

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 5 năm 2020

Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 5 năm 2020 ước đạt 190,6 tỷ đồng, tăng 67,2% so với tháng 4⁄2020, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Kết quả hoạt động Công thương tháng 4 năm 2020

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 4 năm 2020 ước đạt 202,6 tỷ đồng, tăng 29,6% so với tháng 3⁄2020, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 4 năm 2020.

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 4 năm 2020 của ngành Công thương như sau:

Ngành Công Thương: Quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại khắc phục hậu quả do mưa đá, lũ quét.

Từ ngày 22 - 24⁄4, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh đã làm thiệt hại về người và nhiều tài sản của Nhân dân, thiệt hại nặng nhất là huyện Phong Thổ. Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan tập trung cho công tác thăm hỏi, cứu trợ, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sau mưa lũ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 10⁄4⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 385⁄QĐ-UBND công bố Danh mục loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 04⁄4⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 679⁄UBND-VX về việc triển khai thực hiện Công văn số 2601⁄VPCP-KGVX ngày 03⁄4⁄2020 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Sở Công Thương chỉ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm giám sát, kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 3 năm 2020.

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 3 năm 2020 của ngành Công Thương Lai Châu như sau:

Kết quả hoạt động Công thương quý I, nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2020.

Trong quý I, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, sức mua của người dân tăng; thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, khẩu trang kháng khuẩn, dung dịch rửa tay sát trùng,… phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân.

Ngành Công Thương: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực công thương. Các dự án đầu tư phát triển hệ thống lưới điện nông thôn và hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, qua đó góp phần thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành công thương, nâng tổng số xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn đến hết tháng 02⁄2020 là 65⁄94 xã, đạt 69%; số xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại là 94⁄94 xã, đạt 100%.

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 22⁄3⁄2020 đến ngày 23⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 22⁄3⁄2020 đến ngày 23⁄3⁄2020) như sau:

Lai Châu: Kết quả hoạt động Công thương giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của ngành công thương với các cấp, các ngành; sự nỗ lực khắc phục khó khăn của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tình hình sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng bình quân cao đạt 62,5%⁄năm. Thị trường hàng hóa trong tỉnh phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa dẫn đến tăng giá đột biến.

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 18⁄3⁄2020 đến ngày 19⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 18⁄3⁄2020 đến ngày 19⁄3⁄2020) như sau:

Công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Lai Châu để ứng phó với dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm với số lượng lớn, chỉ mua số lượng đủ dùng để tránh lãng phí và gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa cục bộ dẫn đến biến động về giá; tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thực hiện thời gian mở cửa bán hàng từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất hợp lý đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra bình thường.

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 16⁄3⁄2020 đến ngày 17⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 16⁄3⁄2020 đến ngày 17⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 14⁄3⁄2020 đến ngày 15⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 14⁄3⁄2020 đến ngày 15⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 12⁄3⁄2020 đến ngày 13⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 12⁄3⁄2020 đến ngày 13⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 10⁄3⁄2020 đến ngày 11⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 10⁄3⁄2020 đến ngày 11⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 08⁄3⁄2020 đến ngày 09⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 08⁄3⁄2020 đến ngày 09⁄3⁄2020) như sau:

Lai Châu: Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương tháng 02

Tháng 02, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định; hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Kết quả cụ thể:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 04⁄3 đến ngày 05⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương Lai Châu (từ ngày 04⁄3 đến ngày 05⁄3⁄2020) như sau:

Ngành Công Thương Lai Châu: Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 29⁄02⁄2020 đến ngày 01⁄3⁄2020).

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra (từ ngày 29⁄02⁄2020 đến ngày 01⁄3⁄2020) của ngành Công Thương:

Ngành Công Thương: Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra (từ ngày 25⁄02 đến ngày 26⁄02⁄2020) của ngành Công Thương như sau:

Ngành Công Thương: Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra (từ ngày 23⁄02⁄2020 đến ngày 24⁄02⁄2020) của ngành Công Thương như sau:

Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch COVID-2019

Ngày 20⁄02⁄2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 08⁄BCĐ-QLTT về việc tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch COVID-2019.

V⁄v xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định và tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch Covid-19

Ngày 15⁄02⁄2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 277⁄UBND-KTN về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định và tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch Covid-19.

Công điện về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh

Ngày 18⁄02⁄2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 08⁄CĐ-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona của ngành Công Thương Lai Châu.

Để chủ động các biện pháp ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona đến hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương. Ngày 13⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 175⁄KH-SCT triển khai ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona như sau:

Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 14⁄02⁄2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành Quyết định số 06⁄QĐ-BCĐ về việc thành lập các Tiểu ban phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sở Công Thương Lai Châu phát động thi đua năm 2020

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của ngành năm 2020 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn (2016-2020). Ngày 10⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 151⁄SCT-VP phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Sở với các nội dung:

Thông báo đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona thành phố Lai Châu

Ngày 12⁄02⁄2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Virut Corona thành phố Lai Châu đã ban hành Thông báo số 183⁄TB-BCĐ về việc đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona thành phố Lai Châu.

Hướng dẫn một số chế độ chính sách cho công tác phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Ngày 07⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bả số 197⁄UBND-KTN về việc hướng dẫn một số chế độ chính sách cho công tác phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra.

V⁄v thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV.

Ngày 06⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 203⁄UBND-KTN về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV.

Triển khai thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Ngày 07⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 212⁄UBND-TH về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Sở Công Thương Lai Châu: Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thực hiện Công điện số 03⁄CĐ-UBND ngày 23⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 30⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 635⁄BCT-KH ngày 02⁄02⁄2020 của Bộ Công Thương về việc rà soát lao động, chuyên gia tại các cơ sở sản xuất công nghiệp - năng lượng - thương mại trên địa bàn về Trung Quốc nghỉ tết chưa trở lại làm việc.

Kế hoạch: Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Lai Châu.

Ngày 07⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 200⁄KH-UBND đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Lai Châu.

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 04⁄02⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công điện số 07⁄CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng ký mua khẩu trang phòng chống dịch vi rút corona

Hiện nay Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã nhận nhiệm vụ của Chính phủ thực hiện việc sản xuất khẩn cấp khẩu trang có xử lý khoáng khuẩn (có thể giặt và tái sử dụng 10 lần) để hỗ trợ phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Đơn giá xuất xưởng của Nhà sản xuất tại Hà Nội là 7.000đồng⁄1chiếc (đã bao gồm thuế VAT).