Quy hoạch điện lực

Tin tức

Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

Ngày 03⁄5⁄2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2254⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

Bộ Công thương phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020"

Với mục tiêu đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vừa qua, Bộ Công thương đã phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020".