QH Thủy điện

Tin tức

Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄8⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4959⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄6⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3588⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Cấu, Nậm Cấu Thượng trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄6⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3524⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Cấu, Nậm Cấu Thượng trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với Dự án thủy điện Nậm Cuổi 1B

Ngày 20⁄4⁄2022 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 751⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với Dự án thủy điện Nậm Cuổi 1B

Về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cầy vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 09⁄12⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7848⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cầy vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Mán Tiền, Ma Quai 12, Nậm Nguyên, Nậm Nhuần, Nậm Lụm vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 30⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1095⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đông Pao và Mường Mít trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 29⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1018⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đông Pao và Mường Mít trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Nhù Cả, Ka Lăng B vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 29⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1019⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tổng hợp các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tổng hợp các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu cụ thể:

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các Dự án thủy điện: Nậm Đắc, Can Thàng, Nậm Hản A, Nậm Pồ vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 19⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 956⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Bon 1, Nậm Be 2, Thọ Gụ 1, Thọ Gụ, Nậm Nhọ 1, Là Si 1A vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 08⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 802⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Chà, Nậm Nhé vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 01⁄2⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 330⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Suối Ngầm, Củm 7, Cử 1, Cử 2, Mường Mô, Thò Ma vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄10⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2679⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Pục, Khẻ Ló, Nậm Luồng 1, Thu Lũm, Nậm Chản 1, An Hưng, Nậm Xí Lùng B vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 05⁄10⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2590⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung 05 Dự án thủy điện nhỏ với công suất 82,8MW vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 21⁄9⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2468⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Pắc Ma vào Quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà

Ngày 19⁄11⁄2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 8638⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Pắc Ma vào Quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na tỉnh Lai Châu

Ngày 03⁄10⁄2013, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 725⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄8⁄2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 888⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010

Ngày 13⁄9⁄2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1051⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 30⁄11⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1989⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na - tỉnh Lai Châu

Ngày 12⁄7⁄2010, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3681⁄QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na - tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 07⁄9⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1097⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 15⁄7⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 902⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch thủy điện Nậm Cuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄6⁄2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3146⁄QĐ-BCT phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch thủy điện Nậm Cuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định điều chỉnh khoản 2, Điều 1 tại Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2009 của UBND tỉnh Lai Châu

Ngày 06⁄4⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 404⁄QĐ-UBND điều chỉnh khoản 2, Điều 1 tại Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2009 của UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 30⁄11⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 04⁄11⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1770⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 03⁄03⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 212⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt, bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 27⁄10⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1626⁄QĐ-UBND phê duyệt, bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986⁄QĐ-UBND ngày 17⁄7⁄2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 11⁄8⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1162⁄QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986⁄QĐ-UBND ngày 17⁄7⁄2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 17⁄7⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 986⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc

Ngày 18⁄10⁄2005, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3454⁄QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc