An toàn - Môi trường

Tin tức

Tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý mão 2023

Thực hiện Công văn số 8018⁄BCT-ATMT ngày 14⁄12⁄2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý mão 2023. Ngày 19⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2804⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, củng cố các điều kiện an toàn, phòng chống cháy nổ, cụ thể:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 02⁄9⁄2022 và thời gian diễn ra các sự kiện của tỉnh tại thành phố Lai Châu, Ngày 23⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1830⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động ứng phó với bão số 2

Thực hiện Công điện số 4689⁄CĐ-PCTT ngày 10⁄8⁄2022 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với bão số 2; ngày 10⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1722⁄SCT-QLNL yêu cầu Công ty Điện lực Lai Châu, Chủ đầu tư công trình thủy điện, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022

Để thực hiện tốt Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”; Ngày 01⁄6⁄2022, Sở Công thương ban hành văn bản số 1123⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, nội dung như sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Chỉ một Trái đất - Only One Earth" nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Chỉ một Trái đất - Only One Earth" nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ; phòng chống đuối nước cho trẻ em

Thực hiện Công văn số 639⁄ATMT-ATĐ ngày 04⁄5⁄2022 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn số 1456⁄UBND-KTN ngày 06⁄5⁄2022 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão; Ngày 13⁄5⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 964⁄SCT-QLNL đề nghị UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu, đơn vị quản lý vận hành hệ thống lưới điện, Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 04⁄CT-BCT ngày 14⁄4⁄2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Ngày 28⁄4⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 852⁄SCT-QLNL đề nghị UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu, đơn vị quản lý vận hành hệ thống lưới điện, Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ: Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miềm Nam thống nhất đất nước 30⁄4, ngày Quốc tế lao động 01⁄5 và thời gian diễn ra tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, Ngày 06⁄4⁄2022,Sở Công Thương ban hành công văn số 687⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Ngày Nước thế giới 22⁄3⁄2022 với chủ đề “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm; thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023

Sở Công thương nhận được Công văn số 164⁄SKHCN-QL ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023.

Tuyên truyền hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2022

Để hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ - Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”và tôn vinh những đổi mới, sáng tạo do thanh niên dẫn dắt. Ngày 28⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 393⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu căn cứ tình hình thực tế tổ chức một số nội dung sau:

Lai Châu: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập, hồ chứa thủy điện

Thực hiện Chỉ thị số 04⁄CT-UBND ngày 15⁄02⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Công văn số 359⁄UBND-KTN ngày 11⁄02⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập, hồ chứa thủy điện, Ngày 18⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 331⁄SCT-QLNL yêu cầu Chủ đầu tư công trình thủy điện, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện một số nội dung sau:

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 31⁄12⁄2021, tại kho chứa vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH Hòa Hiệp thuộc công trình thuỷ điện Nậm Xí Lùng 2, thuộc bản Xà Phìn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã để xảy ra vụ việc kẻ gian phá khóa lấy đi 24 kg thuốc nổ NT-13 D60.

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong dịp tết dương lịch

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong dịp tết dương lịch năm 2022; ngày 28⁄12⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2443⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian diễn ra ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021. Ngày 21⁄12⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2393⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 17⁄12⁄2021, Sở Công thương tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 11⁄10⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 14⁄CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Ngày 11⁄10⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 3234⁄UBND-TH về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Tăng cường biện pháp ứng phó khi có động đất xảy ra

Thực hiện Công văn số 1417⁄ATMT-ATĐ ngày 30⁄8⁄2021 của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp về việc xây dựng hệ thống quan trắc địa chất, biện pháp ứng phó nếu có động đất xảy ra. Ngày 31⁄8⁄2021, Sở Công Thương Lai Châu ban hành văn bản số 1526⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu và Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 02 tháng 9 năm 2021; ngày 30⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1518⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương

Ngày 17⁄8⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 09⁄CT-BCT về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 13⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 2450⁄UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngành Công Thương: Tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ngày 04⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1330⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2021

Thực hiện Công điện số 4003⁄CĐ-PCTT ngày 07⁄7⁄2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất, ngập úng; Công văn số 1853⁄UBND-KTN ngày 29⁄6⁄2021 của UBND tỉnh về việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021. Ngày 09⁄7⁄2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1157⁄SCT-QLNL đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ngày 18⁄5⁄2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 785⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Ngày Nước thế giới 22⁄3⁄2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đã được tăng cường, song vẫn còn xảy ra tình trạng tổn thất, mua bán, vận chuyển trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm; Ngày 08⁄3⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 315⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021

Công ước về các vùng đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là điều ước quốc tế với sứ mệnh "bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới" với sự tham gia của 171 quốc gia. Năm 1989 Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, đặc biệt đã xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước.

Tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ

Để tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trước, trong, sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; ngày 07⁄01⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 30⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Sở Công Thương: Triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ.

Thực hiện Công điện 7549⁄CĐ-PCTT ngày 07⁄10⁄2020 của Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với áp thấp trên Biển Đông. Ngày 14⁄10⁄2020, Sở Công Thương Lai Châu ban hành Văn bản số 1746⁄SCT-QLNL đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Ngành Công Thương: Hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực của ngành khí tượng thủy văn góp phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu đến cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam” tại Quyết định số 1821⁄QĐ-TTg ngày 17⁄12⁄2019. Theo đó ngày 03⁄10⁄2020 là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Tăng cường công tác quản lý hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp. Để đảm bảo an toàn trong tồn trữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm và vật liệu nổ công nghiệp, ngày 24⁄8⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1425⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động hóa chất nguy hiểm và vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

Thời gian vừa qua, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng do rò rỉ khí dầu mỏ hóa lỏng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố là do ý thức của người sử dụng và trách nhiệm của người quản lý cơ sở kinh doanh khí trong việc tuân thủ các quy định an toàn về tồn chứa, xuất nhập, vận chuyển và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng.

Lai Châu: Chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, nên tỉnh Lai Châu đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất đã làm thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường.

Ngày Môi trường thế giới 05⁄6 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2020 ngày Môi trường thế giới được lựa chọn với chủ đề "Time for Nature" - "Hành động vì thiên nhiên". Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước.

Mời tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.

Căn cứ Công văn số 36⁄CV-LHH ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Ngày 29⁄5⁄2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 819⁄SCT-QLCN về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Để thực hiện tốt Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 với chủ đề hưởng ứng “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước và dịch bệnh” được phát động từ ngày 29⁄4 đến hết ngày 30⁄6, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28⁄8⁄2020) và lồng ghép với ngày môi trường thế giới; Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 với chủ đề “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”. Ngày 29⁄5⁄2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 820⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu tổ chức một số nội dung phù hợp hưởng ứng như sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 từ ngày 01⁄6⁄2020 đến ngày 08⁄6⁄2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, mục đích là đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 26⁄NQ-CP ngày 05⁄3⁄2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ⁄TW ngày 22⁄10⁄2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chủ động ứng phó với tình hình mưa, mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 09⁄CĐ-UBND ngày 23⁄4⁄2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, ngày 27⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 599⁄SCT-QLNL đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Để thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”, ngày 23⁄4⁄2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 573⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện một số nội dung sau:

Sở Công Thương Lai Châu phát động hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22⁄5⁄2020 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Our solutions are in nature" - "Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên". Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, góp phần bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08⁄CT-BCT ngày 07⁄4⁄2020 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Chỉ thị số 04⁄CT-UBND ngày 09⁄3⁄2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, ngày 14⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 523⁄SCT-QLNL đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Ngày Nước thế giới 22⁄3⁄2020 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Water and Climate change" -"Nước và Biến đổi khí hậu", nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, ngày 28⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 271⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu, chủ đầu tư các công trình thủy điện và các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

Tăng cường triển khai thực hiện các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Để đảm bảo công tác an toàn và ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố về hóa chất với đối tượng là vật liệu nổ công nghiệp, ngày 24⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 232⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh khí đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Để đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai, ngày 17⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 188⁄SCT-QLCN, đề nghị phòng Kinh tế thành phố; phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện triển khai thực hiện một số nội dung:

Kế hoạch Hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 06⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 127⁄KH-SCT Hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ngày 18⁄12⁄2019, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1491⁄SCT-QLCN, yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh tự kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trong đó chú trọng triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Căn cứ Công văn số 1753⁄UBND-NC ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Về việc đề nghị phối hợp tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Công văn số 1959⁄UBND-CN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

Khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về Vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Căn cứ Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Sở Công Thương Lai Châu chỉ đạo các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện quy định quản lý hóa chất

Căn cứ Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09⁄10⁄2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Chỉ thị số 30⁄CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Để tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ngày 25⁄7⁄2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 1370⁄UBND-CN yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị có hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Để tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 28⁄3⁄2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 536 ⁄UBND-CN, yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị có hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường công tác bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại Công văn số 2365⁄UBND-NC ngày 23⁄11⁄2016. Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, Sở Công thương Lai Châu yêu cầu các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung để đảm bảo an toàn kho vật liệu nổ công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 như sau:

Thông báo về việc mở lớp huấn luyện, sát hạch cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Ngày 06⁄9⁄2016, Sở Công thương ban hành Thông báo số 727⁄TB-SCT về việc mở lớp huấn luyện, sát hạch cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Để đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ngày 03⁄8⁄2016, Sở Công Thương ban hành văn bản số 622⁄SCT-KTATMT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Công thương yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Công Thương

Ngày 29⁄5⁄2015, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Đỗ Quang Vinh - Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thông tư quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Ngày 22⁄12⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 58⁄2014⁄TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm

Căn cứ Quyết định số 6410⁄QĐ-BCT ngày 21⁄7⁄2014 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Quyết định số 6409⁄QĐ-BCT ngày 21⁄7⁄2014 của Bộ Công thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Quy định mới về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Ngày 22⁄10⁄2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36⁄2014⁄TT-BCT quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Thông tư hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ

Ngày 30⁄9⁄2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29⁄2014⁄TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 202⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27⁄11⁄2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Sở Công thương chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Kalmaegi) là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, kèm theo mưa lớn và dự báo sẽ đổ bộ vào miền Bắc nước ta. Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 26⁄CĐ-UBND ngày 15⁄9⁄2014, Sở Công thương yêu cầu:

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5540⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 với quan điểm:

Tình hình cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2013

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), trong 06 tháng đầu năm 2013, Sở Công thương Lai Châu luôn chú trọng công tác quản lý, giám sát các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014 của Sở Công thương Lai Châu

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2013 và đề ra chương trình hoạt động năm 2014, ngày 27⁄6⁄2013, Sở Công thương đã ban hành văn bản số 335⁄KH-SCT về kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2014.

Quy định mới về sử dụng hóa chất nguy hiểm

Ngày 22⁄4⁄2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07⁄2013⁄TT-BCT nhằm quy định cụ thể về sử dụng hóa chất nguy hiểm của tổ chức, cá nhân để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 15, ngày 04⁄3⁄2013, Sở Công thương Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 108⁄KH-SCT gửi các đơn vị hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh.

Ngành Công Thương Lai Châu: Tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2012.

An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc đảm bảo công tác ATVSLĐ-PCCN sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đất nước. Nhận thức rõ điều đó, năm 2012, Sở Công thương Lai Châu đã triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thuộc chức năng quản lý của mình.

Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Bộ Công Thương

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định số 53⁄2012⁄QĐ-TTg, ngày 09⁄01⁄2013, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng đối với xăng sinh học tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu

Để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và an toàn lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53⁄2012⁄QĐ-TTg, ngày 28⁄12⁄2012, Bộ Công Thương đã ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với xăng sinh học, bao gồm:

Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Ngày 28⁄12⁄2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 45⁄2012⁄TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

Lai Châu: hoạt động cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2012

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về mua bán, sử dụng, vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy. Vì vậy, trong năm 2012, Sở Công thương Lai Châu luôn chú trọng công tác quản lý, giám sát tình hình thực hiện cung ứng, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.