Đảng bộ

Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH⁄ĐUK ngày 27⁄11⁄2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Ngày 25⁄12⁄2018, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu: Lễ kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 23⁄02⁄2018, tại hội trường Sở Công thương Lai Châu, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương tổ chức Lễ kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chiều 25⁄8⁄2017, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng bộ Sở - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Ngày 28⁄7⁄2017, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT⁄W ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị.

Ngày 04⁄8⁄2016, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng bộ Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT⁄W ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Chi bộ Văn phòng Sở Công thương: Lễ kết nạp Đảng viên

Chiều ngày 23⁄5⁄2016, được sự nhất trí của Đảng bộ Sở Công thương, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú. Đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Giám đốc Sở - Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Sở.

Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 08⁄4⁄2015, Đảng bộ Sở Công thương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu.

Ba chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2017

Thực hiện Kế hoạch số 315-KH⁄ĐU ngày 17⁄10⁄2014 của Đảng ủy Sở Công thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017. Từ ngày 10⁄3 đến 12⁄3⁄2015, ba Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Sở Công Thương: Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 06⁄8⁄2014, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014

Sáu tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Công thương có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, việc kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách thủ tục hành chính, công khai các hoạt động trong cơ quan, đơn vị được thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao.

Khai mạc lớp huấn luyện tự vệ cụm 5 năm 2014

Sáng ngày 02⁄6, Cụm huấn luyện tự vệ số 5 do Sở Công thương là đơn vị đăng cai đã khai mạc lớp huấn luyện tự vệ cụm 5 năm 2014.

Đảng ủy Sở Công thương Lai Châu tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đảng ủy Bộ Công Thương

Chiều ngày 20⁄9⁄2013, Đoàn công tác Đảng bộ Bộ Công thương do đồng chí Lê Thanh Đua - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Công thương Lai Châu.

Sở Công Thương: Học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương

Hôm nay, ngày 05⁄7⁄2013, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Trung ương khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Ngày 12⁄12⁄2012, Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Công thương, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Chi cục QLTT. Đồng chí Đỗ Văn Tính - Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chủ trì Hội nghị.

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu

Ngày 07 tháng 12 năm 2012, tại hội trường Sở Công thương Lai Châu, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương tổ chức Lễ kết nạp cho 03 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương Lai Châu: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH⁄TU ngày 10⁄4⁄2012 của Tỉnh ủy Lai Châu và Hướng dẫn số 08-HD⁄BTCTU ngày 11⁄4⁄2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngày 20⁄11⁄2012, Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Sở Công Thương Lai Châu: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD⁄ĐU ngày 27⁄8⁄2012 của Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh về nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2012 và Chương trình công tác của Đảng bộ Sở Công thương Lai Châu. Ngày 13⁄9⁄2012, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IV) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Đại hội Chi bộ Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2012 - 2015

Chiều ngày 10⁄9, Chi bộ Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ ba, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Sáng - Ủy viên BCH Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở, đại diện Công đoàn, đại diện đoàn thanh niên cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Ngày 10⁄9⁄2012 vừa qua, Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự Đại hội có đồng chí Như ngọc Biên - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở Công thương; đại diện Công đoàn; đại diện Đoàn Thanh niên cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Chiều 7⁄9⁄2012, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ ba, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở, đại diện Công đoàn, đại diện đoàn thanh niên cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.