Quy hoạch ngành

Tin tức

Bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Bon 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄10⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 6838⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Bon 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄8⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4959⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄6⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3588⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Cấu, Nậm Cấu Thượng trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄6⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3524⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Cấu, Nậm Cấu Thượng trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Suối Ngang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄5⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2955⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Suối Ngang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 29⁄4⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2243⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với Dự án thủy điện Nậm Cuổi 1B

Ngày 20⁄4⁄2022 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 751⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với Dự án thủy điện Nậm Cuổi 1B

Điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 35 kV thủy điện Hố Mít - Trạm biến áp 110 kV thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 21⁄3⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1398⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 35 kV thủy điện Hố Mít - Trạm biến áp 110 kV thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện khu vực huyện Mường Tè vào thanh cái 110kV trạm biến áp 220kV Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄02⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 696⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện khu vực huyện Mường Tè vào thanh cái 110kV trạm biến áp 220kV Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Lằn tại xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Ngày 26⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 90⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Lằn tại xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Phiêng Lúctại xã Nậm Cần và xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 12⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 32⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Phiêng Lúctại xã Nậm Cần và xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cầy vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 09⁄12⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7848⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cầy vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 08⁄12⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7815⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Pa Tần 2 tại xã PaTần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Ngày 03⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1437⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Pa Tần 2tại xã PaTần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh quy mô công suất Trạm biến áp 35kV thủy điện Mường Mít trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 14⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 6397⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh quy mô công suất Trạm biến áp 35kV thủy điện Mường Mít trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh công suất TBA 110kV Thủy điện Nậm So 1; công suất và điện áp TBA 110kV TĐ Nậm So 2 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 05⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 6131⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh công suất TBA 110kV Thủy điện Nậm So 1; công suất và điện áp TBA 110kV TĐ Nậm So 2 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu.

Về việc điều chỉnh phương án đấu nối thủy điện Tà Páo Hồ và bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sử, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 11⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 6289⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối thủy điện Tà Páo Hồ và bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sử, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Pa Hạ tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1114⁄QĐ-UBND phê duyệt Công trình thủy điện Pa Hạ tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tổng hợp các văn bản điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Tổng hợp các văn bản điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV như sau:

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Mán Tiền, Ma Quai 12, Nậm Nguyên, Nậm Nhuần, Nậm Lụm vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 30⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1095⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đông Pao và Mường Mít trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 29⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1018⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đông Pao và Mường Mít trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Nhù Cả, Ka Lăng B vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 29⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1019⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tổng hợp các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tổng hợp các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu cụ thể:

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các Dự án thủy điện: Nậm Đắc, Can Thàng, Nậm Hản A, Nậm Pồ vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 19⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 956⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Bon 1, Nậm Be 2, Thọ Gụ 1, Thọ Gụ, Nậm Nhọ 1, Là Si 1A vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 08⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 802⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Chà, Nậm Nhé vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 01⁄2⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 330⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Suối Ngầm, Củm 7, Cử 1, Cử 2, Mường Mô, Thò Ma vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄10⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2679⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Pục, Khẻ Ló, Nậm Luồng 1, Thu Lũm, Nậm Chản 1, An Hưng, Nậm Xí Lùng B vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 05⁄10⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2590⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung 05 Dự án thủy điện nhỏ với công suất 82,8MW vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 21⁄9⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2468⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm So 2 tạixã Mường So và xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ngày 17⁄6⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 730⁄QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm So 2 tại xã Mường So và xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Ngày 13⁄4⁄2018, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tại Quyết định số 1247⁄QĐ-BCT

Quyết định về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 21⁄10⁄2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1302⁄QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Ngày 15⁄1⁄2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 24⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Ngày 15⁄1⁄2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 24⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Pắc Ma vào Quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà

Ngày 19⁄11⁄2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 8638⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Pắc Ma vào Quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na tỉnh Lai Châu

Ngày 03⁄10⁄2013, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 725⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na tỉnh Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Với mục tiêu Công nghiệp Lai Châu đến năm 2020 cơ bản một số ngành có lợi thế phát triển, tỷ trọng đóng góp ngày càng tăng trong cơ cấu GDP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có trình độ và chất lượng cao. Ngày 26⁄11⁄2012, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1464⁄QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

Ngày 03⁄5⁄2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2254⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄8⁄2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 888⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bộ Công thương phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020"

Với mục tiêu đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vừa qua, Bộ Công thương đã phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020".

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 18⁄6⁄2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 652⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 tại tỉnh Lai Châu.

Ngày 04 tháng 4 năm 2012 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1652⁄QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025, Quyết định này bổ sung cho quyết định số 25⁄QĐ-BCT ngày 04⁄8⁄2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 cụ thể:

UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Ngày 27⁄3⁄2012, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 305⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020, với một số nội dung chủ yếu sau:

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tân uyên, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄12⁄2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1161⁄QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tân uyên, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010

Ngày 13⁄9⁄2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1051⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 30⁄11⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1989⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na - tỉnh Lai Châu

Ngày 12⁄7⁄2010, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3681⁄QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na - tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên

Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 07⁄9⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1097⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 15⁄7⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 902⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch thủy điện Nậm Cuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄6⁄2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3146⁄QĐ-BCT phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch thủy điện Nậm Cuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định điều chỉnh khoản 2, Điều 1 tại Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2009 của UBND tỉnh Lai Châu

Ngày 06⁄4⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 404⁄QĐ-UBND điều chỉnh khoản 2, Điều 1 tại Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2009 của UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 30⁄11⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 04⁄11⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1770⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mường So - Huyện Phong Thổ

Ngày 28⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1252⁄QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mường So - Huyện Phong Thổ

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1043⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than uyên, huyện Than Uyên

Ngày 03⁄08⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1042⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than uyên, huyện Than Uyên

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 03⁄03⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 212⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Ngày 20⁄1⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 66⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Quyết định phê duyệt, bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 27⁄10⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1626⁄QĐ-UBND phê duyệt, bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986⁄QĐ-UBND ngày 17⁄7⁄2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 11⁄8⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1162⁄QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986⁄QĐ-UBND ngày 17⁄7⁄2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 17⁄7⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 986⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc

Ngày 18⁄10⁄2005, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3454⁄QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄01⁄2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 182⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu