XNK

Tin tức

Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, ngày 22⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2843⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin và khuyến cáo rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý biết và chủ động khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu các tỉnh biên giới trên như sau:

V⁄v tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Ngày 08⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 4602⁄UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022.

Ngày 21⁄10⁄2022, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh Tây Bắc tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022.

Lai Châu: Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Thực hiện Kế hoạch số 249⁄KH-UBND ngày 28⁄02⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ngày 29⁄9⁄2022, Sở Công Thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 21⁄6⁄2022 - 20⁄7⁄2022

Sở Công Thương nhận được Công văn số 474⁄XNK-NS ngày 18⁄8⁄2022 của Cục Xuất nhập khẩu thông tin về 78 thông báo, bao gồm 63 văn bản dự thảo và 15 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) từ ngày 21⁄6⁄2022-20⁄7⁄2022 của các nước thành viên WTO.

Phổ biến thông tin về cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

Nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, tạo ra động lực nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ của thị trường Trung Quốc mà còn của các thị trường khác trên thế giới, góp phần đa dạng hóa thị trường, đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản phát triển bền vững. Bộ Công Thương phát hành cuốn Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang Trung Quốc.

Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” và Lễ bàn giao Cổng Thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR).

Sáng ngày 13⁄7⁄2022, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” và Lễ bàn giao Cổng Thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương và Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì Hội nghị.

Hội đàm trực tuyến về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

Chiều ngày 23⁄5⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức Hội đàm trực tuyến về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc). Đồng chí Trần Văn Sứng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (Việt Nam); đồng chí Ngô Tiến - Phó Huyện trưởng huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chủ trì Hội đàm. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam nhất là về lĩnh vực thương mại.

phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kinh doanh động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 21⁄3⁄2022-20⁄4⁄2022

Sở Công Thương nhân được Công văn số 248⁄XNK-NS ngày 10⁄5⁄2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 79 thông báo, bao gồm 73 văn bản dự thảo và 06 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) từ ngày 21⁄3⁄2022-20⁄4⁄2022 của các nước thành viên WTO.

Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248

Thực hiện Công văn số 101⁄SPS-BNNPTNT ngày 19⁄4⁄2022 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248.

Thông tin về Phương án "Vùng xanh an toàn" trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1125⁄SCT-XNK ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo "Vùng xanh an toàn" trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương nhận được Công văn số 315⁄SCT-QLTM ngày 01⁄3⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tuyên truyền triển khai Thông tư 05⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄02⁄2022 của Bộ Công Thương

Ngày 18⁄02⁄2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05⁄2022⁄TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP), có hiệu lực thi hành từ ngày 04⁄4⁄2022.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 23⁄02⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 23⁄02⁄2022 như sau:

Thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương nhận được Công văn của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn: Số 262⁄SCT-QLTM ngày 22⁄02⁄2022 về việc tiếp tục thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; số 268⁄SCT-QLTM ngày 22⁄02⁄2022 về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (22⁄02⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 21⁄02⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 22⁄02⁄2022 cụ thể như sau:

Tỉnh Lạng Sơn tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hóa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 16⁄02⁄2022 đến hết ngày 25⁄02⁄2022

Ngày 12⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 220⁄SCT-QLTM về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu

Triển khai thực hiện Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT ngày 28⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh

Để đảm bảo an toàn môi trường xuất nhập khẩu hàng hóa, không bị ùn tắc phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh. Ngày 11⁄02⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 294⁄SCT-QLTM thông tin và khuyến cáo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý như sau:

Chủ động tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu

Ngày 11⁄02⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 179⁄SCT-XNK về việc chủ động tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu

Thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Công Thương nhận được Công văn số 123⁄SCT-QLTM&XNK ngày 08⁄02⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng về việc tình hình hoạt động tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thông báo tạm thời dừng đưa hàng hóa đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lào Cai để xuất khẩu

Căn cứ Công văn số 192⁄UBND-KTN ngày 18⁄01⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở một số mặt hàng đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai để xuất khẩu. Hiện nay, phía Trung Quốc yêu cầu đối với người làm việc tại cửa khẩu, cảng biển của Trung Quốc có tiếp xúc với hàng hóa được xác định là đối tượng rủi ro cao, phải cách ly bắt buộc là 21 ngày trước khi rời khỏi cửa khẩu, cảng biển về quê đón Tết nên doanh nghiệp, người lao động Trung Quốc sẽ nghỉ Tết sớm hơn mọi năm; đồng thời cơ quan chức năng phía Trung Quốc thông báo chính sách khống chế lượng phương tiện nhập khẩu qua Đông Hưng, theo đó tại lối mở Km3+4 Hải Yên tỉnh Quảng Ninh chỉ cho nhập khẩu dẫn đến đã quá tải các kho, bãi tập kết hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (18⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 17⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 18⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (17⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 16⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 17⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (16⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 15⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 16⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (15⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 14⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 15⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (14⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 13⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 14⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

Thông tin về tình hình xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng

Hiện tại, phía Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện chiến lược "Zero COVID", tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương có cửa khẩu nên hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thông quan hàng hóa như: Tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn trung bình một ngày số lượng xe xuất khẩu chỉ đạt 80 -100 xe (trong đó có 50 - 60 xe hoa quả), cửa khẩu Tân Thanh là cửa khẩu trọng điểm xuất khẩu hoa quả vẫn đang tạm dừng hoạt động; cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu Sóc Giang của tỉnh Cao Bằng đang tạm dừng hoạt động.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (13⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 12⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 13⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (12⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 11⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 12⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (11⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 10⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 11⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (10⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 09⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 10⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (09⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 08⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 09⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (08⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 07⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 08⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (07⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 06⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 07⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (06⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 05⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 06⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (05⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 04⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 05⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trong tháng 12 năm 2021, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ do một số doanh nghiệp thay đổi địa điểm giao nhận hàng hóa từ các tỉnh khác lên các cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng dẫn đến lượng hàng xuất khẩu tăng đột biến. Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên trang thông tin điện tử của Sở Cao Bằng.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (04⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 03⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 04⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng ngày 04 tháng 01 năm 2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, phía Trung Quốc đang tạm dừng các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu nên hiện tại không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, không còn hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu; không có doanh nghiệp của các tỉnh khác đưa hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua của khẩu Ma Lù Thàng của tỉnh Lai Châu.

UBND Tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND Các tỉnh, Thành phố phối hợp chỉ đạo, khuyến Cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 09⁄UBND-KT về việc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (03⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 02⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 03⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (02⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 01⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 02⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Từ ngày 23 tháng 10 năm 2021 đến nay phía Trung Quốc tạm dừng các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu nên hiện tại không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, không còn hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu; không có doanh nghiệp của các tỉnh khác đưa hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua của khẩu Ma Lù Thàng của tỉnh Lai Châu.

Phối hợp giải quyết tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu

Ngày 29⁄12⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 4416⁄UBND-KTN về việc phối hợp giải quyết tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu

Lai Châu: Tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế về Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA

Ngày 17⁄12⁄2021, Sở Công thương tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tư do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Sở Công Thương Lai Châu phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO trong tháng 10 năm 2021.

Sở Công Thương nhận được Công văn số 781⁄XNK-NS ngày 18⁄11⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 65 thông báo bao gồm 48 dự thảo và 17 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong tháng 10 năm 2021 của các nước thành viên WTO.

Sở Công Thương Lai Châu: Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Thực hiện Công văn số 4035⁄UBND-KTN ngày 01⁄12⁄2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp nắm bắt, cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 812⁄XNK-TMQT ngày 01⁄12⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

UBND tỉnh Lạng Sơn khuyến nghị điều tiết hàng hóa xuất khẩu từ xa để giảm tình trạng ùn tắc

Ngày 29⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 2015⁄UBND-KT thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lai Châu: Thực hiện một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của tỉnh

Ngày 4⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 3596⁄UBND-TH về việc thực hiện một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của tỉnh.

Thông tin về quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1439⁄SCT-QLTM ngày 02⁄11⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang về việc thông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.

Triển khai Thông tư số 14⁄2021⁄TT-BCT ngày 29⁄10⁄2021 của Bộ Công Thương

Ngày 29⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14⁄2021⁄TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại có hiệu lực thi hành từ ngày 15⁄12⁄2021.

Thông tin về Lệnh 248 và Lệnh 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc và hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 18⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 6509⁄BCT-AP về việc hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Phổ biến, giới thiệu các thông tin về thị trường sản xuất, xuất khẩu trên trang mạng của Bộ Công Thương

Căn cứ Công văn số 5853⁄BCT-CTĐP ngày 23⁄9⁄2021 của Bộ Công Thương về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực Công Thương tỉnh Lai Châu.

Phổ biến thông tin về một số thị trường xuất khẩu cho sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu

Căn cứ Công văn số 5380⁄BCT-XTTM ngày 01⁄9⁄2021 của Bộ Công Thương về việc khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau Covid-19.

Phổ biến, thông tin về sắp xếp dừng đỗ các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1284⁄SCT-QLTM ngày 11⁄9⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc thông tin sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh vào khu vực dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn.

Chỉ thị về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước

Ngày 23⁄8⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 10⁄CT-BCT về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước

Thông tin Phương án số 311⁄PA-BCĐ ngày 28⁄7⁄2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai

Thực hiện Công văn số 2262⁄UBND-KTN ngày 02⁄8⁄2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông tin Phương án số 311⁄PA-BCĐ ngày 28⁄7⁄2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai.

Sở Công Thương Lai Châu triển khai Thông tư 02⁄2021⁄TT-BCT ngày 11⁄6⁄2021 của Bộ Công Thương

Ngày 11⁄6⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02⁄2021⁄TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27⁄6⁄2021.

Phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO trong tháng 4 năm 2021

Sở Công Thương nhận được Công văn số 323⁄XNK-NS ngày 20⁄5⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 110 thông báo bao gồm dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong tháng 4 năm 2021 của các nước thành viên WTO.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1489⁄KH-UBND thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 10⁄5⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số về việc Chính phủ Nhật Bản thay đổi mẫu Giấy Chứng nhận lưu hành tự do từ ngày 01 tháng tháng 7 năm 2021

Ngày 10⁄5⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 288⁄XNK-NS về việc Chính phủ Nhật Bản thay đổi mẫu Giấy Chứng nhận lưu hành tự do từ ngày 01 tháng tháng 7 năm 2021

V⁄v Xuất khẩu, quá cảnh mặt hàng thủy sản sang thị trường Lào

Sở Công Thương nhận được Công văn số 259⁄XNK-NS ngày 23⁄4⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về việc xuất khẩu, quá cảnh mặt hàng thủy sản sang thị trường Lào, cụ thể:

V⁄v phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021

Sở Công Thương nhận được Công văn số 176⁄XNK-NS ngày 01⁄4⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 44 thông báo dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021 của các nước thành viên WTO.

Về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc

Ngày 01⁄4⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 175⁄XNK-NS Về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc

Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định số 259⁄QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch số 773⁄KH-UBND về thực hiện Quyết định số 259⁄QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thông báo về việc triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia

Ngày 15⁄3⁄2021, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 06⁄TB-HC về việc triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia

Thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp quý IV-2020

Ngày 11⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1308⁄BCT-PVTM về việc Thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp quý IV-2020.

Các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 02 năm 2021

Ngày 16⁄3⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 131⁄XNK-NS về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 02 năm 2021

Cơ chế thuế tối huệ quốc (MFN) của Vương quốc Anh hậu Brexit

Ngày 06⁄01⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 12⁄XNK-NS về việc cơ chế thuế tối huệ quốc (MFN) của Vương quốc Anh hậu Brexit

Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo"

Ngày 29⁄12⁄2020, Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1500⁄XNK-NS về việc triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo"

Một số văn bản về quy định liên quan đến thị trường xuất khẩu hàng hóa

Trong thời gian qua, Sở Công thương nhận được một số văn bản của Bộ Công thương thông báo về các quy định mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa; thông báo về một số quy định, chính sách mới của Trung Quốc và một số nước thành viên WTO liên quan đến thị trường xuất khẩu nông sản của tỉnh.

Các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 10 năm 2020

Ngày 23⁄11⁄2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1357⁄XNK-NS về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 10 năm 2020

Một số thông tin về xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc.

Để các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được thông tin và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa; ngày 16⁄11⁄2020, Sở Công thương ban hành Văn bản số 1940⁄SCT-QLTM thông tin về xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc như sau:

Lai Châu: Bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020, ngày 13⁄11⁄2020, Sở Công thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế cho công chức, viên chức và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thái Lan thông báo tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam

Ngày 18⁄9⁄2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1040⁄XNK-NS về việc Thái Lan thông báo tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄8⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1778⁄KH-UBND thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄8⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1778⁄KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Sáng ngày 06⁄8⁄2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (gọi tắt là Hiệp định EVFTA). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Quy định của Ả-Rập Xê-Út liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương từ ngày 10⁄6⁄2020, Chính phủ Ả-Rập Xê-Út chính thức áp dụng Quyết định số 559 về việc sửa đổi Biểu thuế hài hòa (Harmonized Tariff Schedule) và nâng thuế nhập khẩu chung đối với hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài (trừ các nước tham gia ký Hiệp định thương mại tự do với Ả-Rập Xê-Út).

Cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01⁄8⁄2020. Để hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cơ hội mang lại từ Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương đã đăng tải các thông tin về cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của EU đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA cũng như các thông tin khác trên các trang thông tin điện tử:

Mời tham gia diễn đàn chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Ngày 16⁄7⁄2020, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ban hành Giấy mời số 606⁄GM-TTPT về việc mời tham gia diễn đàn chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Triển khai Thông tư 11⁄2020⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2020 của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Ngày 16⁄6⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11⁄2020⁄TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01⁄8⁄2020.

Thông báo tổ chức Hội nghị phổ biến về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) - Cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc Covid-19.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2020. Để thực hiện các hoạt động tuyên truyền chuyên sâu về Hiệp định EVFTA với thông điệp "Vượt thách thức, nắm thời cơ, sẵn sàng tỏa sáng", Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến về EVFTA với chủ đề “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) - Cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc Covid-19” với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà. Hội nghị này sẽ tập trung thảo luận, trao đổi một số nhóm vấn đề như sau: Thuế, hải quan, xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường EU, tuyên truyền phổ biến về cam kết của Hiệp định EVFTA, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp sau Covid -19 nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tối đa Hiệp định EVFTA.

Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang

Sáng ngày 6⁄6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và 4 điểm cầu tại hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) để xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Hội nghị trực tuyến “hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA”.

Sáng 05⁄6⁄2020, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA” với điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng chí Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Thông báo việc chưa mở lại của khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Công văn số 1050⁄UBND-KTN ngày 27⁄5⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc mở lại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thông báo đến Quý doanh nghiệp như sau:

Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu gửi kho ngoại quan.

Ngày 14⁄5⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09⁄2020⁄TT-BCT Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

Nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63⁄NQ-CP ngày 7⁄5⁄2020 về việc Phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế.

Thông tin Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh - Trung Quốc và Sở Công Thương các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai và Hà Giang phía Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý, áp dụng các biện pháp siết chặt, hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới để phòng chống dịch bệnh.

Quyết định công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020

Ngày 10⁄4⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1106⁄QĐ-BCT công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020.

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

Nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động xuất khẩu thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019”.

Thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn và Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, trong thời gian qua năng lực thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tỉnh Lào Cai đã được cải thiện. Tuy nhiên, những ngày gần đây lượng hàng nông sản xuất khẩu đưa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tỉnh Lào Cai ngày một nhiều hơn gây ùn ứ hàng hóa. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Theo đó, phía Trung Quốc sẽ thắt chặt các biện pháp kiểm tra, giám sát tất cả lái xe và phương tiện vận tải hàng hóa, đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định như: Đo thân nhiệt, mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kiểm tra sức khỏe hàng ngày,… cũng như các phương án quản lý, kiểm soát khác. Do vậy, hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi, giao nhận hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tỉnh Lào Cai sẽ gặp khó khăn.

Hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, tỉnh Lai Châu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, nhất là hàng nông sản trong thời gian diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra (Covid 19), tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan xây dựng và ban hành Quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện tại cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Các lực lượng chuyên ngành tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà đã thống nhất triển khai thực hiện hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa từ ngày 27⁄02⁄2020 theo quy trình phòng dịch Covid-19 của mỗi bên.

Sở Công Thương Lai Châu thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới đất liền phía Bắc.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt được tình hình và chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa phù hợp hạn chế những rủi ro, thiệt hại. Ngày 24⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 235⁄SCT-QLTM đề nghị quý cơ quan phối hợp thông tin và khuyến nghị đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới đất liền phía Bắc như sau:

Thông tin hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc

Trong thời gian gần đây một số doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn trong thông quan khi xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc do chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa hai khái niệm: Sản phẩm thủy sản và động vật thủy sinh. Việc chưa phân biệt rõ các khái niệm này khiến doanh nghiệp xuất khẩu khai báo không đúng chủng loại thủy sản, không làm đúng quy trình thông quan và bị cơ quan Hải quan Trung Quốc không cho phép thông quan, đặc biệt là lô hàng thuộc Danh mục thủy sản tươi sống nhưng lại kê khai chứng từ xuất khẩu là hàng đông lạnh.

Hội thảo giải pháp tận dụng thời cơ của các Hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản.

Ngày 06⁄12⁄2019, Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức Hội thảo giải pháp tận dụng thời cơ của các Hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản.