TT Thị trường

Tin tức

Triển khai các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Ngày 26⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 2876⁄SCT-QLTM đề nghị Cục quản lý thị trường, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Gặp mặt, trao đổi với các Thương nhân kinh doanh xăng dầu tìm giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sáng ngày 21⁄11⁄2022, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tổ chức gặp mặt, trao đổi với các Thương nhân kinh doanh xăng dầu tìm giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở Công Thương chủ trì buổi gặp mặt, trao đổi.

Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Trước nhu cầu sử dụng xăng dầu có chiều hướng tăng lên trong những tháng cuối năm, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Ngày 29⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1896⁄SCT-QLTM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện một số nội dung sau:

Xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 18⁄5⁄2021 của UBND tỉnh

Thực hiện Công văn số 931⁄UBND-KTN ngày 25⁄3⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các chợ chưa được quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý và điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

Ngày 12⁄04⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1150⁄UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý và điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

Thực hiện các quy định và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 758⁄UBND-KTN ngày 15⁄3⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Lai Châu: Tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 478⁄UBND-KTN ngày 22⁄02⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Để bảo đảm duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ngày 23⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 353⁄SCT-QLTM đề nghị Cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

Chiều ngày 09⁄02⁄2022, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sở Công Thương Lai Châu phổ biến các quy định về kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 95⁄2021⁄NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Chỉ thị thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 12⁄11⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 12⁄CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bản tin Thương mại số tháng 9⁄2021: Thực hiện tạo thuận lợi thương mại giúp giảm các chi phí đang có xu hướng gia tăng ở Châu Á - Thái Bình Dương

Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương Lai Châu xin đăng tải Bản tin Thương mại số tháng 9⁄2021: Thực hiện tạo thuận lợi thương mại giúp giảm các chi phí đang có xu hướng gia tăng ở Châu Á - Thái Bình Dương của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương.

Triển khai các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, mùa mưa lũ, những tháng cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1118⁄QĐ-UBND ngày 23⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1118⁄QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 12⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 29⁄2021⁄QĐ-UBND Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

V⁄v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ, cửa hàng, siêu thị.

Thực hiện Công văn số 2354⁄UBND-VX ngày 06⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo số 1070⁄TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 5328⁄VPCP-KGVX, số 5312⁄VPCP của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2409⁄UBND-KTN ngày 11⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc triển khai hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin về Hội thảo trực tuyến "Nâng cấp chiến lược -Thay đổi doanh thu" ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 804⁄TMĐT-TTPT ngày 05⁄8⁄2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến "Nâng cấp chiến lược - Thay đổi doanh thu" ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19. Ngày 09⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1357⁄SCT-QLTM thông tin về Hội thảo trực tuyến "Nâng cấp chiến lược -Thay đổi doanh thu" ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19.

Mời đăng ký tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại thành phố Hà Nội năm 2021

Thực hiện Công văn số 2187⁄UBND-KTN ngày 27⁄7⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phối hợp triển khai Chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hà Nội năm 2021. Ngày 02⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1307⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Ngày 09⁄7⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4055⁄BCT-KH về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Sở Công Thương: Triển khai Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 18⁄5⁄2021 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄5⁄2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh; ngày 17⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1031⁄SCT-QLTM đề nghị UBND các huyện, thành phố:

Phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 1386⁄UBND-VX ngày 21⁄5⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo số 116⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1445⁄UBND-VX ngày 27⁄5⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo số 121⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Phương án số 54⁄PA-BCĐ ngày 25⁄5⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về Phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo từng cấp độ. Ngày 09⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành phương án số 966⁄PA-SCT về đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, như sau:

Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Ngày 12⁄5⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 07⁄CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Lai Châu: Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại

Để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngày 17⁄5⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 772⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thông tin giới thiệu một số sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu là tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp và có nhiều sản phẩm đặc sản. Sau đây Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu xin giới thiệu một số sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Đảm bảo bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hàng hóa trên thị trường thường có xu hướng tăng giá, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Để chủ động kiểm soát, điều tiết giá các mặt hàng, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cho người dân trong dịp tết Nguyên đán, Sở Công Thương đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá thị trường.

Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 15⁄CT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ Công Thương về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; ngày 11⁄11⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1920⁄SCT-QLTM đề nghị UBND các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cục Quản lý thị trường tỉnh; các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Một số thông tin cần biết khi xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản sang thị trường Trung Quốc.

Trong những năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam (sau Hoa Kỳ). Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN và đứng thứ 11 trong số các thị trường nhập khẩu của Trung Quốc. Nhóm hàng nông, thủy sản xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, bình quân chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của cả nước và chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước. Để chủ động đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn số 273-CV⁄BCSĐ; ngày 05⁄8⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1299⁄SCT-QLTM đề nghị phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Lai Châu để ứng phó với dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Sở Công Thương quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới; ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng nắm bắt thông tin tình hình thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Ma Lù Thàng trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại chợ, siêu thị, nhà hàng.

Căn cứ Công văn số 1090⁄UBND-VX ngày 01 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh, Công văn số 184⁄CV-BCĐ ngày 02 thán 6 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Công văn số 3692⁄BCT-TTTN ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 29⁄5⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 821⁄SCT-QLTM, đề nghị Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp kinh doannh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2020.

Để chủ động trong việc ứng phó kịp thời trước những diễn biến phức tạp và khó dự đoán của thời tiết, đồng thời hạn chế mức thấp nhất sự ảnh hưởng của mưa lũ gây thiệt hại đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu tại những địa bàn bị thiên tai. Ngày 24⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 578⁄SCT-QLTM đề nghị UBND các huyện, thành phố, Cục quản lý thị trường và doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền triển khai các giải pháp đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, giá dầu thế giới liên tục giảm sâu trong thời gian gần đây. Nhằm theo sát diễn biến của thị trường xăng, dầu thế giới, liên Bộ Công Thương - Tài Chính đã quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 29⁄3⁄2020, cụ thể: Xăng E5RON92 giảm 4.100 đồng⁄lít; Xăng RON95-III giảm 4.252 đồng⁄lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.776 đồng⁄lít; dầu hỏa giảm 2.705 đồng⁄lít. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên địa bàn tỉnh mức giá: Xăng E5RON92 12.180 đồng⁄lít; xăng RON95-III 12.910 đồng⁄lít; dầu diesel 0.05S - V 11.780 đồng⁄lít; dầu hỏa 9.320 đồng⁄lít.

Lai Châu: Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới, ngày càng phức tạp, Sở Công Thương có nhiều giải pháp đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, khẩu trang kháng khuẩn, dung dịch rửa tay sát trùng,… phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân.

Tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo ổn định thị trường

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế nhằm cung ứng kịp thời hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Ngày 11⁄3⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 340⁄SCT-QLTM đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại phối hợp triển khai một số nội dung:

Tăng cường kiểm soát vận chuyển, mua bán trái phép lợn sống và các sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Để đảm bảo ổn định nguồn cung thịt lợn trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và ngăn chặn hiệu quả Dịch tả lợn Châu Phi. Ngày 23⁄12⁄2019, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1512⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, địa phương và đơn vị phối hợp triển khai một số nhiệm vụ:

Triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết nguyên đán năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12⁄CT-BCT ngày 21⁄10⁄2019 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ngày 20⁄11⁄2019, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1329⁄SCT-QLTM, đề nghị các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số giải pháp, cụ thể:

Tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để bán, tham gia trưng bày, giới thiệu... có hình ảnh và thông tin về “Đường chín đoạn" ("Đường lưỡi bò"). Sự việc này có tính chất rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

Một số quy định cơ bản của Trung Quốc về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu.

Gần đây trên Cổng thông tin điện tử, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đăng toàn văn Thông báo số 70⁄2019 về quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc, thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. Sở Công Thương thông tin cơ bản về một số quy định của Trung Quốc về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu, như sau:

Thông tin về quy định của Trung Quốc đối với nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản.

Từ đầu năm 2019 đến nay, phía Trung Quốc có chủ trương tăng cường lực lượng tuần tra tại các lối mở biên giới để hạn chế nhập khẩu tiểu ngạch, chuyển sang chính ngạch đối với hàng nông sản, thủy sản nhằm thông qua hệ thống kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sẽ áp dụng xử phạt, trả lại hàng nếu không đủ tiêu chuẩn của Trung Quốc; tịch thu tiêu hủy nếu hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc không khai báo. Một số quy định của Trung Quốc đối với mặt hàng nông sản, thủy sản nhập khẩu vào Trung Quốc, cụ thể:

DIỄN ĐÀN: “THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP TRONG BỐI CẢNH CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG”

Trong khuôn khổ Chương trình chuỗi sự kiện truyền thông “Đẩy mạnh tuyên truyền và khai thác lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam tham gia”. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với Bộ Công Thương đồng chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (Kênh VTV3) dự kiến tổ chức Diễn đàn “Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định CPTPP trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung”.

Sở Công Thương Lai Châu triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết nguyên đán năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 08⁄CT-BCT ngày 30⁄10⁄2018 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ngày 04⁄01⁄2019, Sở Công Thương ban hành văn bản số 08⁄SCT-QLTM, đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai một số nội dung sau:

Ngành Công Thương: Chủ động, tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu mùa mưa lũ 2018

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh, giao thông bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng nhưng thị trường các mặt hàng thiết yếu vẫn đảm bảo ổn định. Đặc biệt tại địa bàn một số huyện bị chia cắt, các lực lượng chức năng cũng đang rất tích cực triển khai các giải pháp nhằm ổn định thị trường, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo cung ứng đủ những mặt hàng thiết yếu cho Nhân dân.

Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-BCT ngày 01⁄11⁄2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Văn bản số 2426⁄UBND-TM ngày 30⁄11⁄2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 358⁄KH-BCĐ389 ngày 17⁄11⁄2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Ngày 13⁄12⁄2016, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 1113⁄KH-SCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như sau:

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả , đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Ngày 18⁄01⁄2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 01⁄CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả , đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Giải pháp bình ổn thị trường dịp tết nguyên đán Bính Thân năm 2016

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Sở Công Thương đề ra các giải pháp bình ổn thị trường, với những nội dung sau:

Hội nghị triển khai các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường tết Nguyên Đán Bính thân và dự phòng mùa mưa lũ năm 2016

Sáng ngày 30⁄12⁄2015, Sở Công thương phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường tết Nguyên Đán Bính thân và dự phòng mùa mưa lũ năm 2016. Đồng chí Trần Văn Sáng - Phó Giám đốc Sở Công thương chủ trì Hội nghị.

Lai Châu: Công tác bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015

Tết Nguyên Đán Ất mùi đang đến gần các ngành chức năng của tỉnh, đặc biệt là ngành Công thương đã và đang triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác kiểm soát và bình ổn thị trường để Nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Sở Công thương chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Thực hiện Chỉ thị số 31⁄CT-BCT ngày 08⁄12⁄2014 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2014 và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; Chỉ thị số 01⁄CT-UBND ngày 12⁄01⁄2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015; Công văn số 12790⁄BCT-KHCN ngày 19⁄12⁄2014 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Quyết định phê duyệt tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán Ất mùi và dự trữ các mặt hàng thiết yếu dự phòng mùa mưa lũ năm 2015

Ngày 14⁄01⁄2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán Ất mùi và dự trữ các mặt hàng thiết yếu dự phòng mùa mưa lũ năm 2015. Trong đó, có các nội dung chủ yếu sau:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 2.996 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 2.996 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm 2014, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 309,61 tỷ đồng

Thị trường giá cả hàng hóa trong tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8⁄2014 tăng 0,48% so với tháng 7⁄2014, tăng 3,75% so với tháng 12⁄2013 và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.777,9 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng đầu năm năm 2014 ước đạt 1.777,9 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch năm 2014, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 298,55 tỷ đồng

Thị trường giá cả hàng hóa trong tháng 5 so với tháng 4 tăng nhẹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5⁄2014 ước tăng 0,7% so với tháng 4⁄2014, tăng 2,28% so với tháng 12⁄2013 và ước tăng 4,37% so với cùng kỳ năm 2013.

Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2014

Để chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2014. Sở Công Thương Lai Châu yêu cầu Phòng Công Thương các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố, Chi cục Quản lý thị trường, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực hiện một số nội dung sau:

Tạm ứng vốn ngân sách tỉnh bình ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ, mùa mưa lũ và phục vụ sản xuất năm 2014

Ngày 03⁄12⁄2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1558⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tạm ứng vốn ngân sách tỉnh thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ, mùa mưa lũ và phục vụ sản xuất năm 2014.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 ước đạt 280 tỷ đồng

Giá cả hàng hóa trong tháng 11 có xu hướng tăng so với tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11⁄2013 tăng 0,37% so với tháng 10⁄2013, tăng 2,85% so với tháng 12⁄2012 và tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước.

Hội nghị triển khai chương trình dự trữ hàng hóa ổn định thị trường những tháng cuối năm 2013 và phục vụ sản xuất năm 2014

Thực hiện Chỉ thị 24⁄CT-BCT ngày 06⁄11⁄2013 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 ước đạt 263 tỷ đồng

Giá cả hàng hóa trong tháng 10 tăng nhẹ so với tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10⁄2013 tăng 0,27% so với tháng 9⁄2013, tăng 2,47% so với tháng 12⁄2012 và tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước.

Lai Châu: Thị trường hàng hóa Tết Trung thu năm 2013

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, những ngày này trên địa bàn thị xã Lai Châu, thị trường bánh và đồ chơi Trung thu trên địa bàn thị xã đang bắt đầu bước vào thời điểm sôi động với sự đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại của sản phẩm.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt 2.160 tỷ đồng

Thị trường giá cả hàng hóa 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, trong các dịp lễ, tết không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa dẫn đến tăng giá bất hợp lý.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 ước đạt 221,5 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 ước đạt 221,5 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 11,31% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân tăng là do trong tháng 8 chuẩn bị vào năm học mới nên nhu cầu về sách vở, thiết bị đồ dùng học tập tăng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 7 ước đạt 225 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 7 ước đạt 225 tỷ đồng, giảm 2,17% so với tháng trước và tăng 11,94% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân giảm là do trong tháng 7 trên địa bàn tỉnh đang vào giữa mùa mưa nên hoạt động đầu tư xây dựng sẽ bị chững lại dẫn đến nhu cầu các mặt hàng vật liệu xây dựng có xu hướng giảm.

Sở Công thương Lai Châu: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 15⁄7⁄2013, Sở Công thương Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Công thương chủ trì Hội nghị.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 1.464 tỷ đồng

Thương mại nội địa 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa dẫn đến tăng giá bất hợp lý.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5 năm 2013 ước đạt 250 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5 ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 5,04% so với tháng trước và tăng 21,95% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân tăng là do trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh có những sự kiện như ngày quốc tế lao động và ngày lễ công bố Thị xã Lai Châu lên đô thị loại III.

Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2013

Để chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2013, ngày 09⁄5⁄2013, Sở Công Thương ban hành Công văn số 234⁄SCT-QLTM về Công tác phòng chống lụt bão năm 2013. Theo đó, Sở Công thương chỉ đạo Phòng Công Thương các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, Chi cục Quản lý thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4 ước đạt 236 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4 ước đạt 236 tỷ đồng, tăng 2,48% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân tăng là do bắt đầu vào mùa mưa nhu cầu về các mặt hàng giống, vật tư nông nghiệp tăng so với tháng trước.

Tình hình thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa ổn định thị trường tết Nguyên đán Quý Tỵ và dự kiến kế hoạch năm 2013

Thực hiện Chỉ thị số 25⁄CT-TTg ngày 26⁄9⁄2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012; Chỉ thị số 16⁄CT-BCT ngày 05⁄10⁄2012 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Chỉ thị số 17⁄CT-UBND ngày 26⁄10⁄2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I ước đạt 750 tỷ đồng.

Quý I năm 2013, hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi, tháng 1 và tháng 2 là vào dịp giáp tết Nguyên đán Quý Tỵ hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra sôi động, nhu cầu tiêu dùng tăng cao ở một số mặt hàng như: lương thực, thực phẩm tươi sống, mứt tết, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát. Trong dịp tết Nguyên đán không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa dẫn đến tăng giá bất hợp lý.

Lai Châu: Hoạt động thương mại tháng 02 năm 2013

Tháng 02 là tháng Tết cổ truyền dân tộc, thị trường hàng hóa diễn ra sôi động, hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trong những ngày đầu tháng các mặt hàng thiết yếu và hàng hóa đặc trưng của tết có sức mua tăng cao so với tháng 01⁄2013, như: gạo các loại, thịt lợn, thịt gà, thịt bò, bánh chưng, giò, chả, rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt kẹo, hoa tươi, rau, củ, quả.

Lai Châu: Tình hình thị trường trước, trong Tết Nguyên đán Quý tỵ 2013

Tình hình thị trường trước, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, UBND các huyện thị quan tâm chỉ đạo bằng nhiều biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và mua sắm tết của nhân dân…

Lai Châu với công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán 2013

Tết Nguyên đán Quý Tỵ đang đến gần, tính đến thời điểm này các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh đã cơ bản chủ động dự trữ được hơn 80% lượng hàng thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ ổn định thị trường, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Lai Châu: Tình hình giá cả thị trường tháng 01 và dự báo tháng 02 năm 2013

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Lai Châu: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01⁄2013 tăng 1,01% so với tháng 12⁄2012 và tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 ước đạt 230 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 toàn tỉnh ước đạt 230 tỷ đồng, tăng 11,6% so với tháng 12 năm 2012 và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Khảo sát thực tế tình hình sử dụng nguồn vốn tạm ứng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 17⁄01⁄2013, Đoàn khảo sát thực tế tình hình sử dụng mức tạm ứng vốn ngân sách tỉnh giao cho các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ dự trữ các mặt hàng thiết yếu ổn định thị trường trong dịp tết Nguyên Đán Quý Tỵ và phục vụ sản xuất năm 2013 do đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các doanh nghiệp được hưởng nguồn vốn tạm ứng của tỉnh trên địa bàn thị xã Lai Châu.

UBND tỉnh Lai Châu: Tạm ứng 29 tỷ đồng cho các doanh nghiệp dự trữ hàng phục vụ Tết Quý tỵ và phục vụ sản xuất năm 2013.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị tốt các mặt hàng thiết yếu, cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai với giá cả hợp lý và tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu ổn định thị trường trong dịp tết Nguyên đán Quý tỵ và phục vụ sản xuất năm 2013. Ngày 17⁄12⁄2012 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1578⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án và mức tạm ứng vốn ngân sách tỉnh giao cho các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ dự trữ các mặt hàng thiết yếu ổn định thị trường trong dịp tết Nguyên đán Quý tỵ và phục vụ sản xuất năm 2013.

Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2012 ước đạt 2.500 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2012 toàn tỉnh ước đạt 2.500 tỷ đồng, đạt 112,61% kế hoạch, tăng 19,05% so với năm 2011.

Lai Châu: Tình hình thị trường tháng 12 và dự báo tháng 01 năm 2013

Thị trường hàng hóa tỉnh Lai Châu tháng 12 cơ bản ổn định, giá cả một số nhóm hàng tăng nhẹ so với tháng 11. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Lai Châu: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12⁄2012 tăng 0,17% so với tháng 11⁄2012, tăng 6,3% so với tháng 12⁄2011 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lai Châu: Tình hình thị trường tháng 11 và dự báo tháng 12 năm 2012

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt 205 tỷ đồng, tăng 1,49% so với thực hiện tháng 10 và tăng 5,13% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012

Ngày 26 tháng 10 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 17⁄CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Lai Châu: Tình hình thị trường tháng 10 và dự báo tháng 11 năm 2012

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 203 tỷ đồng, tăng 1,5% so với thực hiện tháng 9 và tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần giống vật tư Lai Châu: Đơn vị điển hình trong việc cung ứng các mặt hàng giống, vật tư nông nghiệp.

Công ty Cổ phần Giống Vật tư Lai Châu được chuyển đổi từ Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 901⁄QĐ-UBND ngày 15⁄7⁄2010 của UBND tỉnh Lai Châu. Công ty đi vào hoạt động từ tháng 2⁄2011 với ngành nghề kinh doanh là cung ứng các mặt hàng giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.