Thông tin Khuyến công

Tin tức

Nghiệm thu cơ sở 02 đề án Khuyến công Quốc gia Bổ sung năm 2022: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến nấm đông trùng hạ thảo” và “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến hạt mắc ca”.

Thực hiện Quyết định số 1984⁄QĐ-BCT, ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng và bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022 (đợt 1), Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở 02 đề án khuyến công Quốc gia Bổ sung năm 2022 tại Thành phố Lai Châu và huyện Tân Uyên.

Lai Châu tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc tại Thanh Hóa năm 2022.

Ngày 22⁄9⁄2022, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022.

Lai Châu: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến nấm đông trùng hạ thảo”.

Thực hiện Quyết định số 2996⁄QĐ-BCT, ngày 28⁄12⁄2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022. Ngày 01⁄7⁄2022, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Hộ kinh doanh Đào Huy Cương và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến nấm đông trùng hạ thảo” tại Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu.

Lai Châu: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 1600⁄QĐ-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2030. Trong 02 ngày 14⁄6⁄2022 và 21⁄6⁄2022, Trung tâm Khuyến công tổ chức 02 buổi tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” cho 100 hộ gia đình tại Bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ và Bản Bình Luông, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường.

Tập huấn kiến thức quản lý trong xây dựng chiến lược Marketing thời 4.0

Thực hiện Quyết định số 1234⁄QĐ-UBND ngày 24⁄9⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2022. Ngày 16⁄6⁄2022, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu đã tổ chức khai giảng hội nghị “Tập huấn kiến thức quản lý trong xây dựng chiến lược marketing thời 4.0”.

Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022.

Ngày 16⁄5⁄2022, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu họp nhằm bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu và lựa chọn sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022. Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hướng dẫn đăng ký tham gia bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 381⁄KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2022, Quyết định số 456⁄QĐ-HĐBC ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022 về việc quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022;

Quyết định ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 07⁄3⁄2022, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 456⁄QĐ-HĐBC ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 11⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 381⁄KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV năm 2021.

Sáng ngày 10⁄12⁄2021, Bộ Công Thương tổ chức trực tuyến tại Hà Nội với đầu cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ kinh phí khuyến công và hồ sơ đề án khuyến công

Căn cứ Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 1881⁄QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 407⁄QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 03⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến chè cổ thụ”

Thực hiện Quyết định số 3536⁄QĐ-BCT, ngày 30⁄12⁄2020 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021. Chiều 17⁄8⁄2021, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Biên Cương, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến chè cổ thụ”.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất tôn 2 tầng 11 sóng và 6 sóng ngói rubi

Thực hiện Quyết định số 3536⁄QĐ-BCT ngày 30⁄12⁄2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021. Ngày 13⁄8⁄2021, Trung tâm Khuyến tỉnh Lai Châu phối hợp với Hợp tác xã Huyền Hữu và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cán tôn 2 tầng 11 sóng và 6 sóng ngói rubi” tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

Ngày 05⁄02⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 03⁄2021⁄QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh, thông tin thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện Quyết định số 1008⁄QĐ-UBND, ngày 27⁄8⁄2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020. Sáng ngày 14⁄12⁄2020, Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức khai giảng khóa “Tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh, thông tin thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế”.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy cán tôn xốp PU 6 sóng và 11 sóng.

Thực hiện Quyết định số 2046⁄QĐ-BCT ngày 04⁄8⁄2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Ngày 09⁄11⁄2020, Trung tâm Khuyến tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy cán tôn xốp PU 6 sóng và 11 sóng” tại Hợp tác xã Huyền Hữu, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cát nhân tạo

Ngày 22⁄10⁄2020, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cát nhân tạo” cho Công ty TNHH MTV Trường Thịnh Tân Uyên tại xã Thân Thuộc - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu.

Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Trường Thịnh Tân Uyên tổ chức giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung tại huyện Tân Uyên. Mô hình được thực hiện thành công là tín hiệu vui cho ngành sản xuất vật liệu, đáp ứng cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; tạo cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và phát triển thị trường, tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 03⁄04⁄2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10⁄2017⁄QĐ-TTg về quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Kết quả hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã phối hợp cùng các cấp ngành địa phương và các bên liên quan triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công và xúc tiến thương mại với kết quả như sau:

Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2017, vừa qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Dương và phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Than Uyên tổ chức “Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung”, tại xã Mường Than, huyện Than Uyên.

Nghiệm thu đề án “hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chạm khắc gỗ”.

Nằm trong chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2017, sáng ngày 15⁄5⁄2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp cùng các đơn vị liên quan và Hộ kinh doanh Trúc Suy tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chạm khắc gỗ” tại xã Mường So - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016, thời tiết khắc nghiệt mưa lũ kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Song, được sự quan tâm giúp đỡ của Cục công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử, Văn phòng tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Công Thương, các phòng, ban chuyên môn của Sở, sự phối hợp chặt chẽ của phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng kinh tế thành phố, và các cơ sở công nghiệp nông thôn có liên quan trên địa bàn. Do vậy, các hoạt động của Trung tâm đều đạt chất lượng và đảm bảo tiến độ thực hiện so với kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu thăm và làm việc với các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái

Nhằm nâng cao kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động khuyến công đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lai Châu để thu hút sự đầu tư, hợp tác, mở rộng thị trường cũng như tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh tiếp cận với các mô hình sản xuất hay của tỉnh bạn. Sáng ngày 28⁄11⁄2016 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về hoạt động khuyến công và phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn tại các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái. Thành phần đoàn gồm có đại diện Sở Công thương; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Phòng Kinh tế Thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn Hồ, Than Uyên và một số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh

Nằm trong Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2016, sáng ngày 22⁄11⁄2016, tại Hội trường khách sạn Phương Thanh, Sở Công Thương Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh, thông tin thị trường và hội nhập kinh tế Quốc tế cho 30 đại biểu là cán bộ quản lý Nhà nước thuộc các Sở ban ngành, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và đại diện các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Sáng ngày 7⁄10⁄2016, Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XI năm 2016.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cửa nhựa, cửa nhôm hệ

Ngày 12⁄8⁄2016. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cửa nhựa, cửa nhôm hệ” cho Hộ kinh doanh Lê Tiến Võ tại Thị trấn Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến gỗ

Sáng ngày 04⁄8⁄2016, tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Nông lâm sản Toàn Ngọc, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến gỗ.

Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén Wood Pellets xuất khẩu

Chiều ngày 04⁄8⁄2016, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương Lai Châu phối hợp với Công ty Cổ phần Minh Sơn Lai Châu tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén Wood Pellets xuất khẩu tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Hội nghị tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 21⁄01⁄2016, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 50 cán bộ quản lý nhà nước; các đơn vị sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Ngày 23⁄11⁄2015, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương Lai Châu phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp I - Cục Công nghiệp địa phương tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Chương trình khuyến công đến năm 2020

Ngày 24⁄8⁄2015 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 920⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

Nghề truyền thống Lai Châu: Rượu ngô của bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu.

Nghề rượu ngô của người Mông ở bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu xuất hiện từ khoảng năm 1930, nhưng chưa được công nhận là một nghề truyền thống. Năm 2014, nghề nấu rượu đã được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí nghề truyền thống tại Quyết định số 954⁄QĐ-UBND ngày 20⁄8⁄2014, đây là điều kiện để phát triển nghề nấu rượu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè xanh xuất khẩu

Ngày 09⁄06⁄2015, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Phòng Công thương huyện Tân Uyên, UBND xã Phúc Khoa và Hợp tác xã Phúc Khoa tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè xanh xuất khẩu tại xã Phúc Khoa.

Bế mạc Hội chợ công nghiệp - Thương mại Lai Châu năm 2015

Tối ngày 11⁄5⁄2015, tại Trung tâm Thương mại tỉnh Lai Châu, Ban Tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015 đã tổ chức Lễ bế mạc.

Khai mạc Hội chợ Công nghiệp - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015

Tối ngày 05⁄5⁄2015, tại Trung tâm Thương mại tỉnh Lai Châu, Sở Công thương phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ Công nghiệp - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo thực hiện.

Khai giảng lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN (đợt 1)

Ngày 02⁄4⁄2014, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn nổ mìn - Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN (đợt 1) cho các đơn vị hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Lễ mở thầu gói thầu: dịch vụ tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mạivùng Tây Bắc năm 2015

Nằm trong chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2015, sáng ngày 26⁄3⁄2015, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã tiến hành mở thầu gói thầu: dịch vụ tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015 thuộc đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015”.

Tập huấn kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Ngày 02⁄12⁄2014, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vừ A Tiến - Phó Giám đốc Sở Công thương dự và khai giảng Lớp tập huấn.

Hội nghị Tập huấn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 28⁄11⁄2014, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Lai Châu phối hợp với Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Vụ khoa học công nghệ tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 cho các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, Hợp tác xã, các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Kết quả công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014

Chín tháng đầu năm 2014, hoạt động khuyến công đã tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đạt được những kết quả tích cực:

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Ngày 01 tháng 8 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1288⁄QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Ngày 01 tháng 8 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1288⁄QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Tân Uyên: Khai giảng lớp đào tạo nghề chế biến chè

Triển khai Quyết định 9850⁄QĐ-BCT ngày 23⁄12⁄2013 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2014. Trong đó, có đề án đào tạo nghề chế biến chè cho 105 học viên với tổng kinh phí hỗ trợ 77,85 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.

Thành Phố Lai Châu: Khai giảng lớp đào tạo nghề chế biến chè

Thực hiện Hợp đồng số 11⁄HĐ-CNĐP ngày 13⁄5⁄2014 về việc thực hiện Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2014 giữa Cục Công nghiệp địa phương với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu.

Lai Châu: Kết quả hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại 6 tháng đầu năm 2014

Những tháng đầu năm 2014 hoạt động khuyến công đã tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đạt được những kết quả tích cực:

Tập huấn, sát hạch cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2014

Thực hiện Thông tư số 27⁄2013⁄TT-BCT ngày 31⁄10⁄2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

Hội Nghị Giám đốc Trung tâm Khuyến công

Nằm trong khuôn khổ Chương trình khuyến công quốc gia năm 2013, vừa qua, tại Khách sạn Vị Hoàng, số 153 Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã diễn ra Hội nghị “Giám đốc Trung tâm Khuyến công và các cơ công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, năm 2013”. Đây là Hội nghị tổ chức nhằm tăng cường sự gắn bó, hợp tác và phối hợp giữa các Trung tâm Khuyến công với các cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong phát triển hoạt động khuyến công.

Lai Châu: Công tác khuyến công góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp nông thôn tỉnh.

Là một tỉnh miền núi, địa bàn chia cắt, dân trí không đồng đều, sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp nông thôn của Lai Châu còn phân tán và nhỏ lẻ nên rất khó khăn cho hoạt động khuyến công khi tiếp xúc với đối tượng thụ hưởng cũng như việc triển khai các đề án. Tuy nhiên, với rất nhiều nỗ lực, hoạt động khuyến công của tỉnh 9 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh.

Bế giảng lớp đào tạo nghề Hàn và nghề Mộc dân dụng tại huyện Phong Thổ

Ngày 10⁄9⁄2013, tại Hội trường UBND thị trấn, Hội trường Nhà Văn hóa thôn Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xây dựng Quý Toàn, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thưởng, chính quyền xã, thị trấn sở tại tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề Hàn và nghề Mộc dân dụng

Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn sản xuất Miến dong tại huyện Tam Đường

Ngày 23⁄8⁄2013, tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Duy Sơn tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn sản xuất miến dong bằng công nghệ đốt Sinh học với công suất 120 tấn sản phẩm⁄năm.

Mở rộng, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khuyến công

Trong những năm qua Lai Châu đã triển khai có hiệu quả nhiều Chương trình khuyến công, nội dung hoạt động theo tinh thần của Nghị định số 134⁄2004⁄NĐ-CP ngày 09⁄6⁄2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn sản xuất nước giải khát & sữa lạc đóng chai tại thị xã Lai Châu

Ngày 15⁄7⁄2013, tại thị xã Lai Châu, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Công ty CP dược y tế và Thương mại Bảo Châu tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn sản xuất nước giải khát & sữa lạc đóng chai với công suất 3.500 chai⁄giờ.

Phong Thổ: Khai giảng lớp đào tạo nghề hàn, nghề mộc dân dụng

Nằm trong chương trình kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2013, ngày 05⁄6⁄1013, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã phối hợp với 02 đơn vị là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xây dựng Quý Toàn và Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thưởng đồng loạt tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn và Mộc dân dụng cho 70 học viên là những lao động nông thôn của Thị trấn Phong Thổ và xã Mường So, thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Sản phẩm rượu của Công ty Cổ phần dược y tế và thương mại Bảo Châu

Công ty Cổ phần dược y tế và thương mại Bảo Châu hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu có vùng nguyên liệu phong phú với các loại dược liệu quý hiếm, lúa nếp, ngô, táo mèo… Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, Công ty đã tạo ra những sản phẩm như: rượu Pusamcap, rượu táo mèo, rượu HMông độc đáo, an toàn, có lợi cho sức khỏe người dùng.

Lai Châu: Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2012

Năm 2012, cùng với không khí thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả:

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về khuyến công.

Ngày 28⁄12⁄2012 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 46⁄2012⁄TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VII năm 2012

Ngày 26⁄10⁄2012, Cục công nghiệp địa phương phối hợp với Sở Công thương Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2012. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường chủ trì Hội nghị.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Công thương nhằm phát triển công nghiệp và thương mại nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 được tổ chức chiều nay (25⁄7⁄2012)