Thông tin Thương mại

Tin tức

Bản tin Thương mại số tháng 9⁄2021: Thực hiện tạo thuận lợi thương mại giúp giảm các chi phí đang có xu hướng gia tăng ở Châu Á - Thái Bình Dương

Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương Lai Châu xin đăng tải Bản tin Thương mại số tháng 9⁄2021: Thực hiện tạo thuận lợi thương mại giúp giảm các chi phí đang có xu hướng gia tăng ở Châu Á - Thái Bình Dương của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương.

Triển khai các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, mùa mưa lũ, những tháng cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1118⁄QĐ-UBND ngày 23⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Phổ biến, giới thiệu các thông tin về thị trường sản xuất, xuất khẩu trên trang mạng của Bộ Công Thương

Căn cứ Công văn số 5853⁄BCT-CTĐP ngày 23⁄9⁄2021 của Bộ Công Thương về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực Công Thương tỉnh Lai Châu.

Phổ biến thông tin về một số thị trường xuất khẩu cho sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu

Căn cứ Công văn số 5380⁄BCT-XTTM ngày 01⁄9⁄2021 của Bộ Công Thương về việc khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau Covid-19.

Phổ biến, thông tin về sắp xếp dừng đỗ các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1284⁄SCT-QLTM ngày 11⁄9⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc thông tin sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh vào khu vực dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn.

Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 349⁄KH-BCĐ ngày 01⁄9⁄2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu về triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021. Ngày 10⁄9⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1593⁄SCT-QLTM đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Hỗ trợ xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài nên việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đang sản xuất sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo đảm An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021

Ngày 01⁄9⁄2021, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 349⁄KH-BCĐ về việc triển khai các hoạt động bảo đảm An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021

Kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủy sản trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp của các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Hưng Yên, Bình Thuận, Hải Phòng, Đắk Nông, Đồng Nai, Hà Giang

Căn cứ Công văn số 2585⁄UBND-KTN ngày 23⁄8⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 5429⁄UBND-NL5 ngày 18⁄8⁄2021;

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1118⁄QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chỉ thị về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước

Ngày 23⁄8⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 10⁄CT-BCT về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước

Quyết định ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 12⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 29⁄2021⁄QĐ-UBND Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1157⁄QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

Ngày 11⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2413⁄KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 1157⁄QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.

V⁄v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ, cửa hàng, siêu thị.

Thực hiện Công văn số 2354⁄UBND-VX ngày 06⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo số 1070⁄TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 5328⁄VPCP-KGVX, số 5312⁄VPCP của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2409⁄UBND-KTN ngày 11⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc triển khai hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam: Tài liệu hướng dẫn đăng ký sản phẩm lên Sàn Thương mại điện tử Postmart.vn

Tài liệu hướng dẫn đăng ký sản phẩm lên Sàn Thương mại điện tử Postmart.vn cụ thể như sau:

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1162⁄QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Ngày 11⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2412⁄KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 1162⁄QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 củaThủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Kết nối tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu nhận được: Công văn số 988⁄SCT-TTXTTM ngày 19⁄7⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Nhãn của tỉnh Sóc Trăng; Công văn số 1130⁄SCT-QLTM&HTQT ngày 30⁄7⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La về việc hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Nhãn Sơn La năm 2021; Công văn số 1520⁄SCT-XTTM ngày 03⁄8⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm quả Na huyện Võ Nhai; Công văn số 1490⁄SCT-KC&XT ngày 04⁄8⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản của tỉnh Bến Tre; Công văn số 4200⁄SCT-TM ngày 06⁄8⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ một số mặt hàng nông sản tỉnh Đồng Nai.

Thông tin về Hội thảo trực tuyến "Nâng cấp chiến lược -Thay đổi doanh thu" ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 804⁄TMĐT-TTPT ngày 05⁄8⁄2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến "Nâng cấp chiến lược - Thay đổi doanh thu" ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19. Ngày 09⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1357⁄SCT-QLTM thông tin về Hội thảo trực tuyến "Nâng cấp chiến lược -Thay đổi doanh thu" ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19.

Thông tin Phương án số 311⁄PA-BCĐ ngày 28⁄7⁄2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai

Thực hiện Công văn số 2262⁄UBND-KTN ngày 02⁄8⁄2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông tin Phương án số 311⁄PA-BCĐ ngày 28⁄7⁄2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai.

Mời đăng ký tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại thành phố Hà Nội năm 2021

Thực hiện Công văn số 2187⁄UBND-KTN ngày 27⁄7⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phối hợp triển khai Chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hà Nội năm 2021. Ngày 02⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1307⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Ngày 09⁄7⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4055⁄BCT-KH về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Ngày 09⁄7⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 4073⁄KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản trong điều kiện dịch COVID-19

Ngày 16⁄6⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 1714⁄UBND-KTN về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản trong điều kiện dịch COVID-19

Sở Công Thương: Triển khai Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 18⁄5⁄2021 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄5⁄2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh; ngày 17⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1031⁄SCT-QLTM đề nghị UBND các huyện, thành phố:

MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN KHAI THÁC TIỀM NĂNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TUNISIA 2021

Cộng hòa Tunisia nằm ở Bắc Phi, bao quanh bởi biển Địa Trung Hải, có biên giới giáp với Algeria và Libya. Tunisia có diện tích 163.610 km2, dân số khoảng 11,7 triệu người, trong đó Đạo Hồi chiếm 98%, Thiên chúa giáo 1% và các tôn giáo khác 1%. Tiếng Ả-rập là ngôn ngữ chính thức, còn tiếng Pháp được sử dụng rộng rãi trong ngoại giao và thương mại.

Kế hoạch hỗ trợ kết nối cung - cầu hàng hóa nông nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 17⁄6⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1723⁄KH-UBND về việc hỗ trợ kết nối cung - cầu hàng hóa nông nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu năm 2021

Sở Công Thương Lai Châu triển khai Thông tư 02⁄2021⁄TT-BCT ngày 11⁄6⁄2021 của Bộ Công Thương

Ngày 11⁄6⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02⁄2021⁄TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27⁄6⁄2021.

Phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 1386⁄UBND-VX ngày 21⁄5⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo số 116⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1445⁄UBND-VX ngày 27⁄5⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo số 121⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Phương án số 54⁄PA-BCĐ ngày 25⁄5⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về Phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo từng cấp độ. Ngày 09⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành phương án số 966⁄PA-SCT về đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, như sau:

Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len

Ngày 11⁄6⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02⁄2021⁄TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len

Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Sáng ngày 8⁄6⁄2021, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều tại 30 điểm cầu, trong đó có 22 điểm cầu trong nước và 8 điểm cầu quốc tế tại các nước: Nhật Bản, Australia, Singapore, Trung Quốc.

Phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO trong tháng 4 năm 2021

Sở Công Thương nhận được Công văn số 323⁄XNK-NS ngày 20⁄5⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 110 thông báo bao gồm dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong tháng 4 năm 2021 của các nước thành viên WTO.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1489⁄KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Mời tham dự Hội nghị giao thương trực tuyến kiến tạo cơ hội kinh doanh sản phẩm thời trang ngoài trời Việt Nam - Hoa Kỳ 2021

Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm thời trang ngoài trời sang thị trường Hoa Kỳ, Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) phối hợp với Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Trung tâm Thương mại Thế giới Denver (WTCD), Hội đồng Việt Mỹ (USVNC), Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ, chi tiết như sau:

Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2021” của Sở Công Thương

Thực hiện Văn bản số 815⁄CV-BCĐ ngày 24⁄5⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu về việc hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2021”, Sở Công thương xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Ngày 12⁄5⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 07⁄CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Lai Châu: Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại

Để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngày 17⁄5⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 772⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Ngày 10⁄5⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số về việc Chính phủ Nhật Bản thay đổi mẫu Giấy Chứng nhận lưu hành tự do từ ngày 01 tháng tháng 7 năm 2021

Ngày 10⁄5⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 288⁄XNK-NS về việc Chính phủ Nhật Bản thay đổi mẫu Giấy Chứng nhận lưu hành tự do từ ngày 01 tháng tháng 7 năm 2021

V⁄v Xuất khẩu, quá cảnh mặt hàng thủy sản sang thị trường Lào

Sở Công Thương nhận được Công văn số 259⁄XNK-NS ngày 23⁄4⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về việc xuất khẩu, quá cảnh mặt hàng thủy sản sang thị trường Lào, cụ thể:

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đăk Nông

Ngày 26⁄4⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông ban hành văn bản số 501⁄SCT-QLTM về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đăk Nông

Triển khai “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”

Thực hiện Quyết định số 1242⁄QĐ-BCT ngày 12⁄4⁄2021 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021-Vietnam Grand Sale 2021”. Ngày 26⁄4⁄2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 652⁄KH-SCT về tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021-Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 26⁄4⁄2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 652⁄KH-SCT tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

Lai Châu: Lễ mít tinh hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2021

Sáng ngày 20⁄4⁄2021, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2021.

V⁄v tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản tại Thành phố Hà Nội năm 2021

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1527⁄SCT-QLTM ngày 12⁄4⁄2021 của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2021.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20⁄4

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương hiệu Việt Nam 20⁄4, thay mặt Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị

Ngày 17⁄3⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản số 359⁄SCT-QLTM về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị

V⁄v phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021

Sở Công Thương nhận được Công văn số 176⁄XNK-NS ngày 01⁄4⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 44 thông báo dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021 của các nước thành viên WTO.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 2014⁄KH-UBND ngày 13⁄9⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 172⁄UBND-KTN ngày 21⁄01⁄2021 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2021. Ngày 02⁄4⁄2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 499⁄KH-SCT tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2021 như sau:

Kết nối, tiêu thụ sản phẩm chè chế biến của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ươm giống, trồng, chế biến, phân phối và kinh doanh các sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu; các sản phẩm chè của Công ty đã đăng ký nhãn hiệu, chứng nhận an toàn thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 07⁄4⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 633⁄SCT-QLTM về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc

Ngày 01⁄4⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 175⁄XNK-NS Về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc

Lai Châu: Phòng chống ngộ độc Botulinum trong thực phẩm chay, đóng hộp, đóng gói, môi trường yếm khí.

Để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ ngộ độc Botulinum có trong thực phẩm đến người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương, Ngày 02⁄4⁄2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 497⁄SCT-QLTM đề nghị phòng Kinh tế thành phố; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Danh sách 47 sản phẩm OCOP năm 2020 của tỉnh Lai Châu

Năm 2020, tỉnh Lai Châu đã tổ chức 2 đợt đánh giá, xếp hạng và cấp Giấy chứng nhận cho 47 sản phẩm OCOP (trong đó có 46 sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, 1 sản phẩm là điểm du lịch cộng đồng) của 23 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định số 259⁄QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch số 773⁄KH-UBND về thực hiện Quyết định số 259⁄QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 118⁄KH-BCĐ ngày 23⁄3⁄2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”. Ngày 25⁄3⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 443⁄SCT-QLTM yêu cầu các phòng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo về việc triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia

Ngày 15⁄3⁄2021, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 06⁄TB-HC về việc triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia

Thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp quý IV-2020

Ngày 11⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1308⁄BCT-PVTM về việc Thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp quý IV-2020.

Đăng ký tham gia Chương trình xúc tiến thương mại các sản phẩm trên sàn Thương mại điện tử nội địa và quốc tế

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương hợp tác với các đối tác như Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), các sàn giao dịch thương mại điện tử Alibaba, Amazon, Tiki, Shopee, Lazara, Sendo… mở các gian hàng quốc gia “Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại” nhằm trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 02 năm 2021

Ngày 16⁄3⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 131⁄XNK-NS về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 02 năm 2021

Thông tin giới thiệu một số sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu là tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp và có nhiều sản phẩm đặc sản. Sau đây Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu xin giới thiệu một số sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

V⁄v khảo sát nhu cầu hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh

Thực hiện Quyết định số 3324⁄QĐ-BCT ngày 15⁄12⁄2020 của Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021; Kế hoạch số 1344⁄KH-UBND ngày 06⁄7⁄2020 của UBND tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

Ngành Công Thương: Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Mùa Lễ hội Xuân năm 2021

Để triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Mùa Lễ hội Xuân năm 2021, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kết hợp công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm với việc kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Hội nghị Thương mại điện tử Quốc tế B2B Alibaba.com 2021

Ngày 01⁄3⁄2021, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 425⁄XTTM-CNTT về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử Quốc tế B2B Alibaba.com 2021

Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 05⁄02⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 04⁄2021⁄QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Đảm bảo bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hàng hóa trên thị trường thường có xu hướng tăng giá, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Để chủ động kiểm soát, điều tiết giá các mặt hàng, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cho người dân trong dịp tết Nguyên đán, Sở Công Thương đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá thị trường.

Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021

Để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. Ngày 06⁄01⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 28⁄SCT-QLTM yêu cầu các phòng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Cơ chế thuế tối huệ quốc (MFN) của Vương quốc Anh hậu Brexit

Ngày 06⁄01⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 12⁄XNK-NS về việc cơ chế thuế tối huệ quốc (MFN) của Vương quốc Anh hậu Brexit

Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo"

Ngày 29⁄12⁄2020, Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1500⁄XNK-NS về việc triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo"

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 28⁄12⁄2020, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản số 2456⁄SCT-QLTM về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

Mời tham gia Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và công bố Chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên

Ngày 31⁄12⁄2020, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản số 252⁄TTXT-TVHT về việc mời tham gia Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và công bố Chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên

Một số văn bản về quy định liên quan đến thị trường xuất khẩu hàng hóa

Trong thời gian qua, Sở Công thương nhận được một số văn bản của Bộ Công thương thông báo về các quy định mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa; thông báo về một số quy định, chính sách mới của Trung Quốc và một số nước thành viên WTO liên quan đến thị trường xuất khẩu nông sản của tỉnh.

Hỗ trợ tiêu thụ cá Lăng đen nuôi trên lòng hồ thủy điện tỉnh Lai Châu

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, hoạt động kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản thế mạnh của tỉnh Lai Châu gặp nhiều khó khăn, trong đó có mặt hàng cá Lăng đen của các hợp tác xã, hộ nông dân nuôi trên lòng hồ thủy điện.

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

Ngày 09⁄12⁄2020, Sở Công Thương Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5566⁄SCT-QLTM về việc mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam - Happy Tết 2021

Ngày 15⁄12⁄2020, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 629⁄TTXT-XTTM về việc mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam - Happy Tết 2021.

Tham gia phân phối hàng hóa trên “Gian hàng Việt trực tuyến”

Thực hiện Công văn số 2876⁄UBND-KTN ngày 09⁄12⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương hỗ trợ đưa sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất tiêu biểu trên địa bàn tỉnh thực hiện phân phối trên “Gian hàng Việt trực tuyến”.

Kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu

Thực hiện Quyết định số 490⁄QĐ-TTg ngày 07⁄5⁄2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 542⁄KH-UBND ngày 13⁄5⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020, tỉnh Lai Châu đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu đợt 1và đợt 2 năm 2020 cho 47 sản phẩm (46 sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, 01 sản phẩm là điểm du lịch cộng đồng) của 23 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về các Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức

Ngày 12⁄12⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2126⁄SCT-QLTM về việc thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về các Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức, cụ thể:

Hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ Quýt Bắc Kạn năm 2020

Ngày 11⁄12⁄2020, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 1432⁄SCT-QLTM về việc đề nghị hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ Quýt Bắc Kạn.

Mời tham dự các hoạt động của Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020"

Ngày 08⁄12⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 9430⁄BCT-AM về việc mời tham dự các hoạt động của Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020"

Mời tham dự các hoạt động của Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020"

Ngày 08⁄12⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 9431⁄BCT-AM về việc mời tham dự các hoạt động của Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020"

Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh năm 2020

Sáng 03⁄12⁄2020, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu (BCĐ 389 tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 và năm 2021. Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021

Ngày 02⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2803⁄KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021.

Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt đông bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

Ngày 01⁄12⁄2020, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 05⁄XN-SCT về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

V⁄v triển khai Chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020”

Nhằm phát huy lợi thế ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử, thúc đẩy giao dịch trực tuyến, kích cầu tiêu dùng hàng Việt, đồng thời phổ biến, nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng về những nền tảng công nghệ số được ứng dụng trong thương mại điện tử, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3033⁄QĐ-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2020 về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020”.

Các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 10 năm 2020

Ngày 23⁄11⁄2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1357⁄XNK-NS về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 10 năm 2020

Kiểm tra, giám sát điểm bán hàng Việt Nam tại huyện Than Uyên

Sở Công Thương vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra điểm bán hàng Việt Nam tại Siêu thị Dũng Long (khu 5A, thị trấn huyện Than Uyên).

Thư mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại "Sản phẩm OCOP - Kết nối vươn xa" Đồng Tháp năm 2020

Thư mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại "Sản phẩm OCOP - Kết nối vươn xa" Đồng Tháp năm 2020

Mời tham gia Khóa Tư vấn và Huấn luyện “Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu”

Thực hiện Công văn số 2815⁄XTTM-CNTT ngày 02⁄11⁄2020 của Cục Xúc tiến thương mại về việc mời tham gia Khóa huấn luyện “Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu”.

Nâng cao nhận thức của Nhân dân về thói quen tiêu dùng hàng Việt

Mô hình “Tự hào hàng Việt Nam” được triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần từng bước kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiếp cận với thị trường, đưa sản phẩm, hàng hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và đời sống sinh hoạt của Nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân và thói quen tiêu dùng hàng Việt hoàn thành mục tiêu Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Một số thông tin về xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc.

Để các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được thông tin và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa; ngày 16⁄11⁄2020, Sở Công thương ban hành Văn bản số 1940⁄SCT-QLTM thông tin về xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc như sau:

Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 15⁄CT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ Công Thương về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; ngày 11⁄11⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1920⁄SCT-QLTM đề nghị UBND các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cục Quản lý thị trường tỉnh; các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Lai Châu: Bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020, ngày 13⁄11⁄2020, Sở Công thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế cho công chức, viên chức và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025

Ngày 05⁄11⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2837⁄QĐ-BCT ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh; ngày 05⁄11⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 2526⁄UBND-VX, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thông cáo báo chí "Ngày hội nông sản OCOP và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2020"

Ngày 30⁄10⁄2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 6472⁄UBND-GTCNXD về việc gửi thông cáo báo chí "Ngày hội nông sản OCOP và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2020"

Mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”

Mô hình điểm bán hàng Việt Nam do Sở Công thương Lai Châu vừa triển khai tại Siêu thị Dũng Long (khu 5A, thị trấn huyện Than Uyên). Qua đó, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là cuộc vận động); đồng thời kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa trong nước, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Mời tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020

Mời tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020

Mời tham gia Hội chợ quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và nông sản tỉnh Phú Thọ năm 2020

Ngày 22⁄10⁄2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 4730⁄UBND-KTN về việc mời tham gia Hội chợ quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và nông sản tỉnh Phú Thọ năm 2020

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh

Ngày 19⁄10⁄2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 7091⁄UBND-NLN1 về việc phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh

V⁄v tham gia một số hoạt động về an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020

Thực hiện Công văn số 2330⁄UBND-KTN ngày 19⁄10⁄2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo phối hợp thực hiện một số hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020.