Thông tin Thương mại

Tin tức

Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chiều nay 24⁄02⁄2023, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì Hội nghị.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 3938⁄KH-UBND ngày 20⁄10⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 16⁄2⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 258⁄KH-SCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 như sau:

Triển khai các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN với các nước

Ngày 30⁄12⁄2022, Chính phủ ban hành các Nghị định: Số 126⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 -2027; số 118⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022-2027; số 119⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027; số 120⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản gia đoạn 2022-2028; số 122⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022-2027; số 123⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN

Triển khai các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và các nước

Ngày 30⁄12⁄2022, Chính phủ ban hành các Nghị định: Số 127⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; số 125⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027; số 114⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022-2027; số 112⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữ Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022-2027; số 124⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệ

Triển khai các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA, Hiệp định RCEP

Ngày 30⁄12⁄2022, Chính phủ ban hành các Nghị định: Số 115⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) giai đoạn 2022 - 2027; số 116⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2022-2027; số 117⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệp định UKVFTA) giai đoạn 2022 - 2027; số 129⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027 (Hiệp định RCEP). Các Nghị đị

Triển khai các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA, Hiệp định RCEP

Ngày 30⁄12⁄2022, Chính phủ ban hành các Nghị định: Số 115⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) giai đoạn 2022 - 2027; số 116⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2022-2027; số 117⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệp định UKVFTA) giai đoạn 2022 - 2027; số 129⁄2022⁄NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027 (Hiệp định RCEP). Các Nghị đị

Triển khai các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Ngày 26⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 2876⁄SCT-QLTM đề nghị Cục quản lý thị trường, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, ngày 22⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2843⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin và khuyến cáo rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý biết và chủ động khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu các tỉnh biên giới trên như sau:

Tuần hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu tại thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức “Tuần hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu” tại Siêu thị Winmart - Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội từ ngày 22⁄12⁄2022 đến ngày 27⁄12⁄2022.

Mời tham dự lễ khai mạc “Tuần hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu” tại thành phố Hà Nội

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ngày 20⁄12⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Giấy mời số 2813⁄GM-SCT trân trọng kính mời đại diện Quý cơ quan, đơn vị tham dự lễ khai mạc “Tuần hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu” tại thành phố Hà Nội, cụ thể:

V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Thực hiện Kế hoạch số 202⁄KH-BCĐ ngày 12⁄12⁄2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Ngày 15⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành Công văn số 2783⁄SCT-QLTM đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các phòng chuyên môn thuộc Sở, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

V⁄v tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Ngày 08⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 4602⁄UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 25⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2636⁄KH-SCT tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lai Châu cụ thể như sau:

Gặp mặt, trao đổi với các Thương nhân kinh doanh xăng dầu tìm giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sáng ngày 21⁄11⁄2022, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tổ chức gặp mặt, trao đổi với các Thương nhân kinh doanh xăng dầu tìm giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở Công Thương chủ trì buổi gặp mặt, trao đổi.

Lai Châu: Hội thảo xúc tiến thương mại điện tử bán hàng cùng TikTok.

Thực hiện Kế hoạch số 1344⁄KH-UBND ngày 06⁄7⁄2020 của UBND tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. Ngày 26⁄10⁄2022, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty cổ phần Truyền thông và Thương mại dịch vụ Tây Bắc TV, TikTok Shop tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại điện tử bán hàng cùng TikTok.

Quyết định Về việc thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế)

Ngày 26⁄10⁄2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 2351⁄QĐ-SCT về việc thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đối với Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế.

Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022.

Ngày 21⁄10⁄2022, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh Tây Bắc tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022.

Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 04⁄10⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3705⁄KH-UBND về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lai Châu năm 2022

Mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022

Thực hiện Công văn số 3454⁄UBND-KTN ngày 19⁄9⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022; Văn bản số 3086⁄UBND-KT ngày 31⁄8⁄2022 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022.

Phối hợp mời tham gia khóa đào tạo trực tuyến "Tiếp cận tài chính và cơ hội thị trường cho doanh nghiệp nữ Việt Nam"

Thực hiện Công văn số 3673⁄XTTM-CNTT ngày 29⁄9⁄2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức khóa đào tạo trực tuyến "Tiếp cận tài chính và cơ hội thị trường cho doanh nghiệp nữ Việt Nam".

Quyết định ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22⁄11⁄2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30⁄09⁄2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1971⁄QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22⁄11⁄2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030"

Lai Châu: Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Thực hiện Kế hoạch số 249⁄KH-UBND ngày 28⁄02⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ngày 29⁄9⁄2022, Sở Công Thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

V⁄v mời tham gia Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU 2022

Thực hiện Công văn số 5599⁄BCT-AM ngày 20⁄9⁄2022 của Bộ Công Thương về việc mời tham gia Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU 2022.

Mời tham gia Khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại "Hội nghị cấp cao & Triển lãm Kinh tế Xanh"

Thực hiện Công văn số 3439⁄UBND-KTN ngày 16⁄9⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 3329⁄XTTM-HTXK ngày 05⁄9⁄2022 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương về việc tham gia Khu gian hàng tại "Hội nghị cấp cao & Triển lãm Kinh tế Xanh"

Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Trước nhu cầu sử dụng xăng dầu có chiều hướng tăng lên trong những tháng cuối năm, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Ngày 29⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1896⁄SCT-QLTM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện một số nội dung sau:

Hội nghị Hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu

Chiều ngày 22⁄8⁄2022, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu. Các đồng chí: Lê Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Vương Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì Hội nghị.

Sở Công Thương: Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 126⁄KH-BCĐ ngày 15⁄8⁄2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022. Ngày 19⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1810⁄SCT-QLTM đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 21⁄6⁄2022 - 20⁄7⁄2022

Sở Công Thương nhận được Công văn số 474⁄XNK-NS ngày 18⁄8⁄2022 của Cục Xuất nhập khẩu thông tin về 78 thông báo, bao gồm 63 văn bản dự thảo và 15 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) từ ngày 21⁄6⁄2022-20⁄7⁄2022 của các nước thành viên WTO.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 04⁄8⁄2022, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì Hội nghị.

Phổ biến thông tin về cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

Nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, tạo ra động lực nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ của thị trường Trung Quốc mà còn của các thị trường khác trên thế giới, góp phần đa dạng hóa thị trường, đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản phát triển bền vững. Bộ Công Thương phát hành cuốn Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang Trung Quốc.

V⁄v mời tham gia "Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2022"

Sở Công Thương nhận được Công văn số 3089⁄SCT-TTKC ngày 14⁄7⁄2022 của Sở Công Thương thành phố Hà Nội về việc mời tham gia “Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2022”. Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” và Lễ bàn giao Cổng Thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR).

Sáng ngày 13⁄7⁄2022, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” và Lễ bàn giao Cổng Thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương và Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì Hội nghị.

Xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 18⁄5⁄2021 của UBND tỉnh

Thực hiện Công văn số 931⁄UBND-KTN ngày 25⁄3⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các chợ chưa được quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hội đàm trực tuyến về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

Chiều ngày 23⁄5⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức Hội đàm trực tuyến về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc). Đồng chí Trần Văn Sứng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (Việt Nam); đồng chí Ngô Tiến - Phó Huyện trưởng huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chủ trì Hội đàm. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam nhất là về lĩnh vực thương mại.

Lai Châu tham gia chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, chiều 20⁄5, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) - Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM” nhằm kết nối doanh nghiệp với các cơ quan đại diện, tổ chức XTTM nước ngoài tại Việt Nam, từ đó, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp vào mạng lưới phân phối nước ngoài.

phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kinh doanh động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 21⁄3⁄2022-20⁄4⁄2022

Sở Công Thương nhân được Công văn số 248⁄XNK-NS ngày 10⁄5⁄2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 79 thông báo, bao gồm 73 văn bản dự thảo và 06 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) từ ngày 21⁄3⁄2022-20⁄4⁄2022 của các nước thành viên WTO.

Đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022”

Thực hiện Công văn số Công văn số 1598⁄BNG-TĐG ngày 26⁄4⁄2022 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á.

Mời tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội và Hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại khu vực phía Bắc tại Sơn La

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1575⁄SCT-QLTM ngày 25⁄4⁄2022 của Sở Công Thương thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố Hà Nội năm 2022; Công văn số 4004-CV⁄HNDTW ngày 29⁄4⁄2022 của Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại khu vực phía Bắc năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

Tỉnh Lai Châu làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương số 6

Ngày 12⁄5⁄2022, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương số 6 do đồng chí Chu Thị Thu Hương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu nhằm đánh giá công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 theo Kế hoạch số 375⁄KH-BCĐTƯATTP ngày 18⁄3⁄2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Phiên tư vấn xuất khẩu sản phẩm chè, cà phê sang thị trường Đài Loan, Hồng Kông.

Ngày 28⁄4⁄2022, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Kinh tế, Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) và Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sản phẩm chè, cà phê sang thị trường Đài Loan, Hồng Kông bằng hình thức trực tuyến.

Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248

Thực hiện Công văn số 101⁄SPS-BNNPTNT ngày 19⁄4⁄2022 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248.

Phiên tư vấn xuất khẩu sản phẩm chè, cà phê sang thị trường Ấn độ.

Sáng ngày 27⁄4⁄2022, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Ấn độ tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sản phẩm chè, cà phê sang thị trường Ấn độ bằng hình thức trực tuyến.

Mời tham gia các Hội chợ triển lãm thương mại tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Gia Lai

Sở Công Thương nhận được Công văn số 650⁄SCT-XTTM ngày 14⁄4⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mời tham gia Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2022; Công văn số 583⁄SCT-QLTM ngày 18⁄4⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

Thông tin, tuyên truyên một số sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

Căn cứ Công văn số 1887⁄BCT-TTTN ngày 13⁄4⁄2022 của Bộ Công Thương về việc cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Để kịp thời tuyên truyền, khuyến cáo đến người tiêu dùng một số sản phẩm kẹo Socola nhãn hiệu Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Samonella spp và hiện đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi; Ngày 21⁄4⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 797⁄SCT-QLTM đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở kinh doanh, phân phối thực phẩm phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 20⁄4⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2049⁄BCT-CT về việc tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội bảo vệ người tiêu dùng

Thông tin về Phương án "Vùng xanh an toàn" trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1125⁄SCT-XNK ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo "Vùng xanh an toàn" trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý và điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

Ngày 12⁄04⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1150⁄UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý và điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước quý I năm 2022

Chiều ngày 05⁄4⁄2022, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước quý I năm 2022 nhằm tìm kiếm các giải pháp mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu cho hàng hoá Việt.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2014⁄KH-UBND ngày 13⁄9⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 655⁄UBND-KTN ngày 07⁄3⁄2022 về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2022. Ngày 31⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 638⁄KH-SCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2022 như sau:

Sở Công Thương Lai Châu: Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 116⁄KH-BCĐ ngày 25⁄3⁄2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Ngày 31⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 643⁄SCT-QLTM đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Mời tham gia chương trình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại"

Thực hiện Công văn số 828⁄XTTM-XTĐT ngày 22⁄3⁄2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức chương trình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại". Để kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Mời tham gia Chuỗi phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài

Căn cứ Quyết định số 2926⁄QĐ-BCT ngày 24⁄12⁄2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022.

Hội thảo trực tuyến "Nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu thị trường Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản"

Chiều ngày 29⁄3⁄2022, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN - Nhật Bản (AJC), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội thảo trực tuyến "Nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu thị trường Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản".

Thực hiện các quy định và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 758⁄UBND-KTN ngày 15⁄3⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Mời đăng ký tham gia Hội chợ thương mại Ninh Thuận năm 2022

Sở Công Thương nhận được Công văn số 437⁄SCT-TM ngày 04⁄3⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận về việc mời tham gia Hội chợ thương mại Ninh Thuận năm 2022.

Thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình

Ngày 08⁄3⁄2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 204⁄UBND -VP5 về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình

Đăng ký tham gia Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình

Sở Công Thương nhận được Thư mời số 188⁄UBND-VP5 ngày 02⁄3⁄2022 của UBND tỉnh Ninh Bình và Công văn số 22⁄SCT-TTKC ngày 01⁄3⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình về việc mời tham gia Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương nhận được Công văn số 315⁄SCT-QLTM ngày 01⁄3⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mời tham dự Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Mexico 2022

Thực hiện Công văn số 507⁄XTTM-HTXK ngày 28⁄02⁄2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương về việc hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Mexico 2022.

Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022

Thực hiện Công văn số 518⁄UBND-KTN ngày 24⁄02⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022 theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 822⁄BCT-XTTM ngày 22⁄02⁄2022.

Tuyên truyền triển khai Thông tư 05⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄02⁄2022 của Bộ Công Thương

Ngày 18⁄02⁄2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05⁄2022⁄TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP), có hiệu lực thi hành từ ngày 04⁄4⁄2022.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 23⁄02⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 23⁄02⁄2022 như sau:

Lai Châu: Tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 478⁄UBND-KTN ngày 22⁄02⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Để bảo đảm duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ngày 23⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 353⁄SCT-QLTM đề nghị Cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương nhận được Công văn của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn: Số 262⁄SCT-QLTM ngày 22⁄02⁄2022 về việc tiếp tục thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; số 268⁄SCT-QLTM ngày 22⁄02⁄2022 về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (22⁄02⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 21⁄02⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 22⁄02⁄2022 cụ thể như sau:

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 453⁄KH-UBND thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)

Ngày 15⁄02⁄2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 409⁄KH-UBND về thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)

Tỉnh Lạng Sơn tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hóa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 16⁄02⁄2022 đến hết ngày 25⁄02⁄2022

Ngày 12⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 220⁄SCT-QLTM về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu

Lai Châu: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh siêu thị

Căn cứ Quyết định số 1371⁄2004⁄QĐ-BTM ngày 24⁄9⁄2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 siêu thị được phê duyệt nội quy (siêu thị Hương Long, siêu thị Dũng Long, siêu thị Châu Tuấn, siêu thị VinMart Lai Châu). Qua quản lý và nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh thương mại, một số cơ sở kinh doanh treo biển hiệu là siêu thị, tuy nhiên các điều kiện về kinh doanh siêu thị không đảm bảo quy định như: Tiêu chuẩn về diện tích, chưa có nội quy được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ thể kinh doanh siêu thị không phải là doanh nghiệp,... Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với siêu thị trên địa bàn tỉnh; Ngày 11⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 293⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT ngày 28⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh

Để đảm bảo an toàn môi trường xuất nhập khẩu hàng hóa, không bị ùn tắc phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh. Ngày 11⁄02⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 294⁄SCT-QLTM thông tin và khuyến cáo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý như sau:

Chủ động tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu

Ngày 11⁄02⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 179⁄SCT-XNK về việc chủ động tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu

Triển khai thực hiện Thông tư số 01⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01⁄2022⁄TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47⁄2014⁄TT-BCT ngày 05⁄12⁄2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59⁄2015⁄TT-BCT ngày 31⁄12⁄2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2022.

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

Chiều ngày 09⁄02⁄2022, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngành Công Thương: Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Để triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kết hợp công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm với việc kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Công Thương nhận được Công văn số 123⁄SCT-QLTM&XNK ngày 08⁄02⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng về việc tình hình hoạt động tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tăng cường công tác ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm âm lịch 2021 và dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Năm 2021, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được ngăn chặn có hiệu quả, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn, số vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bị phát hiện, bắt giữ, xử lý giảm so với cùng kỳ năm 2020. Những tháng cuối năm âm lịch 2021 và dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu mua sắm tăng cao, cùng với việc tỉnh Lai Châu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, thì dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm sẽ diễn biến phức tạp. Chính vì vậy các lực lượng chức năng trên địa bàn đã và đang tập trung ngăn chặn các hành vi vi phạm này.

Thông báo tạm thời dừng đưa hàng hóa đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lào Cai để xuất khẩu

Căn cứ Công văn số 192⁄UBND-KTN ngày 18⁄01⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở một số mặt hàng đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai để xuất khẩu. Hiện nay, phía Trung Quốc yêu cầu đối với người làm việc tại cửa khẩu, cảng biển của Trung Quốc có tiếp xúc với hàng hóa được xác định là đối tượng rủi ro cao, phải cách ly bắt buộc là 21 ngày trước khi rời khỏi cửa khẩu, cảng biển về quê đón Tết nên doanh nghiệp, người lao động Trung Quốc sẽ nghỉ Tết sớm hơn mọi năm; đồng thời cơ quan chức năng phía Trung Quốc thông báo chính sách khống chế lượng phương tiện nhập khẩu qua Đông Hưng, theo đó tại lối mở Km3+4 Hải Yên tỉnh Quảng Ninh chỉ cho nhập khẩu dẫn đến đã quá tải các kho, bãi tập kết hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (18⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 17⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 18⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (17⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 16⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 17⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (16⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 15⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 16⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (15⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 14⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 15⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (14⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 13⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 14⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

Thông tin về tình hình xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng

Hiện tại, phía Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện chiến lược "Zero COVID", tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương có cửa khẩu nên hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thông quan hàng hóa như: Tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn trung bình một ngày số lượng xe xuất khẩu chỉ đạt 80 -100 xe (trong đó có 50 - 60 xe hoa quả), cửa khẩu Tân Thanh là cửa khẩu trọng điểm xuất khẩu hoa quả vẫn đang tạm dừng hoạt động; cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu Sóc Giang của tỉnh Cao Bằng đang tạm dừng hoạt động.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (13⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 12⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 13⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (12⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 11⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 12⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (11⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 10⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 11⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (10⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 09⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 10⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (09⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 08⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 09⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (08⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 07⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 08⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 505⁄KH-BCĐ ngày 24⁄12⁄2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. Ngày 04⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 13⁄SCT-QLTM yêu cầu các phòng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (07⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 06⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 07⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (06⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 05⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 06⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (05⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 04⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 05⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trong tháng 12 năm 2021, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ do một số doanh nghiệp thay đổi địa điểm giao nhận hàng hóa từ các tỉnh khác lên các cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng dẫn đến lượng hàng xuất khẩu tăng đột biến. Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên trang thông tin điện tử của Sở Cao Bằng.

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (04⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 03⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 04⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng ngày 04 tháng 01 năm 2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, phía Trung Quốc đang tạm dừng các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu nên hiện tại không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, không còn hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu; không có doanh nghiệp của các tỉnh khác đưa hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua của khẩu Ma Lù Thàng của tỉnh Lai Châu.

UBND Tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND Các tỉnh, Thành phố phối hợp chỉ đạo, khuyến Cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 09⁄UBND-KT về việc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Sở Công Thương Lai Châu phổ biến các quy định về kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 95⁄2021⁄NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (03⁄01⁄2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 02⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 03⁄01⁄2022 cụ thể như sau: