Công nghiệp

Tin tức

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ngày 18⁄12⁄2019, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1491⁄SCT-QLCN, yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh tự kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trong đó chú trọng triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Triển khai thực hiện quy định quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Để thực hiện có hiệu quả Thông tư số 09⁄2019⁄TT-BCT ngày 08⁄7⁄2019 của Bộ Công Thương nhằm đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa và vùng hạ du đập thủy điện trong quá trình thi công, vận hành. Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh cần triển khai thực hiện một số nội dung:

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1880⁄UBND-KTN ngày 29⁄8⁄2019 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Thông báo xả lũ hồ chứa nhà máy thuỷ điện Nậm Na 1

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, ở phía thượng nguồn nên mức nước trên sông Nậm Na tăng nhanh, lưu lượng nước đổ về hồ thuỷ điện Nậm Na 1 lớn hơn lưu lượng phát điện của các tổ máy làm mực nước lòng hồ dâng cao.

Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019

Ngày 17 tháng 5, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 822 ⁄KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2019.

Quy định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Ngày 20⁄3⁄2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 648⁄QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Căn cứ Công văn số 1753⁄UBND-NC ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Về việc đề nghị phối hợp tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Công văn số 1959⁄UBND-CN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

Khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về Vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Căn cứ Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Sở Công Thương Lai Châu chỉ đạo các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện quy định quản lý hóa chất

Căn cứ Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09⁄10⁄2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Vận hành cửa xả điều tiết chống lũ thuỷ điện Lai Châu

Công ty thuỷ điện Sơn La đang vận hành cửa xả điều tiết chống lũ thuỷ điện Lai Châu. Người dân vùng hạ lưu của tỉnh Lai Châu cần tuân thủ các chỉ dẫn và hướng dẫn của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả (tiết kiệm điện) là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc giảm chi phí giá thành cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cho nền kinh tế của đất nước và giúp giảm áp lực trong việc đầu tư, phát triển nguồn điện mới, đóng góp vào việc bảo tồn nguồn năng lượng sơ cấp của quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Chỉ thị số 30⁄CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Để tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ngày 25⁄7⁄2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 1370⁄UBND-CN yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị có hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 18⁄4⁄2017, UBND huyện Nậm Nhùn ban hành Quyết định số 274⁄QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể như sau:

Khai giảng lớp tập huấn sát hạch kiểm tra viên điện lực năm 2017

Sáng ngày 03⁄4⁄2017, Sở Công Thương Lai Châu tổ chức Khai giảng lớp tập huấn, sát hạch kiểm tra viên điện lực năm 2017 cho cán bộ, công nhân viên đang công tác tại các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Lai Châu. Đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Giám đốc Sở Công Thương dự và khai giảng Lớp tập huấn.

UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Để tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 28⁄3⁄2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 536 ⁄UBND-CN, yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị có hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

Lai Châu: Lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

Tối ngày 25⁄3⁄2017, Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất, với chủ đề "Tắt đèn bật tương lai".

Tăng cường công tác bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại Công văn số 2365⁄UBND-NC ngày 23⁄11⁄2016. Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, Sở Công thương Lai Châu yêu cầu các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung để đảm bảo an toàn kho vật liệu nổ công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 như sau:

Lễ khánh thành công trình thủy điện Lai Châu

Sáng ngày 20⁄12, tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức khánh thành công trình thủy điện Lai Châu. Dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ; Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện chính quyền các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; đại diện các nhà thầu và đông đảo bà con các dân tộc trong vùng tái định cư.

Thành lập cụm công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄10⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1466⁄QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Thông báo về việc mở lớp huấn luyện, sát hạch cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Ngày 06⁄9⁄2016, Sở Công thương ban hành Thông báo số 727⁄TB-SCT về việc mở lớp huấn luyện, sát hạch cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Để đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ngày 03⁄8⁄2016, Sở Công Thương ban hành văn bản số 622⁄SCT-KTATMT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Công thương yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Phát triển công nghiệp Lai Châu sau gần 13 năm tái lập tỉnh

Lai Châu là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên đất đai; khoáng sản với trên 160 mỏ, điểm mỏ; có địa hình dốc, nhiều dãy núi cao, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp, nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng lớn, lượng mưa hàng năm cao, đây là tiềm năng để phát triển công nghiệp thuỷ điện; có vị trí địa lý nằm cạnh hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; có 265,095km đường biên giới giáp Trung Quốc với cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng và có nhiều dân tộc cùng chung sống với nhiều nghề truyền thống là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành công nghiệp của tỉnh nói riêng.

Kết quả sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TU về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN)

Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TU ngày 29⁄3⁄2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bước đầu đã hình thành và phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có ưu thế, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả cụ thể:

Quyết định về việc giao tổ chức thực hiện việc xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh

Ngày 04⁄3⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 207⁄QĐ-UBND về việc giao tổ chức thực hiện việc xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh

Khánh thành thủy điện Bản Chát và phát điện tổ máy số 1 thủy điện Huội Quảng

Sáng ngày 31⁄12⁄2015, tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành Công trình thủy điện Bản Chát và mừng công phát điện tổ máy số 1 Công trình thủy điện Huội Quảng. Đồng chí Hoàng Trung Hải - UVBCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

Sở Công Thương Lai Châu làm việc với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương

Ngày 15⁄10⁄2015, Đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương do đồng chí Lê Quốc Phương - Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Sở Công thương Lai Châu về công tác phối hợp xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới.

Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu

Ngày 10⁄9⁄2015, UBND tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (viết tắt là VCCI) tổ chức Hội Thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội thảo.

Lễ đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa thủy điện Lai Châu

Sáng ngày 20⁄6⁄2015, tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa công trình thủy điện Lai Châu.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Công Thương

Ngày 29⁄5⁄2015, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Đỗ Quang Vinh - Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Ngày 30⁄3⁄2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03⁄CT-TTg về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Để tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị:

Tài liệu phục vụ báo cáo, cung cấp thông số kỹ thuật các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tài liệu: phục vụ báo cáo thông số kỹ thuật công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Áp dụng đối với các công trình đã phát điện, đang xây dựng, đã khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ chuyên viên Trần Đăng Hưng, số điện thoại 0944.565.031

Công nghiệp Lai Châu - Sau 10 năm chia tách, thành lập tỉnh

Lai Châu sau 10 năm chia tách, kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển không ngừng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế cũng từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong tổng GRDP của tỉnh có xu hướng tăng và tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm dần; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 3,5 triệu đồng năm 2005 lên 16,27 triệu đồng năm 2014.

Thông tư quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Ngày 22⁄12⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 58⁄2014⁄TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Quyết định bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄12⁄2014, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1807⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020.

Kết quả sản xuất công nghiệp năm 2014

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 (theo giá 2010) ước đạt 1.022,8 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Thông tư quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc gia

Ngày 28⁄11⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44⁄2014⁄TT-BCT quy định các nội dung về quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc gia.

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm

Căn cứ Quyết định số 6410⁄QĐ-BCT ngày 21⁄7⁄2014 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Quyết định số 6409⁄QĐ-BCT ngày 21⁄7⁄2014 của Bộ Công thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Quy định mới về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Ngày 22⁄10⁄2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36⁄2014⁄TT-BCT quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Thông tư hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ

Ngày 30⁄9⁄2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29⁄2014⁄TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 202⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27⁄11⁄2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Sở Công Thương Lai Châu tiếp và làm việc với Cục Công nghiệp địa phương

Ngày 06⁄11⁄2014, Đoàn công tác của Cục Công nghiệp địa phương do đồng chí Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Địa phương làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Sở Công thương Lai Châu về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khuyến công và quản lý cụm công nghiệp.

Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Ngày 10⁄10⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 33⁄2014⁄TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Ngày 02⁄10⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31⁄2014⁄TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Ngày 09⁄10⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32⁄2014⁄TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 804,3 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 (theo giá 2010) ước đạt 804,3 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm,tăng 3,72% so với cùng kỳ năm 2013.

Thông tư quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày 28⁄8⁄2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26⁄2014⁄TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Sở Công thương chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Kalmaegi) là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, kèm theo mưa lớn và dự báo sẽ đổ bộ vào miền Bắc nước ta. Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 26⁄CĐ-UBND ngày 15⁄9⁄2014, Sở Công thương yêu cầu:

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 114,8 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 114,8 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng 7⁄2014, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2013

Thông tư Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Ngày 06⁄8⁄2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25⁄2014⁄TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

Tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Chỉ thị số 23⁄CT-BCT ngày 11⁄7⁄2014 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện; Ngày 22⁄7⁄2014, Sở Công thương Lai Châu đã ban hành văn bản số 440⁄SCT-QLĐN yêu cầu Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh một số nội dung cụ thể như sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 105,5 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 105,5 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 6⁄2014, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2

Ngày 30 tháng 6 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1270⁄QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 724,96 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 724,96 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm; tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 527,6 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 104,9 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 104,9 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng 4⁄2014, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 ước đạt 214.092 triệu đồng

Quý I năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt đạt 214.092 triệu đồng, đạt 17,3% so với kế hoạch, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt 33.082 triệu đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 33.082 triệu đồng, giảm 2,7% so với tháng 01 năm 2014, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2013

Thông tư số 36⁄2013⁄TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ngày 27 tháng 12 năm 2013 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36⁄2013⁄TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2014 ước đạt 197,168 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2014 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 197,168 tỷ đồng, tăng 42,3% so với tháng 12⁄2013, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm 2013

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 ước đạt 1.192.211 triệu đồng

Sản xuất công nghiệp năm 2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với năm 2012 do các sản phẩm chính của ngành đều có mức tăng khá và nhà máy thủy điện Bản Chát đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2013 ước đạt 1.192.211 triệu đồng, đạt 112,17% kế hoạch năm, tăng 2,4 lần so với thực hiện năm 2012

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 ước đạt 76.833 triệu đồng

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11⁄2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát bắt đầu phát điện vào tháng 3⁄2013. Tuy nhiên, do vào mùa khô các thủy điện tập trung tích nước vào hồ chứa nên sản lượng điện phát ra giảm mạnh và cây chè ở cuối vụ làm giảm năng suất thu hoạch dẫn đến giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11⁄2013 giảm so với tháng 10⁄2013. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 76.833 triệu đồng, giảm 4,66% so với tháng 10⁄2013, tăng 86,96% so với cùng kỳ năm 2012.

Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 03⁄06⁄2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 08⁄2013⁄QĐ-UBND Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 116.374 triệu đồng

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 10⁄2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát bắt đầu phát điện vào tháng 3⁄2013. Tuy nhiên, do vào mùa khô các thủy điện tập trung tích nước vào hồ chứa nên sản lượng điện phát ra giảm mạnh và cây chè ở cuối vụ làm giảm năng suất thu hoạch dẫn đến giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10⁄2013 giảm so với tháng 9⁄2013. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 116.374 triệu đồng, giảm 12,8% so với tháng 9⁄2013, tăng 2,26 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Dự thảo Đề án "Ưu tiên phát triển các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020"

Dự thảo Đề án "Ưu tiên phát triển các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020"

Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 16⁄9⁄2013 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 22⁄2013⁄QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 821,701 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2013 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 821,701 tỷ đồng, đạt 77,31% kế hoạch năm, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2012, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát đi vào phát điện cả hai tổ máy với công suất 220MW.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 162.470 triệu đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 162.470 triệu đồng, tăng 1,2% so với tháng 7⁄2013, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5540⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 với quan điểm:

Tăng cường công tác quản lý an toàn các công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và mùa mưa bão năm 2013. Đặc biệt, đối với các dự án đang xây dựng thiếu sự quan tâm của chủ đầu tư, sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, công trình không đảm bảo chất lượng và xuống cấp nghiêm trọng nên gần đây liên tiếp xảy ra sự cố vỡ các đập thuỷ điện như: Thuỷ điện Đăk Rông 3 (Quảng Trị), Đăk Mek 3 (Kon Tum), Ia Krel 2 (Gia Lai) và vỡ tuyến năng lượng của thuỷ điện Đạm Bon - Đạ Tẻh (Lâm Đồng)

Giá điện mới theo Thông tư số 19⁄2013⁄TT-BCT ngày 31⁄7⁄2013 của Bộ Công Thương

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19⁄2013⁄TT-BCT, quy định về giá điện và hướng dẫn thực hiện.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 173,4 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 173,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước, tăng gấp 3,91 lần so với cùng kỳ năm 2012

Tình hình cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2013

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), trong 06 tháng đầu năm 2013, Sở Công thương Lai Châu luôn chú trọng công tác quản lý, giám sát các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014 của Sở Công thương Lai Châu

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2013 và đề ra chương trình hoạt động năm 2014, ngày 27⁄6⁄2013, Sở Công thương đã ban hành văn bản số 335⁄KH-SCT về kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2014.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 526.622 triệu đồng.

Sáu tháng đầu năm 2013 cùng với cả nước, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn như: Thiên tai, thời tiết diễn biến bất lợi, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất xu hướng tăng cao, sức mua giảm, hàng tồn kho có cải thiện nhưng vẫn cao. Song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị nên trong 6 tháng đầu năm 2013, kết quả sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt 526.622 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2012, đạt 49,55% kế hoạch năm.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2013 ước đạt 113,646 tỷ đồng

Tháng 5 năm 2013, Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 113,646 tỷ đồng, tăng 6,01% so với tháng trước, tăng gấp 2,74 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Quy định mới về sử dụng hóa chất nguy hiểm

Ngày 22⁄4⁄2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07⁄2013⁄TT-BCT nhằm quy định cụ thể về sử dụng hóa chất nguy hiểm của tổ chức, cá nhân để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

Công nghiệp Lai Châu sau 10 năm chia tách tỉnh

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của tổ quốc, có đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dài 265,095 km, quy mô nhỏ, dân số trên 39 vạn người với 20 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 87%, một số dân tộc chỉ có ở Lai Châu với bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú.

Lai Châu: Tiềm năng để phát triển công nghiệp thủy điện

Lai Châu là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, dân cư sống rải rác không tập trung nên gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư. Nhưng bù lại, tỉnh ta lại có nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản với rất nhiều mỏ, điểm mỏ, có nhiều dãy núi cao, xen kẽ thu lũng sâu và hẹp, nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng nước lớn, lượng mưa hàng năm cao đây là một trong những tiềm năng để phát triển công nghiệp thuỷ điện

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 109,235 tỷ đồng tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2012

Tháng 04 năm 2013 tổ máy số 01 thủy điện Bản Chát đi vào hoạt động nâng công suất phát điện 130,45 MW nên giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 109,235 tỷ đồng tăng 7,65% so với tháng trước, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Tổ máy số 1 thủy điện Bản Chát phát điện góp phần tăng trưởng ngành công nghiệp tỉnh.

Với lợi thế hệ thống sông suối lớn có mật độ sông suối khá dày đặc tạo nên nguồn thuỷ năng lớn để phát triển ngành công nghiệp thủy điện. Thủy điện Bản Chát là một trong ba công trình thủy điện có công suất lớn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp Quý I ước đạt 92.115 triệu đồng

Quý I năm 2013 giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt 92.115 triệu đồng, tăng 1,173% so với cùng kỳ năm 2012.

Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 15, ngày 04⁄3⁄2013, Sở Công thương Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 108⁄KH-SCT gửi các đơn vị hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Kết quả hoạt động công nghiệp tháng 02 năm 2013

Tháng 02 năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.154 triệu đồng (theo giá so sánh 2010), giảm 31,85% so với tháng trước, giảm 26,43% so với cùng kỳ năm 2012.

48 bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ có điện để đón Tết Nguyên Đán

Cùng với niềm vui chuẩn bị đón xuân mới Quý Tỵ năm 2013, đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao,… của 48 bản thuộc 11 xã trên địa bàn 5 huyện bao gồm: Mường Tè, Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường lại có thêm một niềm vui nữa để đón tết là “Ánh sáng từ lưới điện Quốc gia đã được đưa đến tận các hộ gia đình”.

Ngành Công Thương Lai Châu: Tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2012.

An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc đảm bảo công tác ATVSLĐ-PCCN sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đất nước. Nhận thức rõ điều đó, năm 2012, Sở Công thương Lai Châu đã triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thuộc chức năng quản lý của mình.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2013 ước đạt 31.518 triệu đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2013 ước đạt 31.518 triệu đồng (theo giá so sánh 2010) tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ngành Công thương Lai Châu năm 2012

Để thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2012, ngay từ đầu năm Sở Công thương Lai Châu đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở tại Quyết định số 91⁄QĐ-SCT ngày 29⁄02⁄2012, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban.

Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Bộ Công Thương

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định số 53⁄2012⁄QĐ-TTg, ngày 09⁄01⁄2013, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng đối với xăng sinh học tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu

Để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và an toàn lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53⁄2012⁄QĐ-TTg, ngày 28⁄12⁄2012, Bộ Công Thương đã ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với xăng sinh học, bao gồm:

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 ước đạt trên 522.230 triệu đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 ước đạt trên 522.230 triệu đồng đạt 88,19% kế hoạch năm, tăng 12,95% so với năm 2011.

Thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 43⁄2012⁄TT-BCT, Thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Ngày 28⁄12⁄2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 45⁄2012⁄TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

Quy định mới về đóng gói, vận chuyền hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Ngày 28⁄12⁄2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 44⁄2012⁄TT-BCT quy định về Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển và những yêu cầu về kỹ thuật, an toàn khi vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38⁄2012⁄TT-BCT, Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tiếp và làm việc với Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2012, Đoàn cán bộ Sở Công Thương tỉnh Thái Bình do đồng chí Vũ Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu để học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển công nghiệp nông thôn.

Lai Châu: hoạt động cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2012

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về mua bán, sử dụng, vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy. Vì vậy, trong năm 2012, Sở Công thương Lai Châu luôn chú trọng công tác quản lý, giám sát tình hình thực hiện cung ứng, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.