Thông tin Công nghiệp

Tin tức

Triển khai thực hiện các Thông tư số: 38⁄2022⁄TT-BCT, 39⁄2022⁄TT-BCT, 42⁄2022⁄TT-BCT ngày 30⁄12⁄2022 của Bộ Công Thương

Ngày 30⁄12⁄2022, Bộ Công Thương ban hành các Thông tư số: 38⁄2022⁄TT-BCT bãi bỏ khoản 1 điều 2 Thông tư số 19⁄2014⁄TT-BCT ngày 18⁄6⁄2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01⁄01⁄2023; 39⁄2022⁄TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25⁄2016⁄TT-BCT ngày 30⁄11⁄2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39⁄2015⁄TT-BCT ngày 18⁄11⁄2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30⁄2019⁄TT-BCT ngày 18⁄11⁄2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25⁄2016⁄TT-BCT ngày 30⁄11⁄2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39⁄2015⁄TT-BCT ngày 18⁄11⁄2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống đ

Tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý mão 2023

Thực hiện Công văn số 8018⁄BCT-ATMT ngày 14⁄12⁄2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý mão 2023. Ngày 19⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2804⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, củng cố các điều kiện an toàn, phòng chống cháy nổ, cụ thể:

Thông báo mời tham gia làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 3823⁄UBND-KTN ngày 12⁄10⁄2022 về việc chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Than Uyên.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022

Ngày 31⁄8⁄2022, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 3086⁄UBND-KTN về việc mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022

Bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Luồng, Nậm Luồng 1, Nậm Pục, Nậm Củm, Bum Nưa vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 25⁄8⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 5108⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Luồng, Nậm Luồng 1, Nậm Pục, Nậm Củm, Bum Nưa vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 02⁄9⁄2022 và thời gian diễn ra các sự kiện của tỉnh tại thành phố Lai Châu, Ngày 23⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1830⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động ứng phó với bão số 2

Thực hiện Công điện số 4689⁄CĐ-PCTT ngày 10⁄8⁄2022 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với bão số 2; ngày 10⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1722⁄SCT-QLNL yêu cầu Công ty Điện lực Lai Châu, Chủ đầu tư công trình thủy điện, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Lai Châu: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 29⁄7⁄2022, Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Xin ý kiến tham gia hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25⁄5⁄2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị định số 66⁄2020⁄NĐ-CP ngày 11⁄6⁄2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25⁄5⁄2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng trình tự, quy định hiện hành.

Lai Châu: Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 1

Ngày 14⁄6⁄2022, Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Xí Lùng tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 1 với công suất lắp máy 29 MW.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022

Để thực hiện tốt Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”; Ngày 01⁄6⁄2022, Sở Công thương ban hành văn bản số 1123⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, nội dung như sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022

Thực hiện Công văn số 1768⁄UBND-KTN ngày 27⁄5⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Chỉ một Trái đất - Only One Earth" nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Chỉ một Trái đất - Only One Earth" nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Triển khai thực hiện Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 13⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 18⁄2022⁄QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, có hiệu lực từ ngày 01⁄6⁄2022 và thay thế Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ; phòng chống đuối nước cho trẻ em

Thực hiện Công văn số 639⁄ATMT-ATĐ ngày 04⁄5⁄2022 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn số 1456⁄UBND-KTN ngày 06⁄5⁄2022 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão; Ngày 13⁄5⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 964⁄SCT-QLNL đề nghị UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu, đơn vị quản lý vận hành hệ thống lưới điện, Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 04⁄CT-BCT ngày 14⁄4⁄2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Ngày 28⁄4⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 852⁄SCT-QLNL đề nghị UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu, đơn vị quản lý vận hành hệ thống lưới điện, Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ: Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miềm Nam thống nhất đất nước 30⁄4, ngày Quốc tế lao động 01⁄5 và thời gian diễn ra tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, Ngày 06⁄4⁄2022,Sở Công Thương ban hành công văn số 687⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Lai Châu: Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Nậm Pạc

Sáng ngày 25⁄3⁄2022, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh dự Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 34MW (gồm Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 và Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2) tại huyện Phong Thổ. Công trình do Tập đoàn Kosy là chủ đầu tư.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Ngày Nước thế giới 22⁄3⁄2022 với chủ đề “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm; thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 16⁄2022⁄NĐ-CP ngày 28⁄01⁄2022, Nghị định số 17⁄2022⁄NĐ-CP ngày 31⁄01⁄2022 của Chính phủ

Ngày 28⁄01⁄2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16⁄2022⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28⁄01⁄2022 thay thế Nghị định số 139⁄2017⁄NĐ-CP ngày 27⁄11⁄2017 và Nghị định số 21⁄2020⁄NĐ-CP ngày 17⁄02⁄2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139⁄2017⁄NĐ-CP ngày 27⁄11⁄2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023

Sở Công thương nhận được Công văn số 164⁄SKHCN-QL ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023.

Tuyên truyền hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2022

Để hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ - Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”và tôn vinh những đổi mới, sáng tạo do thanh niên dẫn dắt. Ngày 28⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 393⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu căn cứ tình hình thực tế tổ chức một số nội dung sau:

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương làm việc tại Lai Châu

Sáng ngày 23⁄2⁄2022, Đoàn công tác của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương do đồng chí Phạm Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về tình hình đầu tư, xây dựng các dự án, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập, hồ chứa thủy điện

Thực hiện Chỉ thị số 04⁄CT-UBND ngày 15⁄02⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Công văn số 359⁄UBND-KTN ngày 11⁄02⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập, hồ chứa thủy điện, Ngày 18⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 331⁄SCT-QLNL yêu cầu Chủ đầu tư công trình thủy điện, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện một số nội dung sau:

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 31⁄12⁄2021, tại kho chứa vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH Hòa Hiệp thuộc công trình thuỷ điện Nậm Xí Lùng 2, thuộc bản Xà Phìn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã để xảy ra vụ việc kẻ gian phá khóa lấy đi 24 kg thuốc nổ NT-13 D60.

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong dịp tết dương lịch

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong dịp tết dương lịch năm 2022; ngày 28⁄12⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2443⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian diễn ra ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021. Ngày 21⁄12⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2393⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 17⁄12⁄2021, Sở Công thương tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 11⁄10⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 14⁄CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Ngày 11⁄10⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 3234⁄UBND-TH về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thông tin đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 04⁄10⁄2021, UBND huyện Than Uyên có Tờ trình số 2749⁄TTr-UBND về việc đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Than Uyên.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 2450⁄UBND-KTN ngày 13⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế quản lý.

Tăng cường biện pháp ứng phó khi có động đất xảy ra

Thực hiện Công văn số 1417⁄ATMT-ATĐ ngày 30⁄8⁄2021 của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp về việc xây dựng hệ thống quan trắc địa chất, biện pháp ứng phó nếu có động đất xảy ra. Ngày 31⁄8⁄2021, Sở Công Thương Lai Châu ban hành văn bản số 1526⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu và Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thông tin cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông tin cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 02 tháng 9 năm 2021; ngày 30⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1518⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Nhà máy thủy điện Nậm Na 1 dự kiến xả lũ từ 08 giờ 30 phút ngày 23⁄8

Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Thuỷ điện Tây Bắc vừa có thông báo gửi UBND tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ; UBND các xã Huổi Luông, Hoang Thèn, Ma Ly Pho và thị trấn Phong Thổ; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Huổi Luông, Hoang Thèn, Ma Ly Pho và thị trấn Phong Thổ về việc xả lũ hồ chứa Nhà máy thủy điện Nậm Na 1.

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương

Ngày 17⁄8⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 09⁄CT-BCT về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 13⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 2450⁄UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4

Thực hiện Công văn số 4748⁄BCT-ĐTĐL ngày 06⁄8⁄2021của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4. Ngày 09⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1370⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện một số nội dung hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh như sau:

Triển khai thực hiện Thông tư số 05⁄2021⁄TT-BCT ngày 02⁄8⁄2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Triển khai Thông tư số 05⁄2021⁄TT-BCT ngày 02⁄8⁄2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22⁄9⁄2021 thay thế Thông tư số 31⁄2014⁄TT-BCT ngày 02⁄10⁄2014 của Bộ Công Thương.

Ngành Công Thương: Tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ngày 04⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1330⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cùng Đoàn công tác vào thăm 6 dự án, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Mường Tè.

Trong 03 ngày (8-10⁄7⁄2021), nhân dịp đi tiếp xúc cử tri tại một số xã trên địa bàn huyện Mường Tè, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cùng Đoàn công tác đã vào thăm 6 dự án, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn địa phương này.

Chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2021

Thực hiện Công điện số 4003⁄CĐ-PCTT ngày 07⁄7⁄2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất, ngập úng; Công văn số 1853⁄UBND-KTN ngày 29⁄6⁄2021 của UBND tỉnh về việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021. Ngày 09⁄7⁄2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1157⁄SCT-QLNL đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN)

Sáng ngày 02⁄7⁄2021, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá hệ thống chính sách hiện hành, vai trò của CCN đối với phát triển kinh tế - xã hội, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tuyên truyền các biện pháp đảm bảo sử dụng điện an toàn

Trong thời gian gần đây, tình trạng tai nạn điện trên địa bàn cả nước có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều người dân, ảnh hưởng đến an toàn xã hội và công tác quản lý vận hành hệ thống điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số dự án thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ

Ngày 24⁄6⁄2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số dự án thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ. Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các chủ dự án cần quan tâm, tuyển dụng lao động trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án ngoài ngân sách…

Lai Châu: Tăng cường quản lý hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

Để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão. Ngày 15⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1018⁄SCT-QLTM đề nghị các đơn vị vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ngành công thương về nền tảng số; Ngày 10⁄6⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Chau ban hành văn bản số 974⁄SCT-QLCN về việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Lai Châu: Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3

Thực hiện Công văn số 3163⁄BCT-ĐTĐL ngày 03⁄6⁄2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3. Ngày 04⁄6⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 940⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện một số nội dung hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh như sau:

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ngày 18⁄5⁄2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 785⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Lai Châu: Tăng cường phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa lũ năm 2021.

Ngày 27⁄5⁄2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1461⁄UBND-KTN về việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021. Để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021; ngày 13⁄4⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 561⁄SCT-QLNL đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét Báo cáo số 548⁄BC-ĐCT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Đoàn công tác liên ngành thành lập theo Quyết định số 85⁄QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 và đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 559⁄TTr-SCT ngày 13 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo như sau:

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 05⁄CT-BCT ngày 06⁄4⁄2021 của Bộ Công Thương; Chỉ thị số 07⁄CT-UBND ngày 07⁄4⁄2021 của UBND tỉnh về việc về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Ngày 13⁄4⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 561⁄SCT-QLTM đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Ngày Nước thế giới 22⁄3⁄2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đã được tăng cường, song vẫn còn xảy ra tình trạng tổn thất, mua bán, vận chuyển trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm; Ngày 08⁄3⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 315⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Sở Công Thương Lai Châu chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 và Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 27⁄03⁄2021. Ngày 01⁄3⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 290⁄SCTQLNL đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Công ty Xăng dầu Lai Châu triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Ngày 23⁄02⁄2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 413⁄UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 27⁄03⁄2021 và nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20⁄CT-TTg ngày 07⁄5⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Ngày 24⁄2⁄2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 258⁄SCT-QLNL đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; Báo Lai Châu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu; Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh và Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đóng điện TBA 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu

Ngày 26⁄2, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện máy biến áp AT1 (220⁄110⁄22kV -250MVA) trạm biến áp 220kV Mường Tè và Công trình đường dây 220kV Mường Tè- Lai Châu.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021

Công ước về các vùng đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là điều ước quốc tế với sứ mệnh "bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới" với sự tham gia của 171 quốc gia. Năm 1989 Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, đặc biệt đã xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước.

Đoàn công tác của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Sáng ngày 08⁄1⁄2020, Đoàn công tác của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo do đồng chí Nguyễn Thế Vịnh - Giám đốc Trung tâm Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương làm Trưởng đoàn cùng Đoàn công tác và đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã đến làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Đảm bảo an toàn vận hành công trình lưới điện cao áp

Để đảm bảo an toàn vận hành công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, ngày 31⁄12⁄2020, Ban chỉ đạo an toàn lưới điện cao áp tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2289⁄BCĐ-CV đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ

Để tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trước, trong, sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; ngày 07⁄01⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 30⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Đảm bảo an toàn vận hành công trình lưới điện cao áp

Để đảm bảo an toàn vận hành công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, ngày 31⁄12⁄2020, Ban chỉ đạo an toàn lưới điện cao áp tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2289⁄BCĐ-CV đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2.

Ngày 18⁄12⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 9764⁄BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; ngày 21⁄12⁄2020, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 2201⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện với một số nội dung như sau:

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2

Ngày 18⁄12⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 9764⁄BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2.

Sở Công Thương: Triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ.

Thực hiện Công điện 7549⁄CĐ-PCTT ngày 07⁄10⁄2020 của Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với áp thấp trên Biển Đông. Ngày 14⁄10⁄2020, Sở Công Thương Lai Châu ban hành Văn bản số 1746⁄SCT-QLNL đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Ngành Công Thương: Hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực của ngành khí tượng thủy văn góp phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu đến cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam” tại Quyết định số 1821⁄QĐ-TTg ngày 17⁄12⁄2019. Theo đó ngày 03⁄10⁄2020 là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Triển khai các biện pháp cấp bách để chủ động phòng chống thiên tai

Thực hiện Chỉ thị số 14⁄CT-BCT ngày 15⁄9⁄2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng chống thiên tai; Công văn số 6650⁄BCT-ATMT ngày 08⁄9⁄2020 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thủy điện. Ngày 21⁄9⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1605⁄SCT-QLNL đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Nhà máy thủy điện Nậm Na 2 xả lũ từ 10h30 ngày 21⁄9

Công ty Cổ phần Quản lý vận hành thuỷ điện Tây Bắc vừa có thông báo xả lũ hồ chứa Nhà máy thủy điện Nậm Na 2 để tổ chức, cá nhân chủ động đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng.

Tăng cường công tác quản lý hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp. Để đảm bảo an toàn trong tồn trữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm và vật liệu nổ công nghiệp, ngày 24⁄8⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1425⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động hóa chất nguy hiểm và vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

Thời gian vừa qua, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng do rò rỉ khí dầu mỏ hóa lỏng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố là do ý thức của người sử dụng và trách nhiệm của người quản lý cơ sở kinh doanh khí trong việc tuân thủ các quy định an toàn về tồn chứa, xuất nhập, vận chuyển và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng.

Vận hành cửa xả điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu vào lúc 14h00 ngày 18⁄8⁄2020.

Ngày 18⁄8⁄2020, Công ty thủy điện Sơn La ban hành văn bản số 1375⁄TĐSL-KTAT về việc vận hành cửa xả điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu, theo đó Công ty thủy điện Sơn La sẽ vận hành mở cửa đập tràn xả lũ để điều tiết duy trì mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường (cao trình 295.00m), với các thông tin như sau:

Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát: Dự kiến xả nước qua đập tràn Công trình Thuỷ điện Huội Quảng

Tính đến 13h00’ ngày 12-7-2020, mực nước hồ Huội Quảng đạt cao trình 369,99m, trên lưu vực khu giữa hồ Huội Quảng và hồ Bản Chát đang có mưa to diện rộng. Dự kiến mực nước hồ Huội Quảng sẽ đạt và vượt cao trình mực nước dâng bình thường 370m.

Thông báo xả lũ Nhà máy Thuỷ điện Nậm Na 1

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng ở phía thượng nguồn nên mức nước trên sông Nậm Na tăng nhanh, lưu lượng nước đổ về hồ Thuỷ điện Nậm Na 1 lớn hơn lưu lượng phát điện của 2 tổ máy làm mực nước hồ chứa dâng cao.

Lai Châu: Chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, nên tỉnh Lai Châu đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất đã làm thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 30⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 27⁄11⁄2015 của UBND tỉnh Lai Châu đảm bảo phù hợp với Thông tư số 20⁄2017⁄TT-BCT ngày 29⁄9⁄2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46⁄2012⁄TT-BCT ngày 28⁄12⁄2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21⁄5⁄2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 28⁄2018⁄TT-BTC ngày 28⁄3⁄2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.

Phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020.

Thực hiện Công văn số 1100⁄UBND-KTN ngày 03⁄6⁄2020 của UBND tỉnh về việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020; ngày 11⁄6⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 899⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu và Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường.

Ngày Môi trường thế giới 05⁄6 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2020 ngày Môi trường thế giới được lựa chọn với chủ đề "Time for Nature" - "Hành động vì thiên nhiên". Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước.

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Trước diễn biến cực đoan khó lường của thời tiết, để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, ngày 05⁄6⁄2020, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 858⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Mời tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.

Căn cứ Công văn số 36⁄CV-LHH ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Ngày 29⁄5⁄2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 819⁄SCT-QLCN về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Để thực hiện tốt Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 với chủ đề hưởng ứng “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước và dịch bệnh” được phát động từ ngày 29⁄4 đến hết ngày 30⁄6, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28⁄8⁄2020) và lồng ghép với ngày môi trường thế giới; Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 với chủ đề “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”. Ngày 29⁄5⁄2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 820⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu tổ chức một số nội dung phù hợp hưởng ứng như sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 từ ngày 01⁄6⁄2020 đến ngày 08⁄6⁄2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, mục đích là đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 26⁄NQ-CP ngày 05⁄3⁄2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ⁄TW ngày 22⁄10⁄2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Triển khai Quyết định số 13⁄2020⁄QĐ-TTg ngày 06⁄4⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 06⁄4⁄2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13⁄2020⁄QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, hệ thống điện mặt trời áp mái nhà có thời điểm vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01⁄7⁄2019 đến ngày 31⁄12⁄2020 được áp dụng biểu giá mua điện là 1.943 VNĐ⁄kWh trong thời gian 20 năm kể từ ngày vận hành phát điện.

Chủ động ứng phó với tình hình mưa, mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 09⁄CĐ-UBND ngày 23⁄4⁄2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, ngày 27⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 599⁄SCT-QLNL đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020

Căn cứ Công văn số 29⁄CV-LHH ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu về việc tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020.

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Để thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”, ngày 23⁄4⁄2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 573⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện một số nội dung sau:

Sở Công Thương Lai Châu phát động hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22⁄5⁄2020 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Our solutions are in nature" - "Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên". Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, góp phần bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày 16⁄4⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2698⁄BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 17⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 553⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện với một số nội dung như sau:

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08⁄CT-BCT ngày 07⁄4⁄2020 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Chỉ thị số 04⁄CT-UBND ngày 09⁄3⁄2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, ngày 14⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 523⁄SCT-QLNL đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Phòng chống hạn hán, thiếu nước phía hạ du đập thủy điện tỉnh.

Ngày 05⁄3⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 450⁄UBND-KTN về việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để phòng chống hạn hán, thiếu nước phía hạ du đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; ngày 19⁄3⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 376⁄SCT-QLNL yêu cầu Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Ngày Nước thế giới 22⁄3⁄2020 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Water and Climate change" -"Nước và Biến đổi khí hậu", nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Triển khai thực hiện QCVN 01:2019⁄BCT về vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 21⁄11⁄2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32⁄2019⁄TT-BCT quy định về Quy chuẩn ký thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01⁄7⁄2020). Vì vậy, để đảm bảo hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; ngày 16⁄3⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 354⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động VLNCN thực hiện các nội dung như sau:

Đăng ký tham dự chương trình: Hào khí Thăng Long - Doanh nhân hội tụ và Diễn đàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế

Sở Công Thương nhận được Công văn số 86⁄CV-TTVHDN ngày 28⁄02⁄2020 của Trung tâm văn hóa doanh nhân - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc giới thiệu, đề cử các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự chương trình: Hào khí Thăng Long - Doanh nhân hội tụ và Diễn đàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế.

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, ngày 28⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 271⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu, chủ đầu tư các công trình thủy điện và các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

Tăng cường triển khai thực hiện các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Để đảm bảo công tác an toàn và ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố về hóa chất với đối tượng là vật liệu nổ công nghiệp, ngày 24⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 232⁄SCT-QLCN đề nghị các đơn vị có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh khí đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Để đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai, ngày 17⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 188⁄SCT-QLCN, đề nghị phòng Kinh tế thành phố; phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện triển khai thực hiện một số nội dung:

Triển khai một số nội dung đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh

Để đảm bảo an toàn hồ, đập các công trình thủy điện đã hoàn thành xây dựng, đưa vào phát điện trên địa bàn tỉnh, ngày 13⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 170⁄SCT-QLNL yêu cầu các Doanh nghiệp là chủ đầu tư các công trình thủy điện thực hiện một số nội dung sau: