FTA

Tin tức

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)

Ngày 15⁄02⁄2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 409⁄KH-UBND về thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)

Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len

Ngày 11⁄6⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02⁄2021⁄TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1489⁄KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄8⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1778⁄KH-UBND thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến độ xuyên Thái Bình Dương của tỉnh Lai Châu

Ngày 28⁄02⁄2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 249⁄KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến độ xuyên Thái Bình Dương của tỉnh Lai Châu