Nghị định số 15⁄2018⁄NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm


2018-04-04 - Ngày 02⁄02⁄2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15⁄2018⁄NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

      Theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tự công bố đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

      Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm. Trong khi đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm sau phải đăng ký bản công bố sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực  phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản  phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng...

      Điểm mới nữa là mở rộng diện các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Theo đó, các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; các cơ sở sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; nhà hàng trong khách sạn; Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; kinh doanh thức ăn đường phố; cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực sẽ không phải xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Tất cả quy định mới này nhằm giảm tối đa thủ tục hành chính.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 hiện hành là sẽ có sự thay đổi căn bản trong quy định kiểm tra nhà nước về ATTP. Về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tiếp tục phân công rõ trách nhiệm quản lý của 3 Bộ gồm Y tế, Công Thương, NN&PTNT theo hướng các Bộ quản lý theo nhóm ngành hàng từ đầu đến cuối. Riêng với một số doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm giao thoa thuộc thẩm quyền quản lý của 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì sản phẩm có sản lượng lớn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào, cơ quan đó sẽ quản lý. Cơ sở không có công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên do ngành Công thương quản lý trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản; Đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 2 Bộ trở lên thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính.

       Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

                                                          Chi tiết Nghị định xem tại đây.

 

Nguồn:Nguyễn Luyến (P. QLCN)