Lai Châu: Lễ phát động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2018


2018-03-15 - Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lai Châu, sáng ngày 15⁄3⁄2018, Sở Công thương phối hợp với Hội bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018, với chủ đề "kinh doanh lành mạnh tiêu dùng bền vững".

          Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định trách nhiêm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua đó tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo cơ sở để huy động tập trung sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          Với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững” và các khẩu hiệu hành động “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”; “Người tiêu dùng có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản”; “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh và bền vững”. Qua đó, đặt ra yêu cầu với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh theo đúng quy định pháp luật, đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh, chung tay xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo lòng tin với người tiêu dùng và toàn xã hội. Đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng hàng hóa và dịch vụ an toàn để bảo vệ chính mình, mang lại cuộc sống tốt hơn; giảm thiểu việc sử dụng các nguyên liệu độc hại, chất gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là cam kết từ phía các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng vì quyền lợi người tiêu dùng.  

         Ngay sau Lễ phát động, trên 300 đoàn viên thanh niên khối các cơ quan, lực lượng vũ trang đã xuống đường tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018.

nh: Các lực lượng tham gia diễu hành

Nguồn:Trần Thu