Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018


2018-01-24 - Thực hiện Chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tại Công văn số 68⁄QLTT-KSCLHH ngày 12⁄01⁄2018 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm và phòng chống dịch; Công văn số 43 ⁄SCT-QLTM ngày 15⁄01⁄2018 của Sở Công thương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018, Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào những mặt hàng thực phẩm được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018, như: Thịt, sản phẩm từ thịt, bánh mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, rau, củ quả, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến...

 - Kiểm tra, kiểm soát bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, kém chất lượng; tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018.

2. Yêu cầu

- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về ATTP cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm ATTP; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cộng đồng.

 - Việc kiểm tra, kiểm soát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm, ngành hàng Bộ Công Thương quản lý và lĩnh vực liên quan theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010. Các hành vi vi phạm phải được phát hiện xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA VÀ XỦ LÝ VI PHẠM

1. Đối tượng kiểm tra và địa bàn kiểm tra

 Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; các chợ trung tâm, siêu thị, trung tâm mua sắm hàng hóa thực phẩm, kho tàng nơi bảo quản thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Ngành, nhóm, mặt hàng tập trung kiểm tra

Tập trung kiểm tra các nhóm, ngành hàng Bộ Công Thương quản lý được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018, như: Bánh mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, từ tinh bột, đường, sữa các loại, thực phẩm công nghệ và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm thực phẩm này và các mặt hàng thực phẩm khác.

3. Các hành vi tập trung kiểm tra

- Kiểm tra về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Giấy khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm; công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP (đối với những sản phẩm thực phẩm phải công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP); lưu hành sản phẩm, quảng cáo sản phẩm thực phẩm;

-  Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa thực phẩm, thực hiện các quy định về nhãn hàng hóa thực phẩm; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định...

- Hợp đồng mua bán, hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm đưa vào sản xuất, chế biến hoặc của hàng hóa thực phẩm đang kinh doanh.

- Việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh ATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm: Dây chuyền sản xuất, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ, bao gói, thành phẩm, phân phối thực phẩm…

- Các gian lận thương mại về đo lường, chất lượng đối với sản phẩm thực phẩm;

- Lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm xác định các chỉ tiêu ATTP (khi  xét thấy cần thiết) làm cơ sở đánh giá việc bảo đảm an toàn của thực phẩm trong bảo quản, sử dụng và xử lý đối với hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài các hành vi trên, căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát sẽ tiến hành xử lý  các hành vi vi phạm về bảo đảm ATTP theo đúng qui định của pháp luật và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường được giao.

4. Căn cứ xử lý vi phạm hành chính

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội khóa 12 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/Qh12 ngày 21/11/2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa;

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

- Thông tư 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương ban hành quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 của liên Bộ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ Công thương về hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn;

- Các Nghị định khác của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành choinhs trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan. Các văn bản khác của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ y tế và Liên bộ quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Các hành vi vi phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo ATTP, không rõ nguồn gốc hoặc chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP (đối với những sản phẩm phải công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP) lưu thông trên thị trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

 Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 được thực hiện từ ngày 15/01/2018 đến hết ngày 30/3/2018.

2. Lấy mẫu kiểm nghiệm và đánh giá kết quả

 - Quá trình kiểm tra, nếu có dấu hiệu sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn, Đoàn kiểm tra của Chi cục và các Đội quản lý thị trường trên địa bàn được phân công kiểm tra sẽ trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm đánh giá một số chỉ tiêu về ATTP theo quy định. Cần chú trọng kiểm tra nhanh bằng TestKit một số nội dung (Test phẩm mầu kiềm , hàn the, formol trong thực phẩm, Metanol trong rượu, Axid vô cơ trong giấm ăn, dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả và dầu mỡ ôi khét...).

 Việc lấy mẫu thực hiện theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 01/4/2011 hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành  liên quan và Công văn số 228/QLTT-NVTH ngày 01/11/2017 của Chi cục Quản lý thị trường về việc quản lý, sử dụng kit test kiểm tra nhanh an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Phân công trách nhiệm

3.1. Trách nhiệm của các Đội Quản lý thị trường

- Xây dựng phương án, chủ động tổ chức kiếm soát và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm theo các nội dung kiểm tra tại kế hoạch này; đồng thời cần làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về bảo đảm ATTP và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nhằm góp phần phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh và nguy cơ xâm nhiễm vi rút cúm gia cầm.

 - Cử công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ, siêu thị, cửa hàng, kho tàng bảo quản thực phẩm trên địa bàn, tập trung vào những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các nhóm mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018.

- Phân công công chức thường trực kiểm tra, kiểm soát thị trường trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

3.2. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn

a. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Chi cục:

- Tham mưu lãnh đạo Chi cục tổ chức Đoàn kiểm tra của Chi cục để kiểm tra một số địa bàn, mặt hàng trọng điểm và hỗ trợ các Đội Quản lý thị trường trong quá trình thực hiện kế hoạch này đạt hiệu quả.

- Hướng dẫn giải đáp những vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về ATTP của các Đội Quản lý thị trường; tham mưu xử lý các vụ vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP theo quy định.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Công thương kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền các văn bản pháp luật, các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử của sở; đồng thời đưa tin công bố, công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm điển hình bị xử lý trên thông tin đại chúng.

b. Phòng Tổ chức - Hành chính:

Tham mưu chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kiểm tra để hỗ trợ các Đội Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch này.

4. Chế độ thông tin báo cáo

Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thực hiện cùng với báo cáo tuần theo qui định hiện hành áp dụng đối với cơ quan Quản lý thị trường. Cụ thể:

- Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về ATTP dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trước ngày 02/02/2018.

- Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trước ngày 20/02/2018.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về ATTP mùa Lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 trước ngày 23/3/2018.

Nguồn:Chi cục QLTT