Sở Công Thương chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018


2018-01-16 - Thực hiện Kế hoạch số 30⁄KH-BCĐ ngày 10⁄01⁄2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. Ngày 15⁄01⁄2017, Sở Công Thương ban hành văn bản sô 43⁄SCT-QLTM, yêu cầu các phòng chuyên môn Sở, Chi cục Quản lý thị trường, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng chuyên môn Sở

- Phòng Quản lý thương mại chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý thị trường và Quản lý công nghiệp tham mưu Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 30/KH-BCĐ ngày 10/01/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018.

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn Sở và Chi cục Quản lý thị trường tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là đối với nhóm mặt hàng có nguy cơ cao về ngộ độc thực phẩm như: Rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, sử dụng hóa chất độc hại, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, sử dụng cồn công nghiệp methanol trong pha chế rượu.

- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đăng các tin bài tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm; đưa tin, tuyên truyền các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

2. Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện

 Phối hợp với cơ quan Y tế, Đội Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ATTP và tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 như: lương thực, thực phẩm, bánh mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát...

3. Chi cục Quản lý thị trường

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết như: bánh mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát...và các nhóm mặt hàng thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thực phẩm; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và phụ phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường.

 - Cử công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, các huyện, thành phố và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm theo các văn bản quy phạm pháp luật cho chính quyền các cấp, ban quản lý chợ, siêu thị và người tiêu dùng thực phẩm; các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thực phẩm.

4. Thời gian thực hiện và chế độ báo cáo

- Thời gian thực hiện: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 từ ngày 15/01/2018 đến hết ngày 30/3/2018.

- Chế độ báo cáo

+ Báo cáo nhanh kết quả thanh, kiểm tra trước ngày 05/02/2018.

+ Báo cáo công tác đảm bảo ATTP Tết Mậu Tuất 2018 trước ngày 23/02/2018.

+ Báo cáo công tác đảm bảo ATTP mùa Lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 trước ngày 25/3/2018.

Nguồn:Phòng QLTM