Triển khai Kế hoạch số 1237⁄KH-BCĐ389, ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018


2017-12-15 - Theo dự báo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình thị trường, sức khỏe, quyền lợi người dân, an ninh, an toàn xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 1237/KH-BCĐ389, ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

 1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc và trực thuộc nắm vững diễn biến tình hình, chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhất là tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, không để xảy ra tình hình phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu, các tuyến quốc lộ, vận tải từ biên giới vào nội địa, chợ biên giới, chợ trung tâm các huyện, thành phố, kho bãi, nơi phát luồng hàng và các khu vực buôn bán khác trong nội địa đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, như: Vũ khí, pháo nổ, vật liệu nổ, pháo hoa, ma túy, động vật hoang dã; các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết, như: Hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc,... 

3. Các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực quản lý, cụ thể:

- Lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý phối hợp kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về điều kiện kinh doanh, chấp hành chế độ thuế, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại tại địa bàn cửa khẩu, đường mòn, lối mở, sông suối giáp biên, nơi tập kết hàng hóa gần khu vực biên giới, các điểm thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan; có biện pháp rà soát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đảm bảo không gây khó khăn cho các hành khách chấp hành tốt pháp luật.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về phương thức, thủ đoạn cũng như hậu quả tác hại của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

5. Phân công nhiệm vụ:

a. Sở Công thương ( Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP)

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu tổ chức Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389/ĐP kiểm tra thường xuyên, đột xuất tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý và các nhiệm vụ cụ thể  của các cơ quan, đơn vị chức năng nêu tại Mục 3 văn bản này.

Tổng hợp nắm tình hình, thu thập thông tin về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại những địa bàn trọng điểm và hoạt động của các lực lượng chức năng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công để kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh, tổ chức phối hợp các lực lượng của các ngành, địa phương trong công tác ngăn chặn, bắt giữ, xử lý.

 Chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa Tết; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội tỉnh, chuẩn bị dự trữ đủ hàng hóa thiết yếu và tổ chức mạng lưới phân phối hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng, đầu cơ găm hàng, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng...trên thị trường nội địa, đặc biệt là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm kém chất lượng, hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả thực hiện kế hoạch này.

b. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát đối tượng, địa bàn, xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán, tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Nhanh chóng điều tra làm rõ, đề nghị truy tố các vụ án liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

c. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, sông suối giáp biên giới… để kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các điểm tập kết, tụ điểm chứa chấp hàng nhập lậu trong khu vực biên giới. Phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng xây dựng kế hoạch tuần tra, chốt chặn tại các tuyến, địa bàn quản lý có tiềm ẩn nguy cơ mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

d. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, nhất là những mặt hàng thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết.

 e. Cục thuế tỉnh: Tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

g. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng: Nắm vững diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, lối mở Pô Tô, các điểm thông quan khác thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan. Tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu trong dịp Tết, đồng thời bảo đảm việc kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát biên giới; xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các hàng hóa trọng điểm.

h. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp kiểm tra, kiểm dịch các loại hoa quả, đồ uống, thực phẩm tươi sống, gia súc, gia cầm,…đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường không để ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân.

- Tăng cường quản lý chất lượng, nguồn gốc dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền; quyết liệt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

i) Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông và các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên các tuyến quốc lộ từ Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, cửa khẩu Ma Lù Thàng vào các huyện, thành phố trong tỉnh (trọng điểm là các bến xe khách tỉnh, huyện; các phương tiện là ôtô vận tải hàng hóa, chở khách từ các tỉnh giáp với tỉnh Lai Châu và từ các huyện biên giới vào nội địa) nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng phương tiện vận tải để vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

l) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán các biểu hiện tiêu cực; vận động Nhân dân không tham gia tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời đưa tin công khai các vụ việc phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để phê phán trước công luận.

m) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng lực lượng chức năng và từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả xảy ra nghiêm trọng trên địa bàn, gây bức xúc trong Nhân dân.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các lực lượng chức năng, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, nhất là Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

n) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân thực hiện các nội dung triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

6. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo:

 Thời gian thực hiện: Từ 15/12/2017 đến ngày 15/3/2018.

 Căn cứ nội dung triển khai trên đây, các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Chế độ báo cáo: Báo cáo tình hình triển thực hiện nhiệm vụ được giao trước ngày 25/12/2017; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trước ngày 05 tháng 02 năm 2018; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trước ngày 20 tháng 02 năm 2018; báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đợt cao điểm trước ngày 12 tháng 3 năm 2018. Giao Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP) có trách nhiệm đôn đốc, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Nguồn:Chi cục QLTT