Tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường mòn, lối mở khu vực biên giới


2017-12-12 - Theo kết quả kiểm tra của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho thấy, gần đây tình hình xuất nhập cảnh và vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường mòn, lối mở biên giới đang tái diễn trở lại với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức hơn, đặc biệt tại khu vực biên giới thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và xã Tân Mỹ, Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, hoạt động vận chuyển hàng lậu diễn ra rất phức tạp... Để xảy ra tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chính thuộc về trách nhiệm của một số cá nhân cán bộ, chiến sỹ và đơn vị chức năng được giao quản lý địa bàn đã thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới được Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình hình phức tạp về buôn lậu. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, Ngày 11/12/2017, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành văn bản số 26/BCĐ-SCT về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường mòn, lối mở khu vực biên giới, yêu cầu các sở, ngành thành viên có liên quan, cơ quan, đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện có đường biên giới triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phân định rõ trách nhiệm địa bàn, lĩnh vực quản lý, cụ thể:

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phối hợp kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu và xuất nhập cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

- Lực lượng Công an tăng cường công tác điều tra, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu buôn lậu, các điểm tập kết hàng lậu, các hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa hàng nhập lậu; phát hiện ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa.

- Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa; chủ động phối hợp với lực lượng Công an triệt phá các tụ điểm kinh doanh, tập kết hàng nhập lậu, hàng giả mạo nguồn gốc xuất xứ, các hành vi quay vòng hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa hàng nhập lậu; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại theo quy định của pháp luật.

- UBND các huyện biên giới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã biên giới phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không buôn lậu và không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân cán bộ, chiến sỹ và cơ quan, đơn vị chức năng được giao phụ trách, quản lý địa bàn do thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

3. Giao Sở Công thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung trên, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn:Trần Thu