Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022


2017-10-28 - Ngày 27⁄10⁄2017, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

          Dự Đại hội có các đồng chí: Như Ngọc Biên - Phó bí thư Đảng bộ Sở; Phó Giám đốc Sở Công Thương; Vừ A Tiến - UVBCH Đảng bộ Sở - Phó Giám đốc Sở Công Thương và cùng toàn thể Đại biểu Đại diện các Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở; Chi cục Quản lý thị trường; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tham dự;

           Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Kết quả: làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo do các tổ chức, các cấp, các ngành phát động. Các phong trào thi đua thường xuyên được triển khai thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

        Tuy nhiên, hoạt động công đoàn vẫn còn nhiều hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng và hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chưa được thường xuyên; nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú; việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả triển khai các phong trào thi đua chưa cao.

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Như Ngọc Biên - Phó bí thư Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở  Sở Công Thương trong giai đoạn qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh để phát động có hiệu quả các phong trào thi đua; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của các cấp công đoàn đến toàn thể các đoàn viên công đoàn; cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ I đề ra.

            Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 05 đồng chí: Đỗ Văn Tính tái cử chức Chủ tịch; Nguyễn Trọng Thức tái cử Phó Chủ tịch; Nguyễn Thị Hương, Lường Danh Vọng và Hoàng Thủy Ngân tái cử UVBCH Công đoàn cơ sở Sở Công Thương.

Ảnh: Đ/c Như Ngọc Biên - Phó bí thư Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Công Thương tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

         Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội.

Nguồn:Thủy Ngân (CCQLTT)