Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2017


2017-09-07 - Thực hiện Kế hoạch số 69⁄KH-BCĐ ngày 31⁄8⁄2017 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp tết Trung thu năm 2017. Để bảo đảm ATTP phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Ngày 06⁄9⁄2017, Sở Công thương Lai Châu ban hành văn bản số 833⁄SCT-QLTT, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP trong dịp tết Trung thu như sau:

 1. Phòng Quản lý thương mại chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, tham mưu

- Triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2017 của ngành công thương theo nội dung Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh Lai Châu; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm các quy định về điều kiện vệ sinh, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm, công bố sản phẩm phù hợp quy định an toàn sản phẩm thực phẩm, bảo quản sản phẩm thực phẩm... theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm; phổ biến kiến thức, thực hành hướng dẫn lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; đồng thời tuyên truyền vận động người tiêu dùng tẩy chay các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh ATTP, bán bánh Trung thu quá hạn sử dụng, bánh bị mốc hỏng; các sản phẩm thực phẩm ô nhiễm, biến chất; công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp kết quả công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2017 của ngành công thương báo cáo BCĐ LN về vệ sinh ATTP tỉnh theo quy định.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố

- Phối hợp với cơ quan y tế, đơn vị liên quan trên địa bàn tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2017; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về vệ sinh ATTP trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trong lĩnh vực công thương và lĩnh vực liên quan khác.

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác bảo đảm ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2017 về Sở Công thương theo quy định.

3. Chi cục Quản lý thị trường

- Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2017, tập trung vào những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết Trung thu như các loại bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, kem, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột; thịt, các sản phẩm từ thịt và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; ngăn chặn, phòng ngừa cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm an toàn, sử dụng hóa chất độc hại trong chế biến thực phẩm, cụ thể:

+ Trước Tết Trung thu, tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu, kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; kiểm nghiệm sản phẩm, ghi nhãn, bao bì sử dụng; chứng nhận sức khỏe; xác nhận  kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động, điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP. Chú trọng kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn, các cơ sở mhập khẩu thực phẩm, các chợ trung tâm thị trấn, siêu thị...

+ Trong dịp tết Trung thu, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các đại lý, cửa hàng bán bánh Trung thu về điều kiện vệ sinh cơ sở nơi bảo quản, bày bán bánh, nguồn gốc xuất xứ bánh, hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn sản phẩm thực phẩm, quy định ghi nhãn sản phẩm, quy định vệ sinh cá nhân người trực tiếp kinh doanh thực phẩm và chấp hành các quy định khác về bảo đảm ATTP. Sau dịp tết Trung thu coi trọng kiểm tra việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng ATTP.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp tết Trung thu.  

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, các nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy... Chú trọng kiểm tra các mặt hàng đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực.

Nguồn:Chi cục QLTT