Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020


2017-08-26 - Chiều 25⁄8⁄2017, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng bộ Sở - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

       Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã đề ra. Kết quả: Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW , ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

       Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết, đó là: Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên công thức thực hiện "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 03 đảng viên mới trở lên; Chi bộ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hàng năm có trên 70% tập thể và 90% cá nhân trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% gia đình cán bộ, đảng viên, công chức đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% CBĐVCC chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm tệ nạn xã hội; 100% các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng bộ Sở - Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng Sở Công thương trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành....

       Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 06 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trọng Thức được bầu giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Trần Quang Kháng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Nguồn:Trần Thu